מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

דמותו של החייל היהודי - פרשת מטות מסעי / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בני עקיבא שדמות נריה

דמותו של החייל היהודי - פרשת מטות מסעי / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בני עקיבא שדמות נריה

דמותו של החייל היהודי - פרשת מטות מסעי / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בני עקיבא שדמות נריה

 
מלחמת מדיין בפרשתנו מהוה דוגמא לחייל היהודי ומוסריותיו.
הדבר ניכר ממס' שאלות בעניין זה. ראשית, מדוע  ה' משתמש בביטויים קשים כלפי המדיינים: "צרור את המדיינים" בפרשת פנחס "ונקם נקמת בנ"י " בפרשתנו.
שנית אם אכן צריכים לצרור אותם, מדוע הפסיק בין הציווי שבפרשת פנחס עד למימוש הדבר בפרשתנו, בכל מיני צוויים אחרים: מניין בנ"י, קורבנות, מינוי יהושע, נדרים.
שלישית, השינוי בין הביטוי "נקמת בנ"י" כדברי ה' או "נקמת ה' " כדברי משה.
רביעית: מדוע נשלח פנחס, אף שהציווי היה אל משה?
ר' חיים בן עטר בפרושו "אור החיים", מסביר את הביטוי "צרור את המדיינים", על רקע המדרש, שכאן נצטוו אף להשחית את העצים. לכן, ביטוי קשה זה נאמר להם ע"מ להפריד מהם כל תשוקה אל החטא.ממילא, בתחילה  נצטוו להגביר השנאה אליהם ולחכות ליום נקם מהם.
ויש להוסיף, שלכן עשו הפרדה בין פרשת פנחס לפרשתינו, עד למימוש הציווי, כדי שזה לא יהא מתוך תאוות נקם אלא מתוך ציווי לקיים דבר ה'. ממילא, כל הנקמה היא רק לעשות רצון ד'.
בעניין שיוך הנקמה, בשלב הציווי, ה' ציווה למשה "נקום", כלומר הוא קרא לזה נקמה של משה, אע"פ שויתר על מיתתו, כדברי המדרש, שתלה את מיתתו בביצוע מלחמת מדין. לכן קרא הכתוב כאילו משה בעצמו נקם. למעשה, קרא לזה "נקמת בנ"י " לעומת משה שקרא לזה "נקמת ה' ". שוב טוען "אור החיים" שהיה זה כדי לקיים קנאת ה' שגרמו ביטול מצוותיו, ולא כנקמה על שגרמו להם שמתו כמה מישראל. כנראה, שלכן גם שלח את פנחס, שהוא החל בנקמה, לשם ה'. כהלכה: הבועל ארמית קנאין פוגעין בו. ומוסיף "האור החיים", שהיה כאן גם רמז על שמשה בעצמו לא היה מוחה ביד המדיינים ולכן פנחס היה מתאים למלחמה זו.
גם אצל העם, יש הקפדה על טהרת נקמת ד'. אנו רואים שלא כולם התגייסו, לכן נאמר להם ע"י משה: "החלצו". מסביר ה"שפת אמת" שהחלצו – שיסירו כל נגיעה עצמית, שכל מטרתם תהיה רק לכבוד שמים,  שתהיה באמת "נקמת ה' במדיין". וכן אומר "הכתב סופר" על "אנשים"- שעל זה אומר רש"י: צדיקים – לפי שרצה משה שמלחמתם תהיה רק לשם שמיים ולא לנקמה אישית, שעל כך צריך צדיקים. אכן מצד העם אנו רואים שאין הם ממהרים להתגייס, שכן נאמר "וימסרו" ואומר המדרש שהובא ברש"י, שלא רצו להתגייס כי ידעו שאח"כ ימות משה, ואף אם היה להם תאוות נקם, לא רצו להתגייס ולזרז בכך את מיתת משה.
גם בין הלוחמים מצינו שלא מהרו להרוג את המדיינים. אפילו את הנשים החיו, ואומר ה"אור החיים" שדנו אותן כאנוסות שנדרשו לחטא בציווי בעליהן. משה טען, שאמנם מצד חטא הפריצות יש לסנגר עליהן, כי עשו זאת בציווי בעליהן. אך בחטא העבודה זרה, הן היו היוזמות לכך.
רמת מוסר נוספת, קשורה לעניין השלל. העובדה שלא נפקד מהלוחמים איש, שלכן הביאו את השלל לה', מעיד על גדולת הלוחמים שלא רצו לקחת שלל לעצמם.
אנו רואים שהלוחמים במלחמות מדיין הגיעו לרמת מוסר מאד גבוהה. אכן, הרמב"ם בהלכות מלכים דורש זאת מהלוחם הישראלי: "ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל יחוד ה' הוא עושה מלחמה. וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את ה' בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק". זה היה מצב הלוחמים במלחמת מדיין.
דרישה זאת, הייתה תקדים גם למלחמות הבאות. לכן, בתשובתו לבני גד ובני ראובן, מתנה משה אתם, שיעברו חלוצים "לפני ה' " ולא "לפני בנ"י ", שכל מלחמתם תהיה לשם שמיים.
אלה הלוחמים המפקדים והמנהיגים של ישראל בעת מלחמה.
 
ביום זה נפטר הרב י. עמיטל זצ''ל ,מייסד ישיבת הר עציון ,בה למדנו, ונזכיר בענייננו רעיון המאפיין את אישיותו ודרכו. במאמר המוסר הטבעי(בספר והארץ נתן לבני אדם), הוא מוכיח שהאדם קבל מוסר טבעי, שאותו היה יכול אפילו ללמוד מחיות(עירובין קב:). לכן, חלק מהמצוות "אילו לא נכתבו בדין היה לכותבן"(תורת כהנים ,אחרי מות ט,יג). זאת הסיבה ששלפי רב ניסים גאון, האומות נענשו על שאין מקיימין מצוות כי אלה מצוות התלויות בסברא שעליו העולם עומד (בהקדמתו לתלמוד). כך לפי החזקוני נענשו דור המבול,כי עברו על מצוות שצריך לשומרן מכח סברת הדעת(בראשית כז,א).
גם לאחר מתן תורה, כשנצטווינו על כללי מוסר לפי התורה, אסור לשכוח ולקיים את קומת המוסר הטבעי. אלו דבריו של הראי'ה באורות התורה(יב,ב-ג):"המוסר בטבעיותו,בכל עומק הודו וכוחו האיתן, מוכרח להיקבע בנפש, ויהיה מצע לאותן ההשפעות הגדולות הבאה מכוחה של תורה...כל דבר של תורה צריך דרך ארץ שיוקדם לו". ממשיך הרב עמיטל: "חטא שיש בו כישלון מוסרי ,הוא חטא חמור ביותר,שכן הוא מעיד על מוסר פגום והעדר רגש טבעי שכל בן אדם נדרש לו".
גם במלחמת מדין, ובמיוחד שבה נצטוו על נקמה, אך בתנאי שיעשו זאת רק מתוך מצווה, היה חשוב שיכבשו בתוכם את המוסר הטבעי, אך לא לשכוח אותו. ואכן, הם לא שוכחים שלא לשלול שלל באופן חופשי, אלא מקדישים ממנו, שמא הרהרו דבר עברה, ואף לא רצו להרוג בתחילה את הנשים וילדים.
העובדה שלא נהרגו מהם חללים, מוכיחה שעמדו בדברי הרמב'ם הנ''ל, שנלחמו רק לשם שמיים, "מלחמות ד'".

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב”ע פסגת זאב!

  פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב"ע פסגת זאב!

  אריאל יצחקוב, תלמיד כיתה י' ושוחר בתוכנית, זכה בשבוע שעבר בפרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר בחיפה. כל הכבוד! >
  המשך לקריאה