ראשי היסטוריה ואזרחות מבחנים

שאלוני בגרות - תולדות עם ישראל
 

שאלוני בחינות

הבגרות בתולדות עם ישראל - מתוך אתר דעת

שאלון מספר 913081, קיץ תשס"ה, 2005
שאלון מספר 29106, לבית הספר הממלכתי דתי, קיץ תשס"ה, 2005
שאלון מספר 29107, לבית הספר הממלכתי דתי, קיץ תשס"ה, 2005
שאלון מספר 29108, לבית הספר הממלכתי דתי, קיץ תשס"ה, 2005
שאלון מספר 29109, קיץ תשס"ה, 2005
שאלון מספר 022209 יחידות הגבר יחידה רביעית וחמישית, קיץ תשס"ה, 2005
שאלון מספר 29108 לעולים חדשים - יחידת לימוד אחת, חורף תשס"ה, 2005
שאלון מספר 29106 - יחידת לימוד אחת, חורף תשס"ה, 2005
שאלון מספר 913081 - יחידת לימוד אחת, חורף תשס"ה, 2005
שאלון מספר 029104 לעולים חדשים - יחידת לימוד אחת, חורף תשס"ה, 2005
שאלון מספר 913081 - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ד, 2004
שאלון מספר 913091 - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ד, 2004
שאלון מספר 29108, לעולים חדשים - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ד, 2004
שאלון מספר 29106, יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ד, 2004
שאלון מספר 029104, לעולים חדשים - יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ד 2004
שאלון מספר 029105, לעולים חדשים - יחידה י - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ד 2004
לבתי ספר דתיים, יחידה י - יחידת לימוד אחת , חורף תשס"ד 2004 (שאלון 913091)
לבתי ספר דתיים, יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, חורף תשס"ד 2004 (שאלון 913081)
לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים, יחידה י - יחידת לימוד אחת, חורף תשס"ד 2004 (שאלון 029105)
לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים, יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, חורף תשס"ד 2004 (שאלון 029104)
לעולים חדשים, לבתי ספר דתייםיחידת לימוד אחת, חורף תשס"ג 2003 (שאלון 029105)
לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים, יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, חורף תשס"ג 2003 (שאלון 029104)
לבתי ספר דתיים, יחידת לימוד אחת , קיץ תשס"ג 2003 (שאלון 913091)
לבתי ספר דתיים, יחידה י - יחידת לימוד אחת , חורף תשס"ג 2003 (שאלון 913091)
לבתי ספר דתיים, יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, חורף תשס"ג 2003 (שאלון 913081)
לבתי ספר דתיים, יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ב 2002 (שאלון 913081)
לבתי ספר דתיים, יחידה י - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ב 2002 (שאלון 913091)
לבתי ספר דתיים, יחידה י - יחידת לימוד אחת , חורף תשס"ב 2002 (שאלון 913091)
לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים, יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ב 2002 (שאלון 029104)
לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים, יחידה י - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"ב 2002 (שאלון 029105)
לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים, יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"א 2001 (שאלון 029104)
לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים, יחידה י - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"א 2001 (שאלון 029105)
לבתי ספר דתיים, יחידה י - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"א, 2001 (שאלון 913091)
לבתי ספר דתיים, יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, קיץ תשס"א, 2001 (שאלון 913081)
לבתי ספר דתיים, יחידה י - יחידת לימוד אחת, קיץ תש"ס, 2000 (שאלון 913091)
לבתי ספר דתיים, יחידות ו+ט - יחידת לימוד אחת, קיץ תש"ס 2000 (שאלון 913081)

לקט שאלות מתוך שאלוני בגרות בהיסטוריה ממויינים לפי נושאים (אתר המפמ"ר ל
היסטוריה)


מתוך אתר דעת

תגובות למאמר
תגובות
שם
אימייל
נושא
תוכן
טרם התקבלו תגובות

 

 פרשת השבוע

חכמת נשים

יגדיל תורה

הרב צוקרמן זצ"ל

משנת הראי"ה

הרב נריה זצ"ל

תנ"ך

משנה

גמרא

תרבות יהודית

מעגל השנה

הרב דרוקמן

תפילה

מידות

חינוך

מחשבת ישראל

הלכה

חסידות

ארץ ישראל

הסטוריה

שמיטה

ציונות דתית

אתיקה יהודית

אזרחות

ספרות

מדעים

חינוך חברתי


 

מרכז ישיבות בני עקיבא, רמות שפירא , בית מאיר 90865 טל. 02-5331661 פקס. 02-5331682

יהדות | שאל את הרב