מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

סימה אבוחצירה מאולפנית ישורון נבחרה למנהלת מצטיינת

סימה אבוחצירה מאולפנית ישורון נבחרה למנהלת מצטיינת

סימה אבוחצירה מאולפנית ישורון נבחרה למנהלת מצטיינת

סימה אבוחצירה מנהלת חטיבת הביניים באולפנית ישורון זכתה בתואר מנהלת מצטיינת של רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא.
במהלך השנים האחרונות השתלבה חטיבת הביניים במערך השש שנתי של אולפנית ישורון ובהובלתה של סימה אבוחצירה, מנהלת החטיבה ב-11 שנים האחרונות, הפכה חטיבת הביניים לבסיס איתן לכל המערכת השש שנתית בתחום החינוכי ערכי, לימודי, חברתי .
הובלתה של סימה הצמיחה בחטיבת הביניים מנהיגות פדגוגית וחינוכית מבוססת, על ידי עבודה אינטנסיבית שיטתית, מקצועית ואכפתית של שנים רבות.
עבודתה החינוכית הינה מודל סדור של הנהגה, אחריות ודוגמא אישית למסירות ומקצועיות שאינה מתפשרת תוך לקיחת אחריות אישית לטיפוח תלמידות החטיבה – כולל טיפוח קבוצות מוחלשות וטיפוח עולות ושילובן בחטיבה.
במשך שנות ניהולה, סימה פיתחה והובילה מנגנוני עבודה שלא היו קודם לכן, מנגנונים הפועלים כיום באופן סדיר ובהובלתה מספקים תמיכה, הדרכה, ייעוץ וליווי לכל מעגלי העבודה ובעלי התפקידים בחטיבת הביניים: צוותי מקצוע, רכזות, יועצות,  צוותי חינוך מיוחד, עולים , צוות רישום ועוד.
המסירות, ההתמדה וההתמקצעות הם המאפיינים הבולטים של עבודתה החינוכית היוצאת דופן בכל היבט:
1. היבט הפרט (מורות ותלמידות)- הענקת יחס אישי, תמיכה וגיבוי לכל איש בצוות ההוראה.
קידום הפרט ומתן הזדמנות למיצוי יכולותיו מתוך ראיה ערכית-חינוכית: גיוס משאבים לפתיחת קבוצות תמיכה ותרפיה, מעקב וטיפול אישי בתלמידות עולות, לקויות למידה וחינוך מיוחד.
2. בהיבט הפדגוגי-חינוכי - סימה מובילה לאורך השנים תפיסה חינוכית של מצוינות  והצטיינות של תלמידות החטיבה. תפיסה זו כוללת מינוף המסלול המדעי טכנולוגי, הכוונת תלמידות למסלולי הצטיינות אקדמיים, מעורבת בתהליכי חשיבה על פיתוח תוצרי למידה משמעותיים, פיתוח תכונית ייחודיות בגיוס מעגלים שמחוץ לאולפנית, צריכת תכוניות של המשרד והרשות ומינופן, מתן מצע פדגוגי למורים להפקת פוסטרים מדעיים, עבודות חקר והכנסת תכניות שונות.