מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

כנס ראשי מוסדות מרכז יב"ע - השפעתו של העידן הפוסט-מודרני על הנוער הדתי-לאומי ודרכי חינוכו

כנס ראשי מוסדות מרכז יב”ע - השפעתו של העידן הפוסט-מודרני על הנוער הדתי-לאומי ודרכי חינוכו

כנס ראשי מוסדות מרכז יב"ע - השפעתו של העידן הפוסט-מודרני על הנוער הדתי-לאומי ודרכי חינוכו

ראשי ישיבות ואולפנות בני עקיבא נפגשו אתמול(יום שני) ליום עיון ולימוד בהשפעתו של העידן הפוסט-מודרני על הנוער הדתי-לאומי ודרכי חינוכו.
ביום נשמעו שיחות ממורינו הרב חיים דרוקמן - על בניית העולם האמוני אל מול הכפירה.
ד"ר אסף מלאך שנתן מבוא לפוסט מודרניזם. והרב יהודה ברנדס שנתן סקירה על מגוון התייחסויות לפוסט מודרניזם בחינוך הציוני דתי: מעמדות רבניות שוללות לעמדות רבניות תומכות.
שיא היום היה שיח עמיתים והתמודדות שונות של ראשי המוסדות עם הפוסט מודרניזם.
היה מחכים, נותן כיווני חשיבה ובעיקר עסק בשאלות מהותיות שעימם מתעסקים תלמידינו.