מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

דבר תורה לפרשת ויקהל פקודי – פרשת פרה/ הרב אלול בן ציון ראש ישיבת בני עקיבא נתיבות חיים פסגת זאב

דבר תורה לפרשת ויקהל פקודי – פרשת פרה/ הרב אלול בן ציון ראש ישיבת בני עקיבא נתיבות חיים פסגת זאב

דבר תורה לפרשת ויקהל פקודי – פרשת פרה/ הרב אלול בן ציון ראש ישיבת בני עקיבא נתיבות חיים פסגת זאב

השבת נקרא את הפרשה השנייה מסדר ארבע פרשות – פרשת פרה .
על טיבה של מצוה זו מביא רש"י את דרשת רבי משה הדרשן :"משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמר המלך : תבוא אמו ותקנח צואת בנה ". כלומר – תבוא מצוות פרה אדומה ותכפר ותנקה את חטאו של בנה – עגל הזהב .
ויש לתמוה – וכי משל זה דומה לנמשל ?! הכיצד תקנח פרה זו צואת הפסל שעשו ישראל ?
נראה לי כי כדי להבין מאמר זה נלמד מאמר אחר- שאלו בגמרא במסכת קידושין : עד היכן מגיעה מצות כיבוד אב ואם? אמר להם: צאו וראו מה עשה גוי אחד באשקלון, ודמא בן נתינה שמו. פעם אחת בקשו חכמים לקנות ממנו סחורה בששים ריבוא דינרי זהב והיה מפתח של מקום הסחורה מונח תחת מראשותיו של אביו שישן באותה שעה, ולא ציערו להעירו משנתו למרות שאבד בכך רווח גדול. ... לשנה האחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו שנולדה לו פרה אדמה בעדרו, והיו ישראל זקוקים לה. נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם: יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם תמורת אותה פרה שאתם נותנין לי, אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא.
יש לשאול :מדוע קיבל בשכרו פרה אדומה ? היד ה' תקצר ? הלא יכל לזכות בממון רב באמצעים אחרים ומדוע נבחרה דרך זו דווקא ?
מרן ה"בן איש חי" בביאורי האגדות מבאר בשם בנו כי הפרה האדומה נתנה לו כדי להבליט את ההבדל בין ישראל לעמים . הוא , קיים מצווה שמעית , שכלית – כיבוד הורים ודרש מחכמים את תמורתה [ "אין אני מבקש אלא ממון שהפסדתי בשביל כיבוד אבא" ] .ואילו ישראל, מוכנים לשלם הון עתק על מצוה שהיא בגדר חוק שאינו מובן ואין טעמו ידוע .
אף אנו נאמר : בחטא העגל זנחנו את רבונו של עולם תמורת הנאות מיידיות [ "ויקומו לצחק"], ובמצוות פרה אדומה אנו מראים את ביטול  מאווינו ושכלינו כלפי אבינו שבשמים .

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • מטיילים על בטוח - הכללים שישמרו עליכם בטיול

  מטיילים על בטוח - הכללים שישמרו עליכם בטיול

  כולנו יוצאים לטיולים ברחבי הארץ. השנה, בעקבות ריבוי המטיילים בארץ, חשוב יותר מתמיד שנשמור על כללי בטיחות בטיולים. ריכזנו עבורכם את הנקודות העיקריות שחשוב לזכור
  המשך לקריאה