מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

השופט המקל והתרמיל - פרשת שופטים תשע"ד/הרב משה צבי וקסלר, ראש ישיבת בני עקיבא בני ברק

השופט המקל והתרמיל - פרשת שופטים תשע”ד/הרב משה צבי וקסלר, ראש ישיבת בני עקיבא בני ברק

השופט המקל והתרמיל - פרשת שופטים תשע"ד/הרב משה צבי וקסלר, ראש ישיבת בני עקיבא בני ברק

רבי שמלקי מניקלשבורג  [רבי שמואל הלוי הורביץ ה 'תפ"ז – ה'תקל"ח ], שהיה בתחילה תלמידו של הגר"א, לימים התקרב לחסידות והיה רבם של 'החוזה מלובלין' ושל רבי לוי יצחק מברדיטשוב". רבי שמלקי היה דיין בעירו, נוסף להיותו אדמו"ר חסידי, ומספרים עליו שבבית דינו היה תלוי מקל ותרמיל וכששאלו אותו חסידיו לשם מה תלוי על הקיר מקל ותרמיל, ענה להם, שידעו כל מכריו וכל אנשי עירו, כי הוא לא מתכוון לשאת פנים לאף אדם וגם לאלה שמינו אותו אין עדיפות על פני אחרים ואם הדבר לא ימצא חן בעיני מישהו, אזי "...המקל והתרמיל נמצאים לידי ואני נוטלם והולך לי ...".
אור-החיים הקדוש מבאר את הפסוק "שופטים ושוטרים תתן לך" -  "פירוש, שהממנים עצמן לא יאמרו בדעתן, שלא תשלוט עליהם מקל מרדותו של שופט ושוטר, כיוון שהם הממנים אותו, אלא שימנום לשפוט ולרדות אותם, והוא אומרו 'תתן לך' פירוש 'עליך'" .
הכול מתחיל מאופן מינוי השופטים. התהליך חייב להיות נקי וטהור ללא אינטרסים וטובות הנאה. בימים עברו, הדיין התפרנס מעבודה אחרת, ומה ששילמו לו עבור היותו דיין, היה רק 'שכר-בטלה' שהיה בטל ממלאכתו.
גודל האחריות, המונחת על ראשו של הדיין גרמה לרב לשאת תפילה מיוחדת לפני שעזב את ביתו או כשהגיע לבית הדין. וכך מספרת הגמרא במסכת סנהדרין [דף ז' עמוד ב']: "רב, כי הווה אתי לבי דינא, אמר הכי: ברעות נפשיה לקטלא נפיק, וצבי ביתיה לית הוא עביד, וריקן לביתיה עייל, ולואי שתהא ביאה כיציאה". בתרגום לעברית = " כשרב הגיע לבית הדין, אמר כך: ברצון נפשי אני יוצא להריגה [-שהרי אם דיין טעה בדיני נפשות מתחייב מיתה ויש אף דעה
בגמרא, שגם בענייני ממונות האחריות של הדיין עד מוות] וצרכי ביתי איני עושה וריקם אני עולה לביתי והלוואי שתהא ביאה לביתי בחזרה כמו היציאה [-שהייתה בלי חטא]".
השל"ה הקדוש, אשר מקום מנוחתו בעיה"ק טבריה, וכן רבים אחרים קובעים, שלפני שאדם שופט אחרים, הרי צריך הוא להיות שופט על עצמו "תיתן לך בכל שעריך". יש שבעה שערים לאדם - שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים ופה אחד והם המרכיבים העיקריים של האדם שיכולים להסב לו נזק, אם בשמיעה ודיבור לשון-הרע או בראיית דברים אסורים וכדו'.
בחסידות מבארים, שאדם השופט את עצמו, שם לעצמו מגבלות ודואג שלא יהא לפיו וללשונו חופש דיבור, אלא מקפיד לבדוק עצמו, הרי בגלל שדן ושפט עצמו למטה זוכה ולא דנים אותו למעלה וכדברי המדרש בפרשתנו [דברים רבה (וילנא) פרשת שופטים פרשה ה]: "ר' אליעזר אומר: במקום שיש דין אין דין!! ובמקום שאין דין יש דין!! ומהו כן? אלא אמר ר"א: אם נעשה הדין למטה אין הדין נעשה למעלה ואם לא נעשה הדין למטה הדין נעשה למעלה".
בעוד כמה ימים נתחיל אי"ה את שנת הלימודים תשע"ה הבאה עלינו לטובה. השנה נלמד מסכת סנהדרין, שברובה עוסקת בענייני משפט לאנשים פרטיים ומשפט בהיבט הלאומי הישראלי. לאחר אלפיים שנות ניתוק מאחריות ממלכתית, הרי עתה, מששבנו לארצנו ולמולדתנו, עלינו לעמול קשה כדי להכניס את המשפט העברי לתוך הכלים הממלכתיים ובוודאי ללמוד את חשיבות המשפט וסדריו בעם ישראל.
אנו תפילה, שיתקיים בנו מה שאנו אומרים כל יום בתפילה 'השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה'.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  למידע על ההשתלמויות הארציות המתוכננות ברשת עד חנוכה >
  המשך לקריאה