מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

למה לא מצויין חג השבועות כחג מתן תורה / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ"ע שדמות נריה

למה לא מצויין חג השבועות כחג מתן תורה / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ”ע שדמות נריה

למה לא מצויין חג השבועות כחג מתן תורה / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בנ"ע שדמות נריה

ידועה השאלה מדוע אין אנו מצווים במפורש בתורה, על חג השבועות כמתן תורה?

הרמח'ל בדעת תבונות(סי' קנח, עמ' קע) אומר, כי ההארה של ד' בהר סיני ממשיכה להאיר בכל יום, והיא הנותנת לעם ישראל את הכוח להאיר את התורה בעולם. לכן, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. כי המצווה ועושה, קיבל כוח יותר גדול וביכולתו לפעול יותר. כך ישראל קיבלו כוח יותר מהעמים, וכך הכוהנים קיבלו כוח המיוחד להם בישראל.

משמע, שההבטחה: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" וכן "והייתם לי סגולה מכל העמים", היא גם נתינת כוח מאותו מעמד, לכל יום ויום. לפי זה, אמנם היה מעמד התחלתי, אך הוא לא הסתיים ונמשך בכל יום. לכן, הוא לא אירוע חד פעמי שצריך לציין יום מיוחד.

נכון שאין עוד את אותם תנאים של קדושה מלמעלה ומלמטה שהיו שם, ועל כך אומר הרמב''ן(בהקדמתו לבמדבר), שהר סיני המשיך ללכת עם ישראל גם במסעות המדבר: "ועתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר, כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם, צוה והזר הקרב יומת, כאשר אמר שם כי סקול יסקל... והנה צוה איך תהיה משמרת המשכן וכליו ואיך יחנו סביב ויעמוד העם מרחוק והכהנים הנגשים אל ה' איך יתנהגו בו בחנותו ובשאת אותו ומה יעשו במשמרתו והכל מעלה למקדש וכבוד לו כמו שאמרו אינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרין לפלטרין שאין לו שומרין".

על פי זה נמשיך לומר, כי יש מצבים בהם הקדושה במלוא עוצמתה, כמו בהר סיני או במדבר, ויש מצבים שיש רק מקדש מעט והם בתי הכנסת, שהרי גם ביכ'נ שחרב, יש קדושה בחורבנו(כדברי המשך חכמה בפר' נשא ז,א). כ''כ, יש מצבים בהם עם ישראל בגדולתו, ויש מצבים בהם עם ישראל במעמד ירוד. אעפ''כ, בכל מצב צריך עם ישראל להפעיל את ההארה של ד' הנמשכת מהר סיני, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ.

כלפי פנים, גם כשהיו השומרונים-כותים, שרצו להיות חלק מעם ישראל, והיה צורך להיפרד מהם, וגם כשהיו צדוקים שהתנגדו לחכמים כידוע בעניין ספירת העומר, והיה צורך להיבדל מהם, ואח'כ, הקראים והשבתאים והרפורמים ואחרים, היה צריך להמשיך את הייעוד האלוקי, רק על מה שניתן לנו בהר סיני.

כלפי חוץ, גם במאבקים נגד האימפריות האדירות של יוון ורומי, וגם במאבק נגד הגזרות האכזריות של הנצרות והאיסלאם, נשארנו נאמנים לייעוד הגדול.

גם בדורנו, אנו צריכים להרים בכוח קולנו, גם כלפי פנים- אותם שבורחים מלהיות ממלכת כהנים ולהיות ככל "העמים הנאורים", וגם כלפי חוץ- אומות העולם "הנאור" הלוחצים עלינו , כי אנו נמשיך בכוח הקריאה ההיא על הר סיני, והיא תתן לנו את האמונה והכוחות לעמוד בכך.

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • לא מפקירים גיבור: תלמידי ישיבת ”לפיד תורת נחום” במודיעין מתגייסים למען לניצול הפיגוע ביבנה

  לא מפקירים גיבור: תלמידי ישיבת "לפיד תורת נחום" במודיעין מתגייסים למען לניצול הפיגוע ביבנה

  תלמידי הישיבה התגייסו לעזור לניב נחימה, שנפצע אנוש בפיגוע, מתקשה לחזור לעבודה ומצבו הכלכלי של משפחתו ברוכת הילדים הורע מאד. צפו >
  המשך לקריאה
 • כנפי רוח גיליון 17

  כנפי רוח גיליון 17

  ועידת ישיבות ואולפנות בני עקיבא הראשונה לכבוד שמונים שנות חינוך ערכי
  המשך לקריאה
 • מנצחים, בעזרת הרוח

  מנצחים, בעזרת הרוח

  תלמידי ישיבת בני עקיבא אדר"ת בבת ים פגשו ספורטאים נכים ולמדו מהם שאין מגבלה גופנית העומדת בפני כוחות של אמונה ורצון.
  המשך לקריאה