ראשי תנ"ך ספר יהושע - מבואות וסיכומים

ספר יהושע פרק ט´ – הגבעונים וכניעתם המבישה

חלוקת הפרק :

א - ב

עמי כנען מתקבצים ע"מ להילחם בישראל

ג - ט"ו

הגבעונים כורתים ברית במרמה עם ישראל

ט"ז - י"ח

גילוי התמרמית והכעס על הנשיאים

י"ט - כ"ז

קיום השבועה והענשת הגבעונים

פרק ט' במרכזו הברית שכרתו בני ישראל עם הגבעונים, אחר שהגבעונים נכנעו בפניהם במרמה. המיוחד בברית זו היא העובדה שזו היתה הברית הבין לאומית הראושנה שבני ישראל כורתים, ישנם תנאים מסוימים לכריתת ברית עם יושבי הארץ שאותם מסכם

הרמב"ם :

"אם השלימו וקבלו את שבע מצוות בני נח

אין הורגים מהם נשמה והרי הם למס"

מטרת הגבעונים

להנצל ממות במלחמה עם בנ"י, דבר שיגרום להשמדת גבעון

אמצעי להשגת המטרה

כריתת ברית במרמה

דרכי ביצוע

הליכה למחנה ישראל, מחופשים לאנשים שבאו מארץ רחוקה (בגדים בלויים, נאדות מים ריקות וכו')

תגובת מנהיגות ישראל בפגישה הראשונה עם גבעון

לקיחת צידת הגבעונים, כריתת שלום ועשיית ברית ושבועת נשיאי העדה כל זאת ללא שאילה פי ה'.

תגובת העם למשמע המרמה

לא הכום בשל השבועה, אבל היתה תלונה חזקה מאוד על נשי העדה.

תגובת הנשיאים

"יחיו ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה"

תגובת יהושע

מחד - למה רמיתם אותנו...ואתה ארורים אתם ולא יכרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי.

מאידך - ויצל אותם מיד בני ישראל ולא הרגום

כל המלכים פחדו מפני בני ישראל ומנהיגים ולכן התקבצו יחד להילחם :

"ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן :

בהר

בשפלה

ובכל חוף הים הגדול אל מול הלבנון

החיתי

והאמורי

והכנעני

הפריזי

החוי

והיבוסי

ויתקבצו יחד להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד" (פסוקים א-ב).

"ויעשו גם המה בערמה (ג) מה פירוש המילה "המה"

 • רש"י - כמו שבני ישראל נהגו בערמה בחמור אבי שכם, שהיה שייך לעם החיוי שמהם יצאו הגבעונים, כן הגבעונים עשו.\
 • מצודות - כמו בני ישראל - בכיבוש העי
 • רד"ק - א. כמו בני ישראל
  • ב.היתה ערמה של בני ישראל לשלוח אנשי שלום ליריחו ולעי ולמרות זאת אחרי כן נלחמו ישראל בהם ע"מ למנוע הם כרתו ברית.
 • מדרש תנחומא נצבים - "מה גם המה" מלמד שבאו גבעונים אצל משה ולא קבלן"
 • רלב"ג - עמי כנען עשו בערמה שהתקבצו כך גם הגבעונים עשו בערמה כאשר רימו.
 • הערמה הייתה שמחד הם נפגשו עם כל עמי כנען (פסוקים א-ב) ומאידך כרתו ברית עם ישראל.

השמועה שהגבעונים שמעו :

 • יציאת מצרים (ט)
 • מלחמות משה בעבה"י המזרחי (י)
 • הציווי על השמדת כל יושבי הארץ (כ"ד)

לא ברורה המילה יצטיירו, ר' יוסף קרא מסביר שישנם ספרים שכתוב ויצטיידו וכך המילה ברורה יותר.

יחסיי יהושע והנשיאים

פס' ט"ו - יהושע עושה שלום וכורת ברית להחיותם, נשיאי העדה ונשבעים לגבעונים

פס' י"ח-י"ט - בני ישראל כפופים לשבעות הנשיאים ולהחלטם.

פס' כ"א - הנשיאים מחליטים על העונש

פס' כ"ב - כ"ז - יהושע מבצע את החלטת הנשיאים

ניתן לראות שיהושע הוא המנההיג והוא זה שמייצג את ישראל אך החלטות הקשורות לחיי העם ולכריתת שלום הם מוחלטים ע"י הנשיאים העדה ויהושע העדה ויהושע הוא זה שמבצע אותם.

חילול ה'

הסיבה לקיום השבועה היא חילול השבועה היא חילול ה', מפני שהנשיאים נשבעו בשם ה' אלהי ישראל : "ולא תחללו את שם קודשי ומקדשים בתוך בני ישראל" (ויקרא כ"ב, ל"ב)

דברי הנשיאים

דברי יהושע

אנחנו נשבענו להם בה' אלהי ישראל

ועתה לא נוכל לנגע בהם

זאת נעשה להם והחיה אותם

ולו יהיה עלינו קצף על השבועה אשר נשבענו להם..יחיו

ויהיו חוטבים עצים ושואבי מים לכל העדה

כאשר דברו להם הנשיאים

 

 

ועתה

ארורים אתם

ולא יכרת מכם עבד וחוטבי עצים

ושואבי מים לבית אלוהי

 


גילי צרפתי

תגובות למאמר
תגובות
שם
אימייל
נושא
תוכן
טרם התקבלו תגובות

 

 פרשת השבוע

חכמת נשים

יגדיל תורה

הרב צוקרמן זצ"ל

משנת הראי"ה

הרב נריה זצ"ל

תנ"ך

משנה

גמרא

תרבות יהודית

מעגל השנה

הרב דרוקמן

תפילה

מידות

חינוך

מחשבת ישראל

הלכה

חסידות

ארץ ישראל

הסטוריה

שמיטה

ציונות דתית

אתיקה יהודית

אזרחות

ספרות

מדעים

חינוך חברתי


 

מרכז ישיבות בני עקיבא, רמות שפירא , בית מאיר 90865 טל. 02-5331661 פקס. 02-5331682

יהדות | שאל את הרב