ראשי גמרא מסכת פסחים

מסכת פסחים

מבחן מסכת פסחים דפים צט:, וקיד .

ההבדל בין מצה למרור בזמן שבית המקדש חרב - פסחים דף קכ עמוד א (הרב יעקב פויכוונגר)

הלל זה מי אמרו ? קיז עמוד 1 (הרב יעקב פויכוונגר)

מקדש השבת ומקדש ישראל והזמנים/ קיז2 (הרב יעקב פויכוונגר)

"שני תבשילין " מה הם ומדוע ? / קיד עמוד ב (הרב יעקב פויכוונגר)

דף חזרה על המשנה - ר"ג היה אומר כל שלא אמר 3 דברים אלו וכו´ / קטז 2 (הרב יעקב פויכוונגר)

בוחן בגמרא על סוגית "מזגו לו כוס שני" קטז1

דף קטז עמוד א משנה וכאן הבן שואל... (הרב יעקב פויכוונגר)

מקורות לדף קטז 1 / משנה : אמר רבן גמליאל כל שלא אמר 3 דברים אלו ... (הרב יעקב פויכוונגר)

עקירת שלחן בליל הסדר/ קטו עמוד ב (הרב יעקב פויכונגר)

נטילת ידיים לשני טיבולים / דף קטו עמוד ב (הרב יעקב פויכוונגר)

דף חזרה למבחן פסחים קטו 1 - קטז 1 (הרב יעקב פויכוונגר)

חלק ב : הכריכה בזמן שבית -המקדש קיים ומצוות מרור מדאורייתא (הרב יעקב פויכוונגר)

חלק ג : ההלכה בעניין אכילת מרור בזמן שבית המקדש חרב (הרב יעקב פויכוונגר)

פסקה 1 : מימרת ר´ אליעזר (הרב יעקב פויכוונגר)

מבחן במסכת פסחים קטו 1 - קטז 1 (הרב יעקב פויכוונגר)

מדוע צריך להביא שני תבשילין ? / דף קיד עמ´ ב (הרב יעקב פויכוונגר)

שאלות חזרה על דף קיד עמוד א (הרב יעקב פויכוונגר)

´למילה הנאמרת יש תכונה גואלת´ (הרב עמיחי גורדין)

מבחן מסכת פסחים דפים צט:, וקיד . (הרב יעקב פויכוונגר)
פרשת השבוע

חכמת נשים

יגדיל תורה

הרב צוקרמן זצ"ל

משנת הראי"ה

הרב נריה זצ"ל

תנ"ך

משנה

גמרא

תרבות יהודית

מעגל השנה

הרב דרוקמן

תפילה

מידות

חינוך

מחשבת ישראל

הלכה

חסידות

ארץ ישראל

הסטוריה

שמיטה

ציונות דתית

אתיקה יהודית

אזרחות

ספרות

מדעים

חינוך חברתי


 

מרכז ישיבות בני עקיבא, רמות שפירא , בית מאיר 90865 טל. 02-5331661 פקס. 02-5331682

יהדות | שאל את הרב