מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת בחוקותי - העמל בלימוד התורה / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת בחוקותי - העמל בלימוד התורה / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת בחוקותי - העמל בלימוד התורה / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

בפתח פרשת בחוקתי מבטיחה התורה לעם ישראל שפע חומרי שלום ובטחון במידה ועם ישראל שומר ומקיים מצוות והולך בחוקות ה'.  חלק הברכות כולל את עשרת הפסוקים הראשונים שבפרשה,  הפותחים ב"אם בחוקתי תלכו"  – באות א', ומסיימים ב"ואולך אתכם קוממיות". על כך אמרו המפרשים שהתחלת פסוקי הברכה ב-א'  וסיומם ב-ת'  בא לרמוז לנו שעל עם ישראל מוטל לקיים את כל מצוות התורה מא'  עד ת', ואז יתקיימו בהם כל הברכות האמורות בפרשה.

ואיך צריך לקיים וללמוד את התורה ??

הרי התורה אומרת "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם". רש"י שואל – אם נאמר "ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" –הרי קיום מצוות אמור , ואם כך מה פירוש תחילת הפסוק- "אם בחוקותי תלכו" – שתהיו עמלים בתורה.

מהיכן רש"י למד את עניין עמל התורה?? הלשון "תלכו"  עניינה הליכה והתקדמות, שהיהודי מצווה לעלות מעלה ולהתעלות במעלות התורה,  ואת זה אפשר להשיג רק כאשר עמלים בתורה.

כמו שאדם הולך ומשקיע בכך עמל, כך גם בלימוד התורה צריך "ללכת", לעמול בלימוד התורה כמו בהליכה.

בהיותי תלמיד בישיבת "כרם ביבנה", היינו שומעים שיחות רבות מפי ראש הישיבה הרה"ג גולוויכט זצ"ל בעניין לימוד בדרך של עמל. בהיותי בישיבה הבנתי מהו עמל אמיתי בתורה. ב"ה גדלנו בישיבה .........

הייתי מבקש לעסוק בקצרה בעניין – העמל בלימוד התורה.

כיצד עמלים בדור מפונק ??

משאבים עצומים ומליארדים  רבים של דולרים מושקעים בדורנו במטרה להקל על חיינו ולהסיר מעלינו כל מאמץ. עמל ויגיעה הם מילים מגונות כמעט. את מקומם תופסים מילים כמו: נגיש, מהיר, ידידותי.

הדבר המשוכלל ביותר יהיה אם לא יהיה צורך לזוז מהמקום, שהכול יקרה בלחיצת כפתור ובמגע אצבע, העיקר שלא נתאמץ. וזה מקיף את החיים כולם, את מקצועות העבודה, את התקשורת, את תוכניות הלימודים, את הנגישות להגיע לכל מקום ולכל מקורות המידע .
ואכן אנו מברכים על כך, וכולנו שמחים ונהנים ואף שותפים לכל ההתפתחויות הללו המקלות עלינו את החיים.
ופתאום באה התורה ומציבה בפנינו אדיאל הפוך: עמל! "אם בחוקותי תלכו -  שתהיו עמלים בתורה". לא קיום מצוות, אף לא ידיעת התורה, אלא עמלים בתורה. עמל כמעלה וכערך בפני עצמו. ערך שעומד בראש הפירמידה: ראשית: אם בחוקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה ורק אחר כך: ואת מצוותי תשמרו וכו'.

כיצד ניתן להבין זאת? ושאלה קשה אף יותר, כיצד ניתן להסביר זאת לדורנו המתפנק?

לאמיתו של דבר, כולנו בעצם נפגשים במציאות שיכולה לשמש עבורנו כמשל נפלא לעניין זה.

בשנים האחרונות גברה בציבור המודעות לחשיבות ההתעמלות ושמירה על כושר גופני. מכוני כושר צומחים בכל פינה, ואנו פוגשים יותר ויותר אנשים הצועדים מידי יום קילומטרים ארוכים בצידי הכבישים.

רוכבי אופנים רבים מזיעים ממאמץ ומדוושים ללא הרף בעליות ובמורדות. והנה, אם נעצור אחד מהם ונציע לו טרמפ, או נשאל אותו מדוע הוא מתאמץ כל כך ללכת או לרכב, הרי ברשותו מכונית משוכללת בה יוכל להגיע מהר ובקלות אל מטרתו?! הוא בוודאי יצחק לנו בפנים  ויענה, כי מטרתו להתאמץ! אין הוא מתאמץ להגיע אל המטרה אלא ההיפך הוא הנכון: המאמץ הוא המטרה והקושי הוא היעד! ככל שיגדל המאמץ, כך במקביל גם עולה הכושר הגופני והאדם נעשה בריא יותר, נמרץ יותר.

כושר גופני ורוחני

כך בדיוק ראוי להתייחס לעמל התורה .כמו בהתעמלות גם כאן העמל לכשעצמו הוא ערך ומטרה. אי אפשר להתקשר בקשר אמיתי אל ה' יתב'  ולתורתו אלא ע"י העמל. כשם שנדרש עמל להגיע לכושר גופני, כך נדרש עמל רב להגיע אל כושר רוחני.

המהר"ל מסביר כי התורה איננה רק אוסף של מצוות ואזהרות, התורה היא כהגדרתו 'שכל אלוקי'. ועל מנת שנזכה להגיע לאיזו שייכות, לאיזו שהיא נגיעה או חיבור לאותו שכל אלוקי, אנו נדרשים לכושר רוחני מעולה, וכושר זה אינו מושג אלא בעמל ויגיעה בלתי פוסקים. וכשם שלא נצליח להגיע לכושר גופני מצפייה פסיבית בתחרויות ספורט, כך לא נצליח להגיע לכושר רוחני באיזו שהיא נגיעה קלה בתורה.

הרמב"ם בפרק ג' מהלכות תלמוד תורה, מכנה את היגע בתורה כמי שזכה לכתר תורה.

"מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת, כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, ולא עליך הדבר לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה ואם הרבית תורה הרבית שכר, והשכר לפי הצער".

מהו הביטוי 'כתר תורה'? 

ידוע כי נפוליאון היה רגיל לומר: "גם כשאני ישן אני נפוליאון..." כי מלך הוא מלך בעצמותו. ניתן לומר כי זוהי השוואה בין כתר תורה לכתר מלכות. כשם שמלך הוא מלך בכל עת והמלכות היא חלק בלתי נפרד מאישיותו ועצמותו, כך מי שזוכה  בעמלו לכתר תורה הרי התורה נהפכת לחלק בלתי נפרד מאישיותו ועצמותו. הוא והתורה חד הם. דבר זה אינו מושג אלא לאחר עמל ויגיעה .

הגמרא במנחות מספרת:

שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו ללמוד חכמת יונית? קרא עליו המקרא הזה: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה" צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית ...  (תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט:) 

בן דמה סבור היה שמטרת מצוות תלמוד תורה היא למען נדע מה שכתוב בה, לפיכך סבור היה שכיוון שכבר יודע הוא את כל התורה, הרי הוא פטור ממצוות תלמוד תורה. אך רבי ישמעאל הבהיר לו כי הערך הגדול בלימוד תורה הוא דווקא עצם הלימוד והמפגש עם התורה וקדושתה. בתורה צריך לעמול בבחינת  "והגית בו יומם ולילה".

בסיום הלימוד אנו נוהגים לומר : "מודים אנו לפניך ששמחת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות... שאנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר... "


שאל החפץ חיים: הרי גם פועלים עמלים ומקבלים שכר?! אמנם שכרם בעולם הזה ושכרינו בעולם הבא, אך כיצד ניתן לומר עמלים ואינם  מקבלים שכר???

הסביר החפץ חיים, כי בכל העולם אין משלמים על עצם העמל אלא על התפוקה ועל התוצרת! מעסיק יעדיף תמיד עובד יעיל שהכול הולך לו בקלות על פני פועל חלש ומסכן שצריך להתאמץ על כל דבר. כי בעולם לא משלמים על המאמץ אלא על התוצר. אך אנו עמלים ומקבלים שכר על עצם העמל והיגיעה! כי כאמור עמלה של תורה זהו ערך בפני עצמו: אם בחוקותי תלכו-שתהיו עמלים בתורה.

ומה כולנו צריכים ללמוד מכך ??

כדי שהתורה תשמש אותנו כתורת חיים , כתורה שמובילה אותנו בכל אורחות חיינו, אנו צריכים שהתורה תהיה טבועה בנו, ולמדרגה כזו נוכל להגיע רק ע"י עמל בתורה. לימוד התורה לא פשוט, צריך לעמול על כך, הלימוד לא בא בקלות, אך אם נעמול בתורה א"ה נוכל להרגיש שהתורה היא חלק ממשי מאיתנו.

נמשיך אי"ה לחנך את בנינו היקרים מתוך עמל ויגיעה בתורה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  עברי הרשקוביץ מישיבת בני עקיבא חדרה יצא ביוזמה שתאפשר לנערים לסייע להורים להשלים פערים שנוצרו בעבודה בזמן משבר הקורונה >
  המשך לקריאה
 • גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  צור דולב, בתלמיד כיתה יא' בישיבת בני עקיבא בקרני שומרון, סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה וחבר נבחרת ישראל במתמטיקה, ניצל את ימי הקורונה להקים דף יוטיוב פופולרי >
  המשך לקריאה