מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

משתלמים עם תלמידות באולפנית בנ"ע ישורון

משתלמים עם תלמידות באולפנית בנ”ע ישורון

משתלמים עם תלמידות באולפנית בנ"ע ישורון

אולפנית בנ"ע ישורון, בחרה השנה לערוך את ההשתלמות המוסדית בדרך ייחודית, ע"י מורות שמעבירות מפגשים ע"פ תחומי ידע שונים. אפרת גיקובס  ואריאלה בן זמרה, מורות באולפנית, מעבירות 15 מפגשים לכלל הצוות כאשר המטרה הינה לייצר למורים חיבור ל"שטח" וליצור שפה משותפת, זאת תוך כדי מחשבה ועשייה. להשתלמות נבחרו חמישה נושאים שצוות ההוראה מתמודד איתם בתהליך חינוך התלמידות. כל נושא זוכה לשלושה מפגשים, כאשר הראשון עוסק בלימוד הנושא דרך עיני המורים ולימוד בית מדרשי לעומק. המפגש השני מוקדש לניתוח המצב סביב הנושא הנבחר באולפנית, מפגש זה מתבסס על סקר שמועבר וכן על שיח עם התלמידות. המפגש השלישי בכל נושא מוקדש ל"עובר לעשיתה", יצירת פרויקט או קביעת התנהלות בנושא המדובר באולפנית.
בשבועיים האחרונים, נושא ההשתלמות עסק בתפילה. לאחר שהמורות עברו תהליך עצמי של בירור יחסן האישי לתפילה ולמדו את הנושא לעומק, הועבר סקר בכל כיתות האולפנית שאת תוצאותיו ניתחו המורות. דרך הסקר, הובנו והוסקו מהם הקשיים של התלמידות סביב התפילה באופן פרטי ובאופן כלל אולפניתי. המורות קיימו מעגלי השיח אליהם הצטרפו תלמידות אשר ניסו בצורה בוגרת ומעוררת השראה להסביר למורות שלהן מה יכול לעזור להן להפוך את התפילה לדבר משמעותי, המחייה, מעניק עוצמה והופך לרגע שיא ביום. בסוף המפגש ישבו מורה ונציגה מכל שיכבה לפאנל מעניין ומפרה. המפגש הניב ויצר רעיונות והצעות פעילות שכבתיות שירוממו את התפילה באולפנית.
האולפנית רואה הזדמנות זו של שיתוף התלמידות בתהליך מכונן ומשפיע שיכול להביא את האולפנית למקום בו התלמידות יחד עם המורות מרגישות את השפעתן החיובית ואת כוחן לשנות, לשפר ולהביא למעוף בנושאים שונים.