מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת בלק- יהודי - אתה קדוש!/ ראש הישיבה הרב מאיר טויבר

פרשת בלק- יהודי - אתה קדוש!/ ראש הישיבה הרב מאיר טויבר

פרשת בלק- יהודי - אתה קדוש!/ ראש הישיבה הרב מאיר טויבר

המתבונן יראה כי ההתמודדויות התרבותיות שאנו עומדים מולם, ובייחוד בימי החופשה כשיוצאים מהחממה ו"מסתלקים ענני הכבוד".

החופש ממשיך ומתגלגל ואני מקווה מאוד כי עובר הוא עליכם בנחת בקדושה ובשמחה.
פרשה מיוחדת לפנינו – פרשה שמתרחשת מחוץ למחנה ישראל, אנו עוקבים אחרי אומות העולם המתבוננים עלינו ומטכסים עצה כיצד מתמודדים עם עם מופלא כזה היוצא ממצרים ומהלך מעוטף בניסים לקראת ארצו המובטחת.
בלק מלך מואב מבין כי לא די במלחמה פיזית בשדה הקרב, עם ישראל נאצל ומוגן כל כך עד כי הסיכוי לנצחו במישור הזה – נידון לכשלון ולכן פונה הוא למישור הרוחני הגבוה. עם ישראל זכה לברכת אברהם – "ואברכך מברכך ומקללך אאור" – וכל זמן שברכה זו פועמת בו – לא יוכלו לכלותו לעולם. לכן פונה הוא לנביא אומות העולם , שעל פי קבלת חז"ל הוא בנו של לבן הארמי – זה אשר "ביקש לעקור את הכל" ומבקש ממנו – אנא התבונן עליהם – האם ניתן לנתק אותם ממקור הברכה הזה , הרי אתה ניסת פעם כשיעקב ביקש לחזור הביתה – אמרת לו " כל אשר לך – לי הוא ולבני" כלומר – כולנו משפחת אברהם – אני בן אחיו , מואב ועמון בני הדודים , כולם שייכים לברכה זו – ומנין שדווקא אתה מבורך לעד? – נכון שאז אמר לך ה' – "השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע" אך היום לאחר כל כך הרבה שנים – הבה ואקח אותך ל"קצה העם" ותראה כמה בעיות ונפילות יש שם בקצה – "וקבותו לי משם" ואולי תצליח לבטל את הברכה?
אך כאן דווקא מתגלה הפלא – שורש ברכת ישראל כה עמוק ושורשי , ויהודי הוא כל כך קדוש עד כי אי אפשר לנתק אותו – "לא תאור את העם – כי ברוך הוא" . אכן גם העם, עם הארץ, ברוך הוא כי "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא" ולכן זוכה הוא לברכת נצח עד ימים שידרך כוכב מיעקב – ויכלו הרשעים מן הארץ.
כיון שרואה בלעם שאי אפשר ל"בלוע עם" ולנתקו מהשייכות הקדושה העמוקה הפנימית, מקנה הוא קנאה גדולה בעם הזה "ותהי אחריתי כמוהו" וחושב בליבו ובעינו הצרה – כיצד בכל זאת נוכל להזיק להם, למעט כוחם, לסבך כח השפעתם, לנחול "נצחונות מקומיים" ולהרויח נקודות במאבק?
ואז בא הוא לבלק ומציע לו הצעה – ראה -"אלוקיהם שונא זימה הוא" לך ואיעצך, אומר בלעם, לכלותם, אי אפשר, אך אפשר למעט קדושתם – ונסמכת פרשת בעל פעור לפרשת בלעם – נכון שהם צדיקים עליונים בכוחם הסגולי – אך הבה ונגרום להם ליפול ולהיטמא בפועל – בזנות ובעבודה זרה – ואז כל הקדושה העצמית שלהם לא תוכל להתגלות כי נחנך אותם למתירנות מוחלטת , ומי שיודע מהו בעל פעור יודע לאיזו מתירנות פראית ניתן להגיע. וכך מצליח הוא "לנצח אותם בנקודות".
ואז מיעץ בלעם ליצור תהליך של התקרבות לתרבות חומרנית מתירנית, ולאט לאט העם מגיע לבנות מואב, נופל בצניעות ובקדושה, מתחיל לחבב כל פריצות תרבותית ומאבד את כוחו לגלות את הקודש העצום של "והיה ברכה".
פנחס הכהן בן בנו של יוסף הצדיק ושל אהרון הכהן יודע מהי גבורה , מהי הרמת דגל של קודש, מה הוא הכח הדרוש כדי  לעמוד בנסיון קשה ולפעול לשנות את המצב ולכן זוכה הוא לברית שלום.
המתבונן יראה כי ההתמודדויות התרבותיות שאנו עומדים מולם, ובייחוד בימי החופשה כשיוצאים מהחממה ו"מסתלקים ענני הכבוד" – ונפגשים בדרך בכל מיני תופעות דומות להפליא למתרחש כאן. צריכים אנו להאמין בגודל מעלתנו לקדש ולהשרות ברכה בכל העולם כולו, לדעת שלכך העולם עצמו מצפה – אך בגלל הקנאה הזו, מנסים כוחות הטומאה לבנות תרבויות שלמות של "בעל פעור" על מנת לשים מכשולים בדרכנו ולבטל קדושתנו.
ואנו צריכים להיות כפנחס הגיבור שיודע להרים את הגדל ולהתמודד הגדלות כיוסף הצדיק אבי אביו – ולרומם קרן ישראל.

יהי רצון שנזכה כולנו איש איש בביתו , בסניפו ובישובו לקיום ברכת הפרשה
"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל ".

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • בקשתה האחרונה של ניצולת השואה

  בקשתה האחרונה של ניצולת השואה

  שרה פרייליך ז"ל הובאה למנוחות בבית העלמין ירקון. בעבר היא ביקשה שביום הלוויתה לא ישכחו אותה. תלמידות אולפנת הדר גנים התייצבו.
  המשך לקריאה
 • בית שמש: נחנכה המכינה הקדם צבאית ”ידידיה” של מרכז יב”ע

  בית שמש: נחנכה המכינה הקדם צבאית "ידידיה" של מרכז יב"ע

  ראש עיריית בית שמש, ד"ר עליזה בלוך, חנכה היום את מכינת "ידידה"מרכז ישיבות בני עקיבא בעיר: "המטרה מבחינתנו היא לעודד צעירים להיות בבית שמש"
  המשך לקריאה
 • וועידת החינוך הלאומית 2019

  וועידת החינוך הלאומית 2019

  אל תחמיצו את הועידה שבוחנת את מצב החינוך בישראל 2019
  המשך לקריאה