ראשי היסטוריה ואזרחות מבחנים

בגרות בהיסטוריה יחידה י´ פרק ראשון בית שני

פרק ראשון (30 נק)

בפרק זה שלושה נושאים:

נושא 1 – בית שני

נושא 2 – הקהילה היהודית בימי הביניים

נושא 3 – החסידות

ענה על שאלות בנושא שלמדת לפי ההוראות שבו.

נושא 1  - בית שני

אם למדת נושא זה, עליך לענות על שתי שאלות בלבד.

על אחת השאלות מהשאלות 2-1 (20 נקודות), ועל אחת מהשאלות 4-3 (10 נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 1-2.

1. שלטון הורדוס (4-37 לפני הספירה)

א. הסבר כיצד רצונו של הורדוס להשתלב בעולם הרומאי בא לידי ביטוי בשתיים מפעולותיו. (10 נקודות)

ב. הצג שתיים מפעולותיו של הורדוס, שנתפסו בעיני רוב התושבים היהודים כחיוביות בעבורם. (10 נק)

2. רבן יוחנן בן זכאי

א. עם חורבן בית שני הפסיק מוסד הסנהדרין לפעול.

     הסבר את הפגיעה שנגרמה לעם היהודי בעקבות זאת, וכתוב מה עשה רבן יוחנן בן זכאי כדי לצמצם את הפגיעה. (10 נק)

ב. הבא שני הסברים אפשריים לעובדה שלא כל הציבור היהודי תמך בהנהגתו של רבן יוחנן בן זכאי. (10 נק)

תשובות

1

א.. רצונו של הורדוס להשתלב בעולם הרומאי באו לידי ביטוי בפעלות הבאות:.

בנייה בסגנון הלנסטי רומי 

הנהגת משחקי אולימפיאדה.

הקרבת קורבנות לשלומו של הקיסר

באופן כללי רצה להראות שהוא כמו כולם

ב. הפעולות החיוביות

בניית בית המקדש , הרחבתו עד כדי כך שאמרו מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין מפואר מימיו.

פעולות בנייה ופיתוח , קסריה נמל קסריה ,מפעלי מים , ביצורי הגבולות, הכשרת קרקעות שהיוו תעסוקה והכנסה   

הקלה במיסים בתקופת  בצורת

2. רבן יוחנן בן זכאי

א. הפגיעה הייתה שהעם הרגיש חלל ריק , שאין דרך לעבוד את ה' כדברי המדרש שנפסקהחומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים. כדי לצמצם את הפגיעה הקימה ריב"ז את בימה"דביבנה - למלא את מקומו של הסנהדרין כמוסד אקדמאי , מחוקק , לימודי , תפקיד שיפוטי, מקום לריכוז חכמים.

ב. הכוהנים , בני ביתרא , וקבוצה מהחכמים לא תמכו בהנהגתו .הכהנים - כיון שלאהתייחס לכהונה בגלל העדר בית המקדש - לכן הכוהנים שנאו אותו.

בני ביתרא - רצו את הנשיאות והוא נטל אותה לעצמו

ולחכמים הייתה ביקורת על צורת היציאה הערמומית מירושלים

ענה על אחת מהשאלות 4-3.

3. בתקופת נציבים הראשונים (41-6 לספירה) נעשו פעולות שפגעו ביהודים.

ציין שתי פעולות כאלה, והסבר במה כל אחת מהפעולות שציינת פגעה ביהודים.

4. חלק מהיהודים תמכו במלכות אגריפס (44-41 לספירה) וחלקם הסתייגו ממלכותו.

הסבר סיבה אחת לתמיכה במלכות אגריפס וסיבה אחת להסתייגות ממנה.

תשובות

3. הפעולות שפגעו

א. המפקד שעשה קופניוס  למטרות העמקת הגביה.

ב. הכנסת הרבה יסודות אליליים לארץ ישראל , הצבא על דגליו ואתותיו וכו'.

ג. שימוש בכספי המקדש למפעלי המים בתקופת פילטוס.

4. סיבות לתמיכה

בחירת ירושלים – כבירה , דבר שהעלה את הגאווה של ירושלים מול קיסריה גם מבחינה דתית גם מבחינה כלכלית  ולאומית.

מפעלי בנייה – בניית החומה דבר שסיפק עבודה , הכנסה.

היחס לדת היהודית שהיה חיובי.

הסתייגויות

הוא בנה גם לנוכרים .

הוא לא היה צאצא "טהור"  לחשמונאים


צוות מורי היסטוריה מרכז יב

תגובות למאמר
תגובות
שם
אימייל
נושא
תוכן
1.
תודה
איתמר (6/12/2009)
תודה רבה:)
2.
תודה
רועי (6/17/2011)
זה עזר

 

 פרשת השבוע

חכמת נשים

יגדיל תורה

הרב צוקרמן זצ"ל

משנת הראי"ה

הרב נריה זצ"ל

תנ"ך

משנה

גמרא

תרבות יהודית

מעגל השנה

הרב דרוקמן

תפילה

מידות

חינוך

מחשבת ישראל

הלכה

חסידות

ארץ ישראל

הסטוריה

שמיטה

ציונות דתית

אתיקה יהודית

אזרחות

ספרות

מדעים

חינוך חברתי


 

מרכז ישיבות בני עקיבא, רמות שפירא , בית מאיר 90865 טל. 02-5331661 פקס. 02-5331682

יהדות | שאל את הרב