אולפנת בני עקיבא "אמנה" כפר סבא

כתובת: תל חי 6
טלפון: 09-7900414
פקס: 09-7673444
ראש המוסד: הרב יוסי כהנא
מנהל: שמעון ארבל
מגמות: ביולוגיה, כימיה, מחשבים, ספרות, מגמה חברתית, היסטוריה, אמנות, תיאטרון וארץ ישראל. יום לימודים: ארוך. יום לימודים: ארוך.
כרטיס ביקור:
 אולפנת בני עקיבא "אמנה" בכפר סבא נוסדה בשנת תשכ"ה, והיא השנייה בין מוסדות החינוך לבנות שהוקמו ע"י מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא.

ה"אני מאמין" החינוכי של האולפנא :
מכוון למצוינות ומיצויינות (מלשון מיצוי) תורנית, חברתית ולימודית.
משמעות הדברים היא לגדל בת ישראל בעלת עולם ערכים תורני פנימי אשר תורת ישראל היא נר לרגליה, ואמונת חכמים היא הדרך להשגתה.
ידיעת ארץ ישראל, ואהבתה מהווים נדבך חשוב בהווייתה של בת אמנה.
הכרת עם ישראל, אהבת האדם מישראל ואחריות כלפי החברה הישראלית הם מיסודות חינוכה של בת אמנה.

הפנימייה באולפנא מהווה את בית הגידול לבת עצמאית, אידיאליסטית בעלת אחריות לעצמה, לחברותיה ולחברה בישראל.

בנות האולפנא מגיעות גם להישגים לימודיים גבוהים, ובכך נפתחות בפניהן הדלתות למימוש עצמי מחד גיסא וליכולת לתרום תרומה משמעותית לחברה בישראל מאידך גיסא.

באולפנא לומדות כ-550 תלמידות בכל שנה, ולמרות הביקוש הרב ללמוד באולפנא, ההנהלה מקפידה שלא להתרחב מעבר למספר זה, בכדי שלא לאבד את הכלי המרכזי שבו אנו מצליחים להגיע ליעדים החינוכיים: היחס האישי והאכפתיות כלפי כל בת ובת.

הדגש הוא על אוירה תורנית איכותית ברמת לימודים גבוהה ובשנים האחרונות אולפנת בני עקיבא "אמנה" היא אולפנא ניסויית לתוכניות למידה מתקדמות בלימודי ארץ ישראל.

אלפי בוגרות אולפנת בני עקיבא אמנה פזורות בכל רחבי ארץ ישראל ומייצגות בכבוד ובהצלחה את דרכה. במשך שנים רבות (משנת תשכ"ה ועד תשס"ו) הנהיג את האולפנא מו"ר הרב יהודה רוזנברג זצ"ל ,במסירות נפש, בחכמה ובאהבה גדולה.
ההצלחה החינוכית של האולפנא היא פרי עמלו רב השנים, מיום הקמת האולפנא ועד סמוך מאד לעלייתו לגנזי מרומים בד' טבת תשס"ו, תנצב"ה.

האולפנא משתרעת על מתחם גדול ומטופח סמוך מאד לתחנה המרכזית ולתחנת הרכבת החדשה בכפר סבא.

אימייל: amana_ks@hotmail.com
אתר אינטרנט: http://www.uamana.com/webPro/index.asp?codeclient=2233
דף פייסבוק:
מרכז ישיבות בני עקיבא, רמות שפירא , בית מאיר 90865 טל. 02-5331661 פקס. 02-5331682

יהדות | שאל את הרב