ראשי פרשת שבוע פרשת יתרו

אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו
 

נכון לעכשיו


לפני מתן תורה מצוה השי"ת על משה רבינו לרומם ולחזק את רוח האומה באומרו "כה תאמר לבית יעקב תגיד לבני ישראל" (שמות יט ג) בלשון הזה ובסדר הזה (רש"י). ומה הוא הסדר? - עבר הווה ועתיד.
בעבר: "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי" (שם ד), דהיינו, ראיתם בעיניכם את גודל אהבתי לישראל בהוציאי אתכם ממצרים ובקרבי אתכם לעבודתי (אונקלוס).
בהווה: "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ" (שם ה).
ובעתיד: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שם ו).
רק מבט כללי המקיף את העבר, ההווה והעתיד יחד, מאפשר להתרומם מקשיי ההווה העכשווי המסובך והקשה לפעמים ולקבל את התורה האלוקית, ללכת בדרכה באהבה ובאמונה מתוך בציפייה אל הישועה השלמה.

נכון לעכשיו, לדברים שמשה רבינו מצווה על ידי השי"ת לאמר לבית יעקב ולהגיד לבני ישראל -קודם מתן תורה במטרה לרומם ולחזק את רוח האומה - יש להם תוקף וחשיבות עצומה בכל דור ודור, וגם בדורנו, דור התחיה, אשר כידוע יש בו הרבה אור וטוב אבל גם לא מעט צללים, קשיים וסיבוכים כבימים הללו.
עלינו להתבונן במציאות העכשווית המסובכת מתוך מבט מקיף וכולל של עברנו ועתידנו, זהותנו וייעודנו. עלינו ללמוד ולהבין ולהכיר ולהאמין באמת ובתמים - שהקב"ה "בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" (ברכת התורה), ובוֹחר בנו באהבה (ברכות ק"ש), והוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה בדרך לירושלים. ובירושלים יתקיים במהרה בימינו חזונו של הנביא ישעיהו "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".
אמנם בימים אלו ישנם עננים המאפילים את שמי חיינו בצורת תוכנית ההתנתקות ו"מפת הדרכים" שמטרתה להקים מדינה ערבית בלב לבה של ארצנו, לא יקום ולא יהיה, אבל עננים אלו יחלפו בע"ה ומתוך כך תלך ותתגלה יותר ויותר סגולתו של עם ישראל וייראה לעין כל שאנו באמת ממלכת כהנים וגוי קדוש ויתקיים בנו "ישמחו השמים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים ד' מלך" (דבה"י א, טז לא).

בציפייה לישועה השלמה


מתוך עלון "באהבה ואמונה"בהוצאת מכון מאיר

 


הרב דב ביגון

תגובות למאמר
תגובות
שם
אימייל
נושא
תוכן
טרם התקבלו תגובות

 

 פרשת השבוע

חכמת נשים

יגדיל תורה

הרב צוקרמן זצ"ל

משנת הראי"ה

הרב נריה זצ"ל

תנ"ך

משנה

גמרא

תרבות יהודית

מעגל השנה

הרב דרוקמן

תפילה

מידות

חינוך

מחשבת ישראל

הלכה

חסידות

ארץ ישראל

הסטוריה

שמיטה

ציונות דתית

אתיקה יהודית

אזרחות

ספרות

מדעים

חינוך חברתי


 

מרכז ישיבות בני עקיבא, רמות שפירא , בית מאיר 90865 טל. 02-5331661 פקס. 02-5331682

יהדות | שאל את הרב