מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

חג הפורים-הרב שרגא פרוכטר, ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

חג הפורים-הרב שרגא פרוכטר, ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

חג הפורים-הרב שרגא פרוכטר, ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

חג הפורים/הרב שרגא פרוכטר, ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל.
עומדים אנו כעת בתענית אסתר ופנינו להיום בערב, יום פורים עצמו. על הפסוק במגילה : "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר", דרשו חז"ל ש- "אורה" – זו תורה. לא בכדי מסומל פורים עם תורה. רבותינו בגמרא במסכת שבת פ"ח. כבר לימדונו שבפורים הייתה מעין קבלת תורה מחודשת : "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש דכתיב : "קיימו וקיבלו היהודים" – קיימו מה שקיבלו כבר".
במעמד הר סיני הייתה קבלת התורה שבעל-פה בכפייה – "כפו עליהם הר כגיגית" , ובפורים הייתה קבלת התורה שבע"פ מרצון, ועל כך נאמר "קיימו מה שקיבלו כבר".
נתבקשתי ע"י התלמידים להביא דברי תורה קצרים לסעודת פורים , אני שמח על הבקשה ומוציא מידעון זה לקראת הפורים.
שכולנו נזכה לקבל את קדושת פורים באמת .
ההכרח להכיר טובה ולראות את חצי הכוס המלאה
אנו רגילים לחיות את חיינו סביב שני לוחות שנה: לוח השנה היהודי המתחיל בתשרי ומסתיים באלול, לוח הקובע את החגים והצומות ואת מצב הרוח הלאומי. לוח השנה הלועזי שאיתו מתנהלים חיי החול שלנו, המשכורות, המיסים ועוד.
כידוע, בתנ"ך יש לוח שנה שלישי שקובע את ענייני הקדושה והמקדש, השראת שכינה ומחזוריות המפגש שבין אדם ואלוקים. חודש אדר שאנו נמצאים בו הוא חודש של מתח גדול שסופו בגאולה לא שלימה, ואעפ"כ שמחה עצומה על הטוב ותפילה גדולה של הכרת הטוב "על הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו". למרות שבסוף המגילה אנו נשארים עבדי אחשוורוש ובסופה של המגילה לא חזרנו להקים את בית המקדש וגם לא השגנו עצמאות פוליטית ומדינית ,בכל זאת אנחנו מלאי שמחה וגיל ומקיימים מצוות שקבעו חכמינו להודות ולהלל את ה' על ההצלה שאליה זכינו.
מה המסר אותו רצו חכמים להעביר אלינו בחודש זה? מדוע כ"כ הרבה שמחה למרות שלא יצאנו לגאולה מלאה ??
אנחנו רגילים לחיות בעולם שבודק תוצאות וממעיט בערך התהליך. חודש אדר ותוצאות נס הפורים מלמדים אותנו לחזור ולהעריך את התוצאה החלקית, ללמוד להסתכל בהערכה רבה על חצי הכוס המלאה וממנה להמשיך ולשאוף אל הזכיה בשלם בשנה הבאה – השראת שכינה ובנין בית הבחירה בחודש הגאולה. חז"ל רוצים ללמד אותנו שגם באמצע תהליך חייבים להיות בשמחה על עצם העלייה האיטית בדרך לגאולה השלימה. זהו מסר חשוב של חז"ל שצריך ללמוד ממנו דברים רבים.
הכוח לבטל את הנחתם בטבעת המלך
למרות התדמית הקלילה של חג הפורים, אנחנו מוצאים הרבה התייחסויות אשר מציגות את פורים כחג בעל עוצמות ייחודיות. אמירות כגון: "כל המועדים עתידין להיבטל וימי הפורים לא יהיו נבטלין" (ילקוט שמעוני) , "פורים נקרא ע"ש יום הכיפורים" , או האמירה "כל הפושט יד נותנים לו" – וחז"ל דורשים על כך שעניין זה אמור גם כלפי ה' יתב' , שפורים הוא עת רצון שבה ה' "פושט ידו" וומלא את משאלותינו, או כמו שכותב בעל ה- "נתיבות שלום" – "אור הפורים הוא למעלה מכל השגה".
ידועים דברי חז"ל שכול מקום במגילה שנאמרת המילה " המלך "הכוונה היא למלכו של עולם- ולפי זה כאשר המגילה מספרת שגזירה אשר נכתבה ונחתמה בטבעת אין להשיבה, ועניין זה מדבר על הגזירה שגזר וחתם ה' , והגזירה הייתה להשמיד את כול היהודים. א"כ איך גזירת ה' בכל זאת התבטלה ??
אלא העניין הוא כזה : גזירה כזו שנחתמה בטבעת המלך – מלכו של עולם ,אין בכוח אף אחד מישראל לשנותה – ולכן קוראת אסתר למרדכי "לך כנוס את כול היהודים" . הדרך היחידה לבטל גזירה זו היא בכוח שהוא למעלה מן הטבע – הכוח של כלל ישראל . ר' אלימלך מליז'נסק בספרו "נועם אלימלך" כותב , שיש בעולם הנקרא "כלל ישראל" והוא קודש הקדשים . רק בכוח האחדות של כלל ישראל ניתן לבטל גזירה עשר יוצאת מתחת ידו של ה' יתב'.
זהו בעצם הכוח המיוחד של הפורים – כוח האחדות, ואומר ע"כ ר' לוי יצחק מברדיצ'ב , שכוחו של פורים גדול כ"כ עד כדי כך שהוא יכול לשנות אפילו את הדין שנחתם בימים הנוראים. כל המצוות המיוחדות ביום פורים , הן מצוות אשר נועדו להרבות את האחדות בעם ישראל. משלוח מנות ומתנות לאביונים וסעודת פורים...הן מצוות אשר נועדו לאחד ולהרבות אהבה בתוך עם ישראל, ומתוך אחדות זו נשנה את הגזרות לטובה ומתוך פורים נשפיע למשך השנה כולה.
"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"
כולנו מדברים וחשים את השמחה הגדולה בחג הפורים, אך ברצוני לשאול מה היא למעשה אותה שמחה ? איזה סוג של שמחה הייתה ליהודים באותו זמן ?
אומר המדרש שכל המצוות שנאסרו בהם עם ישראל בתקופת אחשוורוש היו קשורות לשמחה. הם נאסרו בלימוד תורה שעליו נאמר : "פיקודי ה' ישרים משמחי לב". תפילין לא היו יכולים לקיים מכיוון שבמקום שיש אפר אין פאר ופאר זה תפילין. גם מילה לא קיימו בשמחה מכיוון שעל כל תינוק שנולד היו בוכים בצער שהוא נכלל לאותה גזירת המן. גם שמחת יו"ט ביטלו מכיוון שיו"ט ראשון של פסח העביר מרדכי בתענית, א"כ המצוות שיתבטלו זכו לחזור ולקיים אותם מתוך שמחה אמיתית מכיוון שהגזירה התבטלה."והעיר שושן צהלה ושמחה" – צהלה היא שמחה כלפי חוץ, שמחה חיצונית, ושמחה זו שהיא חיצונית צריכה לבוא
מתוך שמחה פנימית אמיתית. יהי רצון שנזכה בחג פורים זה לשמוח שמחה אמיתית, שמחה שנובעת מתוך פנימיות ולא שמחה חיצונית שתוצאותיה יכולות להיות מרות.
"יין ישמח לבב אנוש" – מכיוון שהיין מוציא את הפנימיות של האדם, את תורתו הפנימית של האדם, ולכן השמחה בפורים היא שמחה אמיתית, שמחה שנובעת מהמקור הפנימי של האדם. יה"ר שכשם שזכינו לביטול הגזירה בפורים, נזכה בימינו לביטול כל הגזירות של אויבינו המאיימים להשמידינו .
תחפושת פורים
אחד המנהגים הנוהגים בפורים הוא התחפושת. במילה "תחפושת" מסתתרת המילה - חיפוש . כאשר אנו משועבדים לחיצוניות , לצו האופנה, למותגים כאלה ואחרים – אנו נחשבים כעבדים. האדם חייב להיות נאמן לאמת שלו ולהבין "שבתוך תוכו דולק נר, ואין נר שלו כנר חבירו,,,שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים. מטרתנו לחפש בתוך ה-"תחפושת" האישית שלנו את האמת הפנימית שלנו , לחזק את אותה נקודה פנימית שתקרין על החיצוניות. אחת הדרכים בחיפוש האמת הפנימית היא ע"י הנתינה לזולת , ערך חשוב זה יביא אותנו לנקודת – הקרבה והאחדות שלנו עם עם ישראל כולו.
פורים – אמונה מתוך הסתר פנים
אם היינו עושים סקר פנימי ברחוב ושואלים את האנשים, איזה חג לא יתבטל לעולם?? אני מניח שהיו עונים- ראש השנה , יוהכ"פ , חג שבועות וכ"ו. כול החגים הללו מסמלים אירועים הסטוריים שחשוב לזכור אותם לכול הדורות. אף אחד לא היה מזכיר את פורים שכולו חג קליל . חז"ל חשבו אחרת :"כל המועדים עתידים להיות בטלים וימי הפורים אינם בטלים לעולם שנאמר "וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". הייתכן ??? דווקא חג פורים שסיפורו הוא סיפור חול ואין שם ה' מוזכר בו אפילו פעם אחת , דווקא הוא יישאר לנצח ???
אולי החידוש הגדול ביותר מופעי בפורים. להאמין בה' יתב' כאשר רואים אותו בבירור – קולות, ברקים, כהן שיוצא מבית קודש הקודשים ביוכ"פ – כול את הן מעלה קטנה באמונה בה' כי רואים אותו בידו הגדולה והחזקה. אך לראות את ה' מתוך הסתר פנים זו מעלה הרבה יותר גדולה. אנו צריכים לזכור תמיד שמאחורי הקלעים מסתתר ה', זהו חידושו הגדול של פורים – אמונה מתוך הסתר פנים, זוהי אמונה בדרגה גבוהה ואמונה זו עתידה להתקיים לנצח ולא להתבטל לעולם.
עניין זה מזכיר לי את הבדיחה על אדם שנכנס לחניון ולא מצא חנייה. הוא עצם את עיניו וביקש מאלוקים שיעזור לו ויסדר לו חנייה. כשפתח את עיניו הוא ראה מולו מישהו יוצא מהחנייה ,ומיד פנה לאלוקים ואמר: לא משנה ה', הסתדרתי לבד, תודה".
בכול מגילת אסתר אלוקים לכאורה לא מוזכר ולא פועל לאורך עלילת המגילה. אך כמובן ה' יתב' כיוון הכול מלמעלה, גם אם זה לא נראה לעיני המתבונן. דוגמא מהמגילה : כאשר מרדכי סירב להשתחוות להמן, לכאורה נראה הסירוב כדבר רע , שכן הוא גרם להמן לרצות להשמיד את עם ישראל. אך צריך לראות הרבה יותר עמוק את העניין – תלמידיו של רשב"י שאלו אותו : למה באה גזירת הכליה על היהודים בזמן המגילה?? ענה להם רשב"י – שבאותו זמן באה גזירת כליה על עם ישראל כיוון שהיו חוטאים בהשתחוות לפסלים ולצלמים . בראייה השטחית גם מרדכי היה צריך להשתחוות להמן, גם משום שזה היה פיקוח נפש וגם כדי לא לסכן את כול היהודים. אך בראייה רחבה ועמוקה, אנו רואים את יד ה' פועלת מתוך הסתר – ובכך שמרדכי לא השתחווה להמן , הוא בעצם כיפר על בני ישראל שבאותו הדור שלהם היה אסור להשתחוות לפני הפסלים.
ייתכן שזהו עניין פורים – ללמד אותנו להסתכל על האירועים בחיינו בראייה רחבה ועמוקה, לא לשאול את האלוקים מדוע עשה לי דבר כזה וכזה, אלא מה מנסה ה' להגיד לי, מה ה' רוצה ממני ? זאת השאלה האמיתית. עלינו להאמין שה' קיים כל הזמן מתוך הסתר פנים . זוהי אמונה בדרגה גבוהה והיא חייבת להתקיים לנצח, ולכן חג הפורים אינו יכול להתבטל לעולם.
להביא גאולה לעולם
בפרקי אבות נאמר : "האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר :"ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי...". אסתר מזהירה את המלך אחשוורוש מפני התנקשות, אך גם דואגת לומר לו שהמקור למידע חשוב זה הוא מרדכי. בהמשך המגילה מתגלה שעובדה קטנה זו שאסתר מסרה את הדברים בשם מרדכי, היא שגרמה למפלתו של המן ולהצלת עם ישראל.
בספר "מעיינות הנצח" של רבי אברהם זלמנס מנובהרדוק זצ"ל מובא – שממשנה זו למדים שכדי להביא את הגאולה לעולם אין צורך דווקא במעשים גדולים , אלא אפילו הקפדה על דבר קטן כמו לומר דבר בשם אומרו, יש בכוחה להביא גאולה לעולם.
עצם העובדה, שאדם אינו מנכס לעצמו דברי חוכמה וגדולה שאינם מגיעים לו אלא הוא דואג לפרסמם בשם אומרם, מובילה לעולם מתוקן וטוב יותר ,שבו האדם הפרטי אינו שם את עצמו במרכז. נשתדל לקראת חג הפורים לא לשכוח להוקיר ולכבד האחד את השני, ובזכות זה נזכה לקניין תורה ולגאולה שלמה.
חג פורים שמח

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: ”המפתח להצלחה במתמטיקה”

  כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: "המפתח להצלחה במתמטיקה"

  ד"ר ילנה פורטנוי נאמן מיינדסט מתמטי - המפתח להצלחה במתמטיקה. צפו >
  המשך לקריאה