מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת בהעלותך/הרב מאיר רונן , מנהל חטיבה, ישיבת בני עקיבא נתניה

פרשת בהעלותך/הרב מאיר רונן , מנהל חטיבה, ישיבת בני עקיבא נתניה

פרשת בהעלותך/הרב מאיר רונן , מנהל חטיבה, ישיבת בני עקיבא נתניה

משה רבנו מצטייר לעתים כקפדן, רוגז על העם (וכך הוא מצטייר בתמונות או בפסלים שעיצבו באומות העולם לדמותו - דוגמת דמותו של משה שיצר מיכאל אנג'לו כשובר את הלוחות בעצבנות).

כשמתבוננים בספר במדבר אפשר לראות שאכן יש דברים בגו, ופעמים רבות משה כועס על העם: במי מריבה: "שמעו נא המורים" (כמו בן סורר ומורה), בכעסו על קורח ועדתו, בפרשתנו כשכועס על המתאוננים והמתאווים לבשר, עד שכמעט מתייאש וטוען שעדיף לו המוות ממשא כל העם הזה עליו.

מצד שני בפרשתנו הקב"ה מעיד על משה כי הוא "ענו מכל האדם אשר על פני האדמה", ורש"י מפרש - 'עניו=שפל וסבלן'.

האם משה כעסן או סבלן?

ישנן שתי פרשיות בפרשתנו שמדגישות מאד את ענוותנותו של משה:
א. אלדד ומידד מקבלים רוח נבואה יחד עם שבעים זקנים נבחרים, אך הם ממשיכים להתנבא מדעתם במחנה. כאשר יהושע שומע זאת, פונה למשה שיכלא אותם! הרי מתנבאים בלי רשותו של משה, ואולי יפגעו במעמדו.
תגובת משה: "המקנא אתה לי?! מי יתן כל העם נביאים...". משה רבנו מודע לערך של עצמו, וליכולתו הנבואית, אך דווקא משום כך רוצה שעוד אנשים יתקרבו לאמת הזו, וידבקו בה'. זוהי ענווה! ענווה - אין פרושה - לא להעריך את עצמי, אלא להיות מודע לעצמי ולא להצטער כשמישהו גם מצליח כמוני וכו'. אם כל שמחה בהצלחתי תתפוגג שכשאראה שמישהו מצליח כמוני, סימן שעליי לעבוד על מידותיי.

ב. מרים מדברת לשון הרע על משה, וה' מאד כועס עד שגורם לה להיות מצורעת. אולם משה בעצמו, כלל לא כועס, אלא להיפך, מתפלל על מרים שתתרפא מצרעתה.

המסקנה: אם נבדוק את כל הפרשיות האמורות, נראה שכאשר הדבר נוגע לפגיעה בכבוד שמיים, או בתלונות המביאות לערעור כוחו וגדולתו של ה' בעיני העם, אז משה מאד כועס - הכל לשם שמיים.
אולם כאשר הדברים נוגעים למשה עצמו, הוא מוכן לספוג כל עלבון או כל דבר שלכאורה יפגע בכבודו, וזה דבר המעיד על ענוותנותו וסובלנותו כלפי העם.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • כדי למנוע הדבקת המשפחה: התלמידות בחרו לשהות בבידוד באולפנה

  כדי למנוע הדבקת המשפחה: התלמידות בחרו לשהות בבידוד באולפנה

  תלמידות מאולפנת בני עקיבא 'סגולה' שנחשפו לחולות קורונה העבירו את רוב תקופת החגים בבידוד באולפנה על מנת למנוע הדבקת המשפחות.
  המשך לקריאה