מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

גילוי אהבה / הרב אלמוג וגנר מנהל חינוכי ישיבת בני עקיבא חדרה

גילוי אהבה / הרב אלמוג וגנר מנהל חינוכי ישיבת בני עקיבא חדרה
תמונת באנר

גילוי אהבה / הרב אלמוג וגנר מנהל חינוכי ישיבת בני עקיבא חדרה


בפרשתנו נולדים יחד התאומים יעקב ועשיו, וכבר מרגע הראשון הם נפרדים, זה לתומו וזה לרשעו. "וַיֶאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָו... וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב." כמה קסתות דיו נשפכו בביאור אהבתו של יצחק את עשיו. הרי ברור שעשיו לא הצליח להערים על אביו! הכל היה גלוי וידוע ליצחק אבינו. כוונה גדולה הייתה לו באהבה זו! אהבה של קירוב, השתדלות של שימור לבל תאבדנה כל התקוות. דברים נפלאים מדייק האלשיך הקדוש מבחינה לשונית. בעוד על יצחק נאמר  'וַיֶ אֱהַב יצחק' ב'בנין כבד' (פִעֵל), על רבקה נאמר כי  'ורבקה אֹהֶבֶת' שהוא 'בנין קל'. קל לרבקה לאהוב  את יעקב. כבד ליצחק לאהוב את עשיו, הוא כופה על עצמו לאהבו! קל וטבעי לאהוב 'איש חלק', אך עלינו להאהיב על עצמנו גם את ה'שעירים' המסתבכים והמחוספסים.
הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל מסר בשם רבו המשגיח רבי מאיר חדש זצ"ל, שלכל תלמיד יש חוש והרגש מיוחדים, להבחין האם רבו אוהבו באמת. כאשר קיימת אהבה זו, מקבל התלמיד דברי רבו גם כאשר מוכיחו, הוא שומע ומפנים, יודע שהדברים נאמרו באהבה ורצון בטובתו. הבה נחנך את עצמנו. בכדי שהתלמידים המתקשים יאהבו אותנו ואת מסורתנו, נתחיל בנו בעצמנו. רש"י כותב בפרשת דברים 'המשל אומר: מה דבליבך על חברך – מה דבליביה עלך'. מה שאתה מרגיש כלפיו אף הוא מרגיש כלפיך. בדוק ומנוסה כאשר נתבונן בילד ובקשייו, נעמיק מבט בהתמודדויותיו, העליות בהן מנסה לטפס, והנפילות בהן מתרסק, נרגיש נכאב ונבין. ההבנה במצבו תעורר תחושת קבלה, נטילת אחריות, עד שתתעורר בקרבנו אהבה. אהבתנו זו נדרשת בכדי לחנכו!
יש גם את הצד שכנגד. אכן דרשו בעלי המוסר על ההבדל בין אברהם ליצחק. אברהם שסילק את ישמעאל זכה לחנך ולגדל את יצחק. ואילו יצחק שחס וקירב את עשיו נאלץ להיפרד מיעקב כשאר ברח לבית לבן חרנה. זה למדרש, אבל למעשה הרי זה עיסוק בדיני נפשות! דמו ודם זרעיותיו! נדרשת כאן סנהדרין גדולה שתכריע, או גדול בישראל ששקול כרובו של סנהדרין. נפשות! האם קיימנו ומצינו כהלכה 'והצילו העדה'?
מסופר אודות הצדיק מוויז'ניץ בעל אהבת ישראל זי"ע שדרכו היה לקבל כל כפרי וכל עם-הארץ באהבה גלויה ומוקצנת. לטענת חסידיו שאין הללו ראויים לגילויי אהבה כאלה, נענה אותו צדיק ואמר "מוטב לי להיכשל מאה פעמים באהבת חינם, ולא אכשל פעם אחת בשנאת חינם". 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  למידע על ההשתלמויות הארציות המתוכננות ברשת עד חנוכה >
  המשך לקריאה