מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת ויחי-רצון הצדיקים לגלות הקץ / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בני עקיבא שדמות נריה

פרשת ויחי-רצון הצדיקים לגלות הקץ / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בני עקיבא שדמות נריה

פרשת ויחי-רצון הצדיקים לגלות הקץ / הרב שלמה רוזנפלד ראש ישיבת ההסדר בני עקיבא שדמות נריה

המדרש פותח את פרשתנו(ברשית רבה צו,א):"למה פרשה זאת סתומה מכל הפרשיות של התורה,.. מפני שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו". גם בהמשך על הפסוק" את אשר יקרה אתכם באחרית הימים" ומיד עובר לראובן, גם על זה מביא המדרש " מלמד שבא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו"(צח,ב בסופו). גם דניאל נצטווה לכסות את הקץ ואכן הוא רק דיבר ברמזים.

בכלל, מצאנו במשך הדורות, שגדולי עולם דברו אודות הקץ, ואף נתנו כל מיני רמזים לכך. בהמשך המדרש הנ'ל(צח,ב-ג), שוב חוזר רעיון זה אך בתוספת: "רבנן אמרי,בא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו, רבי יהודה בשם ר' אלעזר בר אבינא שני בני אדם נגלה להם הקץ וחזר ונתכסה מהם, ואלו הם, יעקב ודניאל, דניאל (דניאל יב) ואתה דניאל סתום את הדברים וחתום, יעקב, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ראובן בכורי אתה, מלמד שבא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו, משל לאוהבו של מלך שהיה נפנה מן העולם והיו בניו סובבין את מטתו אמר להם בואו ואגלה לכם מסטורין של מלך, תלה עיניו והביט במלך, אמר להם הוי זהירין בכבודו של מלך, כך יעקב אבינו תלה עיניו וראה שכינה עומדת על גביו אמר להם הוו זהירין בכבודו של הקב"ה, ...

בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם קרא לשנים עשר בניו אמר להם שמעו אל ישראל שבשמים אביכם שמא יש בלבבכם מחלוקת על הקב"ה א"ל (דברים ו) שמע ישראל אבינו כשם שאין בלבך מחלוקת על הקב"ה, כך אין בלבנו מחלוקת אלא ה' אלהינו ה' אחד אף הוא פירש בשפתיו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל הדא הוא שישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה אותו דבר שצויתנו עדיין הוא נוהג בנו ה' אלהינו ה' אחד".

משמע, שבמקום לעסוק בגילוי הקץ, הבין שצריכים ישראל לעסוק בגילוי כבוד ד',וזאת ע''י שכל ישראל יגיעו לאמונה בד' אחד.

עיסוקם של הצדיקים בגילוי הקץ, אינו נובע מתוך סקרנות גרידא או רצון לקצר את הדרך של התמודדויות האדם. אלא מתוך דאגה לקידוש שמו ומניעת חילול שמו בעולם. כך מצאנו את הצדיקים המטיחים דברים כלפי מעלה, אך הראי'ה מסביר זאת בעין איה(ברכות פרק ה' פיסקה לט'), שהם עשו זאת, לתת לרגש הטהור שלהם את הביטוי לתבוע כבוד שמיים.

כ'כ נוסיף ע'פ ר' צדוק על המדרש בתחילת וישב, שביקש יעקב לישב בשלווה וקפץ עליו רוגזו של יוסף. הוא מסביר, שח'ו שנאמר, שיעקב רצה לנוח, אלא שחשב שכבר הגיע היעוד העתידי, בו ייכנע עשיו תחתיו, כפי שקרה בעקבות המפגש ביניהם.

כך גם בעניין הקץ, יעקב בראייתו העילאית, חשב שהגיע הזמן לראות את הקץ, שהרי בנו מושל בכל ארץ מצרים, והנה הכל מוכן לכך.

אעפ'כ, העיר ד' ליעקב, שעוד לא בשלו התנאים, ועדיף שייתעסקו ישראל בייחוד ד' ביניהם, ורק לעתיד, יבשילו התנאים שתבוא הגאולה לגמרי. למדנו בסוף כתובות(קיא.), שאחת השבועות שהשביע ד' את ישראל, הייתה שלא ידחקו את הקץ.

לכן גם בתקופתנו, כשאנו בוודאי כבר רואים סימני גאולה, צריך לתת למהלכי ד' להתקדם ולעזור בכך בדרך הטבעית, וע'פ הנחיית רבותינו בדורות האחרונים. גם אם הקשיים מתרבים בעידן זה ודורשים יתר מאמץ דווקא בעידן של גאולה, נעסוק בייחוד שמו , כלומר, בכל התחומים שיביאו להבאת שם ד' בעולם, ונהיה בטוחים שאכן נראה את הגאולה בשיאה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • לא מפקירים גיבור: תלמידי ישיבת ”לפיד תורת נחום” במודיעין מתגייסים למען לניצול הפיגוע ביבנה

  לא מפקירים גיבור: תלמידי ישיבת "לפיד תורת נחום" במודיעין מתגייסים למען לניצול הפיגוע ביבנה

  תלמידי הישיבה התגייסו לעזור לניב נחימה, שנפצע אנוש בפיגוע, מתקשה לחזור לעבודה ומצבו הכלכלי של משפחתו ברוכת הילדים הורע מאד. צפו >
  המשך לקריאה
 • כנפי רוח גיליון 17

  כנפי רוח גיליון 17

  ועידת ישיבות ואולפנות בני עקיבא הראשונה לכבוד שמונים שנות חינוך ערכי
  המשך לקריאה
 • מנצחים, בעזרת הרוח

  מנצחים, בעזרת הרוח

  תלמידי ישיבת בני עקיבא אדר"ת בבת ים פגשו ספורטאים נכים ולמדו מהם שאין מגבלה גופנית העומדת בפני כוחות של אמונה ורצון.
  המשך לקריאה