מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

החינוך בפרשה לפרשת בהר - מה בין שמיטה להר סיני / הרב מאיר טויבר ראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

החינוך בפרשה לפרשת בהר - מה בין שמיטה להר סיני / הרב מאיר טויבר ראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

החינוך בפרשה לפרשת בהר - מה בין שמיטה להר סיני / הרב מאיר טויבר ראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

מדרש ידוע ומפורסם המובא גם ברש"י בתחילת פרשתנו מברר מדוע נאמר בתחילת הפרשה כי היא מתרחשת בהר סיני , הרי מאז חנייתם שם קודם מתן תורה, דרך קבלת התורה וחטא העגל , עליות וירידות משה מן ההר וההכנות לבניין המשכן עד חנוכתו כולן בהר סיני היו .
רק בתחילת ספר במדבר בראשון לחודש השני בשנה השנית - אז יצאו לדרכם . אם כן יודעים אנו כי נמצאים הם שם נגד ההר בין "אחרי מות"  ועד "במדבר" .
המדרש עונה כי יש ללמוד כלל מרכזי בכל התורה כי כשם ששמיטה נאמרה בסיני , כך כל כללותיה ופרטותיה של תורה נאמרו שם .
יש לתמוה מהי היחודיות של שמיטה שדרכה מומחש כלל זה ומה היתה הה"א לומר אחרת?
שמא נאמר ששמיטה שהרי לא שייכת לסיני כי היא תלויה בארץ מופיעה כאן ורצתה תורה לומר כי אעפ"כ גם היא נאמרה בהר סיני אך אם כך הרי ישנן עוד מצוות רבות התלויות בארץ
ובמה נתייחדה השמיטה בדווקא.
ניתן לראות את הדברים בזוית אחרת ומתוכה יהיו הם מאירים .
סוף ספר ויקרא עוסק בקדושה - פרשת קדושים עוסקת בקדושת האיש והעם הישראלי . בפרשת אמור עוסקים אנו בקדושת הזמן בפרשת המועדות . בפרשת בהר ובבחוקותי נפגשים אנו בקדושת המקום - קדושתה של ארץ ישראל והמחיר הכבד לאי שמירת קדושתה.
היה מקום לחשוב כי כל קדושה עומדת בפני עצמה ואין תלות בין הקדושות הללו . יכול יהודי לטעות ולחשוב כי ניתן להגיע לקדושת האדם או לקדושת הזמן גם ללא קדושת המקום . ניתן לבנות חיים מלאים של טהרה ועבודת ה' ללא זיקה הכרחית לארץ ישראל.
באה התורה ומדגישה כי הכל מסיני . ממלכת כהנים וגוי קדוש - אותה תעודה רמה של ישראל שנאמרה בסיני כהקדמה לכל מעמד מתן התורה , אותה הכרזה שגלוייה בפועל נפל בחטא העגל ושוקם בימי הרחמים בבינית המשכן , אותה קדושה לאומית שנאמרת בהקהל , אותה קדושה של הזמן המתבטאת במועדי ה' - צריכה היא לבא לידי מימוש משלים עם קדושת הארץ אשר הממלכתיות והצבוריות הישראלית מגדירה מערכות חוקים אשר מבטאים את היותה של הארץ - ארץ ה' , והוא בעל הבית ואנו עמו - חיים באוירה של ארץ ישראל חיי נשמות של אמונה בחיי העולמים .
השלמות הזו של אומה קדושה , לוח זמנים קדוש וארץ המבטאת קדושה - היא הביטוי המלא של אותה ממלכה היוצאת אל הפועל באותה הכרזת נצח - ממלכת כהנים וגוי קדוש.
בימים אלו של ראשית צמיחת גאולתנו - זכינו למתנת חיים - ארץ ומדינה ואנו מצווים להמשיך ולקדש עצמנו ועמנו עד אשר נגיע בע"ה ליום מתן תורה אשר שם בסיני הופך דבר ה' וניטע בתוכנו להיות גוי קדוש.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • אגרת להורים

  אגרת להורים

  אגרת להורים בעניין תשלומי ההורים למוסדות החינוך >
  המשך לקריאה
 • שיר של יום: סרטונים מתעדכנים בתקופת הקורונה

  שיר של יום: סרטונים מתעדכנים בתקופת הקורונה

  בכל יום אנחנו מעלים 3 סרטונים ב-3 נושאים שונים על מנת להמשיך בחווית הלימוד ככל הניתן, לשמור על קשר ולחזק את התלמידים וההורים! מוזמנים להיכנס ולצפות >
  המשך לקריאה
 • סרטון למבודדות

  סרטון למבודדות

  100 מתלמידות אולפנת בני עקיבא אורות מודיעין וחלק מאנשי הצוות החינוכי נמצאים בבידוד. אז צוות האולפנא הפיק להם סרטון מהמם, כל אחד מביתו. צפו >
  המשך לקריאה