מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת מטות - מלחמת מדיין / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת מטות - מלחמת מדיין / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת מטות - מלחמת מדיין / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

בפרשתנו אנו קוראים על מלחמת עם ישראל עם המדיינים. משונה היא מלחמת מדיין משאר המלחמות.

א.      בכל מלחמה הקריטריון לבחירת הלוחמים הוא רמתם המקצועית בחיילות, ואילו כאן במלחמת מדיין, ציווה ה' את משה –"החלצו מאתכם אנשים לצבא" , ומבאר רש"י "אנשים"- צדיקים, כלומר צדקותם היא סיבת בחירתם . נשאלת השאלה מדוע, שישאירו את הרבנים בבתי המדרש ושייקחו למלחמת מדיין חיילים עם מקצועיות חיילית, בשביל מה צריך רבנים ותלמידי חכמים בקרב, שיחזקו את לימוד התורה בבתי המדרשות כל זמן שהחיילים נלחמים ??

ב.      בכל מלחמה מספר הלוחמים נקבע לפי גודל המבצע, לפי מס' החיילים והגודל של הצבא שעומד מנגד. ואילו כאן במלחמת מדיין , נבחרו אלף חיילים מכל שבט כפי שנאמר :"אלף למטה אלף למטה" .

מדוע זה כך  ??

ועוד בעניין זה – תמיד שבט לוי פטור מהמלחמות היות והוא עוסק בקודש, ואילו כאן שבט לוי שותף למלחמה כפי שנאמר :"לכל מטות ישראל", ורש"י מפרש – "לרבות את שבט לוי". למה ??

 

ג.        בכל מלחמה מפקד המלחמה הוא האיש הבכיר בין הלוחמים, אצלנו הוא נקרא ה-"רמטכ"ל". בזמן מלחמת מדיין היה צריך לקחת את המפקד העליון משבט יהודה שהוא שבט המלכות בישראל, ואנו רואים במלחמת מדיין שמי שניבחר לנהל את המלחמה הוא פנחס הכהן משבט לוי וכלי הקודש בידו, כפי שנאמר :" וְאֶת־ פִּינְחָס בֶּן־אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן לַצָּבָא וּכְלֵי הַקֹּדֶשׁ וַחֲצֹצְרוֹת הַתְּרוּעָה בְּיָדֽוֹ" , מדוע שלא ייבחר איש מצטיין מהצבא, מה פתאום לקחת את הרב פנחס ?? 

ויותר מכך ניתן לשאול – רש"י כאן מבאר לגבי פנחס : "מדוע פנחס ??פנחס שהלך לנקום נקמת יוסף אבי אמו (במדיין) שנאמר "והמדיינים מכרו אותו". לכאורה , מה הקשר בין מכירת יוסף ע"י המדיינים למלחמת מדיין שהייתה שנים רבות לאחר סיפור יוסף. הרי עכשיו נמצאים בכניסה לארץ ישראל ??

 

ד.      בכל מלחמה המטרה הבלעדית היא ניצחון על האויב, ואילו כאן אחת מהמטרות היא – מיתתו של משה רבנו , שהרי תולה הכתוב את מיתתו של משה בסיומה של מלחמת מדיין כפי שנאמר :"נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תיאסף אל עמך" , מה הקשר בין הדברים והאם יש משמעות לכך ??

מבאר ה-"שם משמואל" (רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב שהיה האדמו"ר השני מחסידות זו) כותב בפרשת מטות תורה תרעז כך :

"כוח מדיין הוא כוח חיצוני רע מאוד המשלח מדנים (מלשון ריב ומדון) בין אחים, והוא שלט מאז מכירת יוסף אחרי שכתוב "וישנאו אותו ויקנאו בו אחיו", משכו עליהם את הכוח הרע הזה עד שיצא לפועל דבר המכירה, וזה מה שנאמר "והמדנים מכרו אותו למצרים", והנה כוח רע זה היו צריכים ישראל להיות להיפוך מזה , להיות כולם כאיש אחד בלב אחד, ואמרו חז"ל – "שקול משה ככל ישראל, שהוא כוח כולל את כל נשמות ישראל כאחד, כל כן תלה הכתוב מיתתו במלחמת מדיין ועוד הייתה צריכה נצרכת התאחדות ישראל.....".

ננסה להסביר את הדברים  ??

יש שני סוגי מלחמות של אויבינו כנגדנו.

הסוג הראשון של המלחמות , היא מלחמת מאבק בין כוח לכוח, בין כוחות צבאיים, מוסריים וערכיים. מטרת האוייב במלחמה כזו היא להכניע אותנו ע"י שלטונו בנו כתוצאה מניצחונו במלחמה. במלחמה כזו האוייב מעוניין בניצחון ובשליטה על המציאות ועלינו.

הסוג השני של המלחמות , כמו מלחמת מדיין היא לגרום למלחמת ריב ומדון. כל עניינה להטיל מחלוקת , מריבות וצרות בתוכנו. מטרת המדיינים ,אינה ניצחונם עלינו מבחינת הכוחות, אלא מטרתם לסכסך בינינו , לפגוע ב-"ביחד" שלנו, בכוח האחדות שלנו ובכך למוטט אותנו מבפנים ח"ו.

המדיינים רצו לגרום לנו לאבד את מקור כוחנו והוא אחדותנו. מתי הייתה הפעם הראשונה שאחדותנו נפגעה ?? זה התחיל בסכסוך בין האחים ליוסף, והתוצאה של ריב זה הייתה האפשרות של המדיינים להיכנס בתוכנו ולמכור את יוסף.

איך מנצחים במלחמה כזו ?? המפתח לניצחון הוא האחדות בתוך עם ישראל, וזה בא לידי ביטוי בשותפות של כל השבטים באופן שווה במלחמה זו ,כולל את שבט לוי , אחדות של כולם.

משה רבנו ששקול כנגד כל ישראל , מחזק ומאגד את הקשר בין כל השבטים שבעם ישראל. על פי זה מובן מדוע פנחס נבחר לנהל את המלחמה הזו ?? היות ופנחס הכהן הוא משבט לוי והוא הנציג של כלל ישראל בתוך המקדש , וכן ברכתם של הכוהנים בברכת הכוהנים היא באה לבטא ולחבר ולקשור את כל עם ישראל אחד לשני. התפקיד של הכוהנים הוא לברך אותנו ולאחד את כולנו בבחינת "יחד שבטי ישראל".

זו הנקמה האמתית במדיין. לא ניצחון כוחני, אלא התלכדותנו ואחדותנו ומתוך כך יהיה ניצחוננו.

ועתה ניגש לעניין למלחמה העכשווית של עם ישראל .

מצד אחד רוצים ומנסים לקום עלינו תנועת החמאס, התנועה שהוקמה בערך לפני 10 שנים

מי היא תנועת החמאס ??

ארגון טרור סוני שרוצים להקים מדינה פלסטינית בשטחי ארץ ישראל. תנועה זו של אנשים רוצחים ופושעים מבצעים גלי התנגשויות ביהודים , פיגועי התאבדות וכ"ו , כשהמטרה – לפגוע בכמה שיותר יהודים ולהקים מדינה פלסטינית.

תנועת דעאש , מי היא ??

ארגון טרור אסלאמי שמשתלט על שטחים נרחבים במדינות שונות ורק לאחרונה אנו עדים למעשי טבח נפשעים וקשים מאוד , שיסוף גרונות..... ומאיימים גם על מדינת ישראל.

מה תנועות אלו ושכמותם רוצים מאיתנו ??

הם רוצים לקיים את 2 המטרות, גם לנצח אותנו מבחינה כוחנית וגם לגרום למחלוקות פנימיות בתוכנו. חלק מהאויבים נלחמים בנו מ-"בחוץ", וחלק נלחם איתנו מ-"בפנים".

ומה אנחנו צריכים לעשות ??

להתאחד ולאהוב אחד את השני, לקיים מעשי חסד אחד עם השני ולגרום לאחדות ואהבה בנינו, והכי חשוב להתפלל מתוך עוצמות שה' יתב' יעזור לנו בבחינת " ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" ולהתפלל על חיילי צה"ל שעושים את מלאכתם בדבקות , במקצועיות ובנחישות.

מתוך אחדותנו הפנימית ננצח אי"ה את האויב במלחמת הכוחות. אנו צריכים לגרום לכך שה' יתב' ילחם בשבילנו ככתוב :"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", מתי זה מתקיים ?? רק לאחר שנהיה מאוחדים אחד עם השני.

מתוך אחדותנו הפנימית ננצח אי"ה את הקמים עלינו לכלותינו, אמן ואמן !!!!

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: ”המפתח להצלחה במתמטיקה”

  כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: "המפתח להצלחה במתמטיקה"

  ד"ר ילנה פורטנוי נאמן מיינדסט מתמטי - המפתח להצלחה במתמטיקה. צפו >
  המשך לקריאה