מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

הדלקת נרות חנוכה - אחדות ישראל/ הרב משה צבי וקסלר, ראש ישיבת בני עקיבא בני ברק

הדלקת נרות חנוכה - אחדות ישראל/ הרב משה צבי וקסלר, ראש ישיבת בני עקיבא בני ברק

הדלקת נרות חנוכה - אחדות ישראל/ הרב משה צבי וקסלר, ראש ישיבת בני עקיבא בני ברק

הרב קוק   בספרו על התפילה "עולת ראיה" [חלק א' עמוד תל"ה] שואל   מדוע מברכים על הדלקת  נר חנוכה בלשון יחיד "להדליק נר של חנוכה"   ולא בלשון רבים "להדליק  נרות ..." שהרי מדליקים  כל יום מספר נרות לפי ימי החנוכה .
בפשטות אפשר לענות  שמצוות הדלקת נר חנוכה כידוע  היא בנר אחד כל יום , כלשון הגמרא במסכת שבת "מצות חנוכה נר איש וביתו" ורק למהדרין מן המהדרין מוסיף והולך ,ובדיעבד, אם יש לאדם רק שמונה נרות ידליק כל יום נר אחד ויצא ידי המצווה.
חידוש גדול מצאנו בדברי הראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם [בהלכות ברכות   פרק י"א הלכה ט"] שבבית המקדש ברכו על הדלקת נרות המנורה  ונוסח  הברכה  של  נרות  החנוכה בנוי על נוסח הברכה שברכו במקדש. [.עי"ש שזו הסיבה שלא אומרים "על " הדלקת נרות אלא להדליק  ]
נמצאנו למדים מדבריו של הראב"ד שאין לשנות ממטבע הלשון  שטבעו חכמים בברכות, ומהסיבה הזו אין לומר  נרות בלשון רבים אלא נר בלשון יחיד  כי זה כנראה  היה הנוסח שנאמר במקדש.
מה הסיבה אם כן שכבר במקדש, מקום השראת השכינה, הקפידו לומר נוסח זה של ברכה בלשון יחיד,להדליק נר ולא נרות? .
על כך עונה  הרב קוק  תשובה  מאוד מקורית ועקרונית שלוקחת אותנו למקום של אחריות לאומית ודאגה לאחדות ישראל. לדעתו, ישנם הרבה אורות שצריכים להאיר את האומה ויש לראות בכל נר ביטוי לדרך יחודית של כל אדם ולא לבטל ולזלזל בדרך של האחר,  וראוי שמסר זה  יצא  דווקא מבית המקדש.
וכך הוא לשונו של הרב "בעולת ראי"ה"
" אור התורה ואור הנבואה, אור החכמה, אור הצדק, אור הגבורה, אור השמחה, ואור החסד, אור האהבה ....נראים לנו כל האורות הרבים כאילו הם דברים נפרדים ...יש נוטה ביותר לאחד מן המאורות האלה ונדמה לו שמי שנוטה אל שאר המאורות הוא ממעט צביונו של אותו המאור החביב עליו  ושהוא מכיר ביותר
 
ביוקרתו ....ועיקר הברכה היא ברכת השלום והיא תתקיים בעתיד בהיות ההכרה ברורה לכל כי כל המאורות כולם בכל פרטיותם הכול הם  נר אחד .על כן לא נרות נאמרו בברכה של חנוכה שהיא נושאת דעה עד המרחק היותר נשגב עד העתיד היותר עליון ונערץ בעז ה' כי אם נר של חנוכה."[.השוה לדבריו הנפלאים  בעולת ראיה חלק א' עמוד של"א  על הפסוק תלמידי חכמים מרבים שלום ]
אין זה מקרה  שחג החנוכה יוצא תמיד בפרשיות  העוסקות במכירת יוסף ובתוצאות החמורות  של השנאה בין האחים. לדעת הרב קוק המחלוקת  הייתה על רקע אידיאולוגי: איך להפיץ  את האמונה  בבורא עולם  לאנושות כולה. יוסף חשב שעל ידי התערבות בין הגוים ,ואילו יהודה שייצג את שאר האחים חשב שקדושת ישראל צריכה להיות נפרדת מן הגויים.[הרב קוק "שמועות הראי"ה" וישב עי"ש בהרחבה ].

חג החנוכה וברכת הנרות, מלמדים אותנו להכיר בשוני שבין כל נר ונר ולהישמר מלהגיע  חס וחלילה לסיפור הקשה של בני יעקב.
דבריו של הרב קוק זצ"ל מקבלים משנה תוקף לימים סוערים אלו ולבעיות הלאומיות העומדות לפתחנו. יש לחזק את  האחדות בתוכנו ובפרט בתוך ציבור שומרי תורה ומצוות,  אשר לצערנו מפולג ומפוצל  בכל מה שקשור לאופן בו יש להתייחס למציאות הסובבת אותנו .
כל אחד מאתנו המאמץ לעצמו דגל אחד מתוך העשייה הלאומית אל לו לבטל ולגמד את  דרך חברו אשר אימץ לו  דגל  אחר  שבעיניו הוא חשוב לא פחות. נלמד לכבד את השני גם אם דרכו איננה ראויה כרגע  לתמיכתנו .

הבה נתפלל להקב"ה  שנרות השבת ונרות החנוכה יקרינו זה על זה וישפיעו זה על זה כך  שנר חנוכה יהיה אף הוא  משום "שלום בית" במובן  הלאומי, כנר השבת  בבית הפרטי .אכי"ר.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  עברי הרשקוביץ מישיבת בני עקיבא חדרה יצא ביוזמה שתאפשר לנערים לסייע להורים להשלים פערים שנוצרו בעבודה בזמן משבר הקורונה >
  המשך לקריאה
 • גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  צור דולב, בתלמיד כיתה יא' בישיבת בני עקיבא בקרני שומרון, סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה וחבר נבחרת ישראל במתמטיקה, ניצל את ימי הקורונה להקים דף יוטיוב פופולרי >
  המשך לקריאה