מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

חג הפורים - מבחנה של אמונה / רעות גיאת סגנית מנהל חינוכי מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

חג הפורים - מבחנה של אמונה / רעות גיאת סגנית מנהל חינוכי מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

חג הפורים - מבחנה של אמונה / רעות גיאת סגנית מנהל חינוכי מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

עומדים אנו בתווך בין מתן תורה ועשרת הדיברות עליהם קראנו לפני כחודש בפרשת "יתרו" לבין מגילת אסתר אותה קוראים בפורים. חז"ל כבר קישרו בין הדברים במאמר הבא:

רב אבדימי בר חמא אומר: "כפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם...אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש.." (שבת פח א.)

ממאמר זה אנו לומדים, שקבלת התורה במתן תורה הייתה בכפיה ואילו בימי אחשורוש חזרו וקיבלו אותה ישראל מרצון. לכאורה לא מובן העניין, דווקא מעמד הר סיני: קולות וברקים וההר עשן, קול אלוקים מדבר מתוך הערפל, אין התגלות גדולה מזו. ועל זה נאמר שקיבלו בכפיה? ואילו ימי הפורים, ימים של הסתר פנים, קול ה' אינו נשמע במפורש ובכל זאת, דווקא על תקופה זו נאמר שקיבלו תורה מרצון, כיצד ניתן ליישב את הדברים?

תירוצים רבים ניתנו לדבר, ואני מבקשת להאיר אחד הקשור לפרשתינו "כי תשא".

החטא הכי תמוה, ולא מובן הוא חטא העגל, מאותה סיבה שתיארנו קודם. אחרי מעמד כל כך מרגש כיצד ניתן לרדת עד לשפל המדרגה ולעשות פסל מסיכה?? התירוץ שהעם נותן: "כי האיש משה אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו..." (שמות לב' כג). במילים אחרות, אותה התגלות גדולה נפלה מבחינת העם ברגע שהיה הסתר...במקרה זה, הסתר של משה האיש, אשר בטעות העם מבלבל אותו עם ההשגחה, וסבור כי בהעדרו גם ההשגחה הסתלקה מעימו.

מכאן יקל להבין את החיבור למאמר חז"ל לעיל, ממסכת שבת. שהרי, המבחן הגדול של האמונה הוא בתקופות ובמציאות של הסתר פנים, כיוון שאז אינך חייב להאמין, אתה צריך לבחור להאמין! בימי מרדכי ואסתר חיו לא מעט אנשים, שלא ראו את ההשגחה, כי כדי לראות אותה היה צריך לבחור לראות אותה. היא הייתה שם לאורך כל הדרך, אבל לא בקולות וברקים ולא באופן ניסי, אלא באופן טבעי. לכן האמונה של מעמד הר סיני היא אמונה בבחינת פשוט וגלוי, כל כך גלוי, שאין מקום להרהר או לערער. זכינו ואנו חיים בתקופה של אתחלתא דגאולה אמיתית, יד ה' בהיסטוריה ניכרת לעין כל. בכל זאת יש המסרבים לראות אותה, מפני שגם בדורנו האמונה היא טבעית ויש צורך לרצות כדי לראות.

יהי רצון שנזכה לקבל תורה מרצון ומאהבה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • חנוך לנער על פי דרכו

  חנוך לנער על פי דרכו

  מה השיקולים שצריך לקחת בחשבון כשבוחרים ישיבה או אולפנה? עד כמה ההורים צריכים להתערב? הרב דולי בסוק על אמונה ביכולת המתבגר לקראת הרישום למוסדות חינוך.
  המשך לקריאה
 • מנהלת יעוץ והכוונה

  מנהלת יעוץ והכוונה

  באיזו אולפנה או ישיבה תיכונית כדאי לילדכם ללמוד? חמישה טיפים של רותם לבחירת המקום לילדכם.
  המשך לקריאה
 • מובילים ציונות דתית בגליל

  מובילים ציונות דתית בגליל

  מובילים ציונות דתית בגליל לאחר חצי שנה של מפגשים שבועיים בנושא ציונות דתית, יצאו השבוע כמעל 140 בנות ואנשי צוות מ-7 אולפנות של רשת בני עקיבא ליומיים מסע ציוני דתי בגליל. המסע נפתח בטיול קצר לפתיחת הלב ממצודת ביריה לבית הכנסת העתיק בנבוריה. לאחר הטיול ומעגלי שיח להיכרות, הגיעו הבנות לצפת העתיקה שם השתתפו בסדנאות להקשבה ולימוד. את הביקור סיימנו בשירה וריקודים במעין החתום. בהמשך סיירו הבנות בשבילי פקיעין העתיקה ממערת רשב״י לבית מרגלית זינתי שומרת הגחלת שריגשה ולימדה אותן מהי ׳לנו מורשה׳. היום השני נפתח במפגש עם הגרעין התורני בקרית שמונה שם העמיקו בנושא שליחות אישית וחיבור לעם ישראל את המסע חתמו הבנות במפגש עם השומר החדש במטולה שם זכו ללמוד ולהרגיש בידיים את אהבת ועבודת האדמה, כדוגמא להגשמה ציונית דתית. בכל אחד מהמקומות נפגשו ההבנות עם אנשים וסיפורים, שחשפו אותן לעוד נדבך ב׳סיפור׳ המופלא של הציונות הדתית ושל חזרת עם ישראל לארצו ומילוי ייעודו.
  המשך לקריאה