מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

על היחס לפיסבוק ולרשתות החברתיות - הרב יונה גודמן

על היחס לפיסבוק ולרשתות החברתיות - הרב יונה גודמן

על היחס לפיסבוק ולרשתות החברתיות - הרב יונה גודמן

אל תופעת ההעתקות במבחנים ניתן לגשת בשני אופנים. הראשון הוא לטפל בתופעה באופן סימפטומטי, בשיטה הדומה במהותה לפעולת מכבי האש. בעת שפורצת שריפה, מכבי האש נקראים לכבותה. דפוס חינוכי זה כּולא כל צד במשבצת ידועה מראש: תפקידו של התלמיד להעתיק בהצלחה, ותפקידו של המורה לתפסו. אין כאן התמודדות מהותית אלא רק דו-קרב סיזיפי ומתסכל.

הגישה השנייה, לעומת זאת, דורשת התמודדות חינוכית דו-ראשית עם שורשי התופעה. פן אחד של ההתמודדות מתחיל בהבניית מקומו של היושר במכלול חיי בית הספר. את מידת היושר במבחנים יש לבחון בהקשר רחב של האקלים המוּסרי הבית-ספרי. מוסד בו מתבקשים התלמידים להציג אישורים חתומים על כל היעדרות, שמנהלים בו מעקב נוקדני ממוחשב אחר כל הפרת משמעת, ובאופן כללי מנסים 'לתפוס' את התלמידים בקלקלתם, אינו יכול לצפות שרק בנושא התנהלות ישרה במבחנים הוא יצליח להשרות אווירת אמון. בית ספר צריך לכונן פרדיגמה כוללת של אמון, שיתבטא בכלל היבטיו. במצב זה, יושר בשעת כתיבת מבחנים אינו אלא סעיף אחד ממנעד ביטויים לגישה חינוכית רחבה ושיטתית. פן שני מבקש להתבונן יחד עם התלמידים בסולם הערכים הפנימי שלהם, ובאורח החיים שאותו הם מבקשים לטפח.

הבחירה בדרך השנייה מצריכה הבנה שעיקר תפקידנו החינוכי אינו מסתכם בבניית הגנות משוכללות לטופסי המבחנים, אלא בהכנת תלמידינו לחיים בוגרים המושתתים על יושרה והגינות. ברם, אף לנו חלק בתמונת המצב הנוכחית. במקום לבקר את משרד החינוך, עדיף שנתבונן במראה על החברה שכולנו שותפים בעיצובה, חברה שלעתים מקדשת את ההישגיות ואת מקצועות היוקרה, בניגוד לדעת חז"ל שהציבו סולם ערכים לפיו "עדיף שתהפוך למוכר נבילות ולא תהפוך את דבריך" (עפ"י פסחים קיא).

הבה נבחר בדרך ארוכה שהיא קצרה, ונמיר את המרדף אחר כַּספות – בחינוך תורני וערכי מעמיק. שלמה המלך לימד אותנו כי "שְׂפַת אֱמֶת תִּכּוֹן לָעַד" (משלי יב). דבריו מהווים מצפן חינוכי וערכי אף לנו: רק חברה המושתתת על אדני "שפת אמת" תשיג אושר ומשמעות, והיא אשר "תכון לעד".

ייתן ה' ונזכה לכך.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • ראש הממשלה ושר האוצר הצילו את החינוך הדתי

  ראש הממשלה ושר האוצר הצילו את החינוך הדתי

  מנכ"ל רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא מברך על אישור התקציב שיאפשר המשך פעילות מוסדות החינוך ומודה לראש הממשלה ולשרי האוצר והחינוך
  המשך לקריאה