מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

החינוך בפרשה לפרשת מצורע / הרב מאיר טויבר ראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

החינוך בפרשה לפרשת מצורע / הרב מאיר טויבר ראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

החינוך בפרשה לפרשת מצורע / הרב מאיר טויבר ראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

"כי תבואו אל ארץ כנען ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם".

רש"י מביא את המדרש כי "בשורה היא להם, לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן [ ויק"ר יז,ו]  .
קשה היה לרש"י מדוע מוזכרת כאן הארץ כארץ של כנען ומדוע מודגש כאן כי כעת הארץ היא אחוזתנו - ומשום כך מבאר כי טעם הצרעת כאן הוא לגלות מטמוניות אשר מועברות בדרך זו מן הכנענים אל ישראל .
נראה כי בעומק הפרוש המדרשי הזה ישנה ראיה גדולה -  זוית רחבה מאוד של מבט משמעותי על מהלך החיים הכללי ובודאי בארץ אחוזתינו .
אדם המגיע אל הכהן ואומר "כנגע נראה לי בבית"  ניגש הוא בדחילו ורחימו לבטא תחושה של צרה ומצוקה שנקלע הוא אליה - ביתו נמצא בסכנה , נגעים פושים בו והוא חש כי ישיבתו בבית בצרה , הכהן מצווה לפנות את הבית והוא וכליו מסתלקים ממנו והכהן מסגיר את הבית שבעת ימים . ימים מלאי חרדה וציפיה . לאחר שבוע זה יתכן והנגע ממשיך וצריך להוציא ולהחליף את האבנים . אולי אז מתרחשת ההפתעה ואולי אחרי עוד שבוע שחוזר הנגע אחרי החלפת האבנים,  אך לבסוף - כאשר נותצים את הבית והצער נראה כגדול - מתהפך הגלגל ומתגלה אוצר במטמוניות הבית - זהבם של הכנענים שהטמינו אוצרותיהם שם.
אולי אך משל הוא לתהליכים , גם אישיים וגם לאומיים , ובודאי בעניני ישובה של ארץ ישראל - כי דווקא כשנראה שהמשברים עומדים ח"ו לנתץ את הבית - בעומק טמונות מטמוניות נפלאות שמתגלות דווקא לאחר הנתיצה והשבירה.
בימים אלו של "שואלין ודורשין בהלכות הפסח" ודאי מבינים אנו שהיא עומק ההלכה של "מתחיל בגנות ומסיים בשבח" שפירושו הפשוט הוא שככל שנבין יותר את עוצמת החסרון והגנות , כך נדע להודות ולהעצים את גודלה של הגאולה .
אמנם ניתן להוסיף ולומר - כי יתכן שכחלק מה"סדר" שבליל הסדר עלינו להפנים ולראות כי הנהגת הקב"ה איתנו היא "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" מתוך הצרה דווקא צומחת הישועה וגם כשנראה כי המהלך נסוג - מתוך התנועה הזו ובמעמקיה צומחת גאולה ומתגדלת הישועה.
אמונת אומן זו היא אשר מהווה את החוסן והכח הלאומי והאישי להיות יכול לעבור מדור לדור כאשר תמיד עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם והיא אשר נותנת נקודת תצפית לכל איש מאמין אשר מודה וחש כי "כל דעביד רחמנא - לטב עביד".

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ”ל

  פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ"ל

  אולפנית בני עקיבא מירון חנכה פנימייה חדשה. במעמד חנוכת הפנימייה, על שמו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, השתתף בנו הרב שמאל אליהו.
  המשך לקריאה
 • מהפכה של שמחה בבית החולים ”סורוקה”

  מהפכה של שמחה בבית החולים "סורוקה"

  תלמידים בישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" בבאר שבע משתתפים בפרויקט "מהפכה של שמחה" בבית החולים
  המשך לקריאה
 • ערב התעוררות באולפנת בנ”ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  ערב התעוררות באולפנת בנ"ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  מאות בנות האולפנה נהנו מהופעתם של חנן בן ארי ומשה נריה כורסיה, אשר סחפו את הקהל לאווירת ימי התשובה בהופעה מיוחדת במינה.
  המשך לקריאה