ראשי גמרא מבחנים, דפי עבודה, וסיכומים בתלמוד

מבחנים, דפי עבודה, וסיכומים בתלמוד

סוגיית חרדל – שיטת רש"י (ע"פ הסבר ר"י) (הרב מוטי פרידמן)

דפי סיכום ה´ ע"ב (הרב ישראל ניומן שליט"א)

סוגיית פרעתיך בתוך זמני (הרב ישראל ניומן שליט"א)

דף ב´ ע"מ א לשנא בתרא (הרב ישראל ניומן שליט"א)

דף ב´ ע"מ א לשנא קמא (הרב ישראל ניומן שליט"א)

נושאי המשנה (הרב ישראל ניומן שליט"א)

היזק ראיה סימן גינה כותל כופין וחולקין חלונות דרב נחמן (הרב ישראל ניומן שליט"א)

בבא בתרא דף ב,א - משנה (הרב ישראל ניומן שליט"א)

מבחן בגמרא סוגיית "אמה טרקסין" \ דף ג עמ´ א-ב (הרב יעקב פויכונגר)

מבחן בסוגיית "כותל חצר שנפל" / ה עמ´ א -ו עמ´ א (הרב יעקב פויכונגר)

סוגיות לישנות רמה א´ - מבחן (הרב יעקב פויכונגר)

בוחן בגמ´ בבא-בתרא דף ב:א-ב (הרב יעקב פויכונגר)

דין גינה ובקעה/דף ד עמוד א (הרב יעקב פויכונגר)

הזיק ראיה שמיה היזק או לא ? (ב: ) (הרב יעקב פויכונגר)

מאי חזית / דף ד עמוד א-ב (הרב יעקב פויכונגר)

כותל חצר שנפל / ה: (הרב יעקב פויכונגר)

דף ג עמ´ א (הרב יעקב פויכונגר)

"השותפים שרצו לעשות מחיצה בונים את הכותל באמצע " (הרב יעקב פויכונגר)

כותל חצר שנפל/דף ה עמוד א -1דף ו עמוד א (הרב יעקב פויכונגר)

דף ג עמוד א חלוקת הגמרא ליחידות משנה (הרב יעקב פויכונגר)

המקיף את חברו משלוש רוחותיו / דף ד עמוד ב (הרב יעקב פויכונגר)

שאלות חזרה לסוגיית הלישנות /דף ב.-ג. (הרב יעקב פויכונגר)

סוגית אמה טרקסין (הרב יעקב פויכונגר)

כותל חצר שנפל /ה עמ´ א (הרב יעקב פויכונגר)

סוגיית " לא ליסתור איניש בי כנישתא וכו´ " ( דף ג:-ד.) (הרב יעקב פויכונגר)
פרשת השבוע

חכמת נשים

יגדיל תורה

הרב צוקרמן זצ"ל

משנת הראי"ה

הרב נריה זצ"ל

תנ"ך

משנה

גמרא

תרבות יהודית

מעגל השנה

הרב דרוקמן

תפילה

מידות

חינוך

מחשבת ישראל

הלכה

חסידות

ארץ ישראל

הסטוריה

שמיטה

ציונות דתית

אתיקה יהודית

אזרחות

ספרות

מדעים

חינוך חברתי


 

מרכז ישיבות בני עקיבא, רמות שפירא , בית מאיר 90865 טל. 02-5331661 פקס. 02-5331682

יהדות | שאל את הרב