מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

דברים לט"ו בשבט/ הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

דברים לט”ו בשבט/ הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

דברים לט"ו בשבט/ הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

המשנה במסכת ראש השנה א'-א' אומרת :
ארבעה ראשי שנים הם.
באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים.
באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה.
רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי .
באחד בתשרי ראש השנה לשנים  ולשמטין וליובלות, לנטיעה ולירקות.
באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי.
בית הלל אומרים, בחמשה עשר בו.

ט"ו בשבט הוא תאריך שקובע לגבי מצוות הקשורות לפירות האילן כגון עורלה ותרומות ומעשרות. עיקרו של יום זה הוא, תאריך הקובע את מהות המעשר שיופרש מפרות האילן בשנה הקרובה.
אולם יום זה קרוי במשנה כפי שהבאתי "ראש השנה לאילנות", משמע מכך שביום זה יש בו מסממניו (מסימניו) של יום הדין. אכן , כתוב בספרים שזהו יום הדין לכל הצומח בעולם. עתה, שמתחילה התהוות הפרי, התהוות שאנו לא רואים בעינינו , נקבעת כבר דמותו העתידית של האילן – לדין או לחסד. מידתו של ה' יתב' שכל תחילת צמיחה ה' סוקר את כל זמניו העתידיים עד סופו ואז עת תפילה לבקש על הצלחתו.
ישנה זיקה (קשר) בין האדם לאדמה ופרותיה. אנו זוכרים את הפסוק בסיפור הבריאה עוד לפני בריאת האדם. נאמר – "ואדם אין לעבוד את האדמה". האדמה זקוקה לאדם שיעבוד אותה, ובלעדיו האדמה לא תוכל למלא את ייעודה. אך צריך לדעת שעבודת האדמה ע"י האדם לא מספיקה כדי שהיא תוציא פרות טובים. גורל האדמה ופוריותה תלויים גם בדרגתו הרוחנית של האדם. כאשר חטא האדם הראשון הוא גרם לקללת האדמה שהחלה להצמיח קוץ ודרדר. בגלל חטאו של האדם פוריות האדמה פחתה. אנו רואים כאן קשר ישיר בין הדרגה הרוחנית של האדם לבין פוריות האדמה .
מטרתן של המצוות התלויות בארץ לחדש את השפע הרוחני של האדם שיקיים מצוות נוספות , ואז באופן ישיר תשוב גם האדמה לפוריותה.
לכן- בט"ו בשבט , ביום תחילתם של הפירות, ביום התהוות הפרי באילן , ביום דינם של האילנות , מתפלל האדם להצלחתם של הפירות כי הדבר תלוי במיוחד באדם עצמו. לכן ביום זה אנו אוכלים מפירות הארץ כדי לברך עליהם ולהתעלות מבחינה רוחנית, ואם אפשר גם לברך את ברכת שהחיינו על פרי חדש.
על כן נהג רבי חיים וויטאל, תלמידו הגדול של האר"י הקדוש מצפת, לטעום ביום זה 30 סוגי פירות שונים. כי הברכה, המוסיפה גוון רוחני להנאת האכילה פותחת צינורות רוחניים של שפע שמיטיבים עם הפירות עצמם.
 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  למידע על ההשתלמויות הארציות המתוכננות ברשת עד חנוכה >
  המשך לקריאה