מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת ויצא-המלאכה והעבודה ככלי חינוכי/הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת ויצא-המלאכה והעבודה ככלי חינוכי/הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת ויצא-המלאכה והעבודה ככלי חינוכי/הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

כאשר עורכים השוואה בין שלושת האבות, נראה כי יעקב אבינו מייחס חשיבות גדולה מאוד לעבודת הכפיים. יעקב מגיע אל ביתו של לבן ובסופו של דבר, עובד אצלו במשך 20 שנה.

זאת ועוד! לפני סיומה של הפרשה, כאשר לבן מצליח להשיג את יעקב ומשפחתו, פונה יעקב אל לבן ואומר לו : (פרק ל"א, פס' ל"ח– מ"א):

לח - " זֶה עֶשְׂרִים שָׁנָה אָנֹכִי עִמָּךְ רְחֵלֶיךָ וְעִזֶּיךָ לֹא שִׁכֵּלוּ וְאֵילֵי צֹאנְךָ לֹא אָכָלְתִּי  לט - טְרֵפָה לֹא הֵבֵאתִי אֵלֶיךָ אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה מִיָּדִי תְּבַקְשֶׁנָּה גְּנֻבְתִי יוֹם וּגְנֻבְתִי לָיְלָה.  מ - הָיִיתִי בַיּוֹם אֲכָלַנִי חֹרֶב וְקֶרַח בַּלָּיְלָה וַתִּדַּד שְׁנָתִי מֵעֵינָי.  מא – זֶה לִּי עֶשְׂרִים שָׁנָה בְּבֵיתֶךָ עֲבַדְתִּיךָ אַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה בִּשְׁתֵּי בְנֹתֶיךָ וְשֵׁשׁ שָׁנִים בְּצֹאנֶךָ וַתַּחֲלֵף אֶת מַשְׂכֻּרְתִּי עֲשֶׂרֶת מֹנִים".

מפסוקים אלה עולה, כי יעקב אבינו עסק בעבודתו מתוך מסירות מלאה ואחריות גדולה ואף סבל לא מעט בשל כך.

גם בחז"ל, נראה כי המלאכה, באופן כללי, היא בגדר של מצווה והינה הכרחית ביותר. המשנה במסכת אבות פרק א', משנה י', מציינת בעניין זה:

"שמעיה ואבטליון קבלו מהם. שמעיה אומר: אהב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות".

דברי שמעיה דורשים עיון! מדוע משתמש הוא במינוח של "אהוב את המלאכה"?! נראה, כי כוונתו של שמעיה היא ללמדנו, כי המלאכה היא דבר שהאדם צריך לעשות מתוך אהבה. יתכן, כי שמעיה יוצא נגד אלו, שבשבילם העבודה היא כורח, כיוון שהאדם צריך להתפרנס! שמעיה טוען, כי ההתייחסות של התורה למלאכה איננה מציאות של דיעבד אלא לכתחילה. ישנה קדושה וחשיבות מרובה בערך המלאכה.

אם נעמיק ונחשוב על הדברים נראה, כי האדם נברא כאישיות יוצרת. האדם נדרש להיות יצירתי, כי זוהי תכונתו המרכזית ואותה הוא אמור להוציא מן הכוח אל הפועל. בנוסף, כאשר האדם איננו יוצר דברים חיוביים, הרי שבסופו של דבר, הוא יגיע לעשות דברים שליליים חלילה.

נקודה זו באה לידי ביטוי במסכת אבות פרק ב', משנה ב':

"יפה תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון".

ממקור זה עולה, כאמור, כי המלאכה, דהיינו דרך ארץ, הינה ערך עליון, ואין להסתפק בתורה בלי מלאכה, שהרי בדרך זו – אדם עלול להגיע לחטא ועוון.

נקודה נוספת המרחיבה את חשיבותה של המלאכה בעיני חז"ל, מופיעה בתלמוד הבבלי, במסכת ברכות, דף ח' ע"א:

"... ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא:  גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים. דאילו גבי ירא שמים כתיב: "אשרי איש ירא את ה'" (תהילים קי"ב, א) ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב: "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" (תהילים קכ"ח, א), "אשריך" בעולם הזה "וטוב לך" לעולם הבא, ולגבי ירא שמים "וטוב לך" לא כתיב ביה".

דברי הגמרא הללו אף נפסקו להלכה ברמב"ם, הלכות תלמוד תורה, פרק ג' הלכה י"א:

" מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו. ומידת חסידים הראשונים היא. ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר: "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" – "אשריך" בעולם הזה "וטוב לך" לעולם הבא, שכולו טוב".

נמצאנו למדים, על פי המקורות הללו, כי קיים הבדל מהותי בין ירא שמים לבין הנהנה מיגיע כפיו. חז"ל הבינו, כי כאשר האדם פועל ויוצר דברים בעצמו, הוא מביא את עצמו לידי ביטוי באופן משמעותי ביותר ובעצם עשייה זו הוא מוציא לפועל את תכניתו של הקב"ה בבריאת האדם.

לענייננו, אנו רואים כי חז"ל אף החשיבו את החינוך למלאכה.   התלמוד הבבלי, במסכת קידושין, דף כ"ט ע"א, עוסק במצוות שחייב האב ללמד את בנו. בין השאר, מציינת הגמרא את חובתו של האב ללמד את בנו אומנות, כלומר, מלאכה:

" תנינא להא דת"ר: האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות. וי"א: אף להשיטו במים. רבי יהודה אומר: כל שאינו מלמד את בנו אומנות - מלמדו ליסטות. ליסטות ס"ד? אלא, כאילו מלמדו ליסטות"

דברי חז"ל כאן שוב מלמדים אותנו, כמה חשובה היא המלאכה וכמה חשוב לאדם ללמד את בנו מלאכה כלשהי. ההוראה של חז"ל ללמד את בנו מלאכה איננה רק מצווה אלא בגדר של חובה. האב חייב לדאוג לכך, שלא רק שבנו יוכל להתפרנס בכבוד אלא, בעיקר, להפוך לאדם יצרני, שיוכל לפתח דברים חשובים בעולם.

נראה לי, כי בכך מלמדים אותנו חז"ל, כי ע"י המלאכה שאנו עושים ויוצרים, אנו דומים לקב"ה. בדומה לקב"ה, שיצר וברא את העולם, כולל את בני האדם, כך גם אנחנו אמורים ליצור ולעשות ולפתח את העולם.

נראה, כי זו הסיבה לכך, שיעקב אבינו מחשיב כל כך את המלאכה ובכך שעסק במלאכה כ"כ הרבה שנים, כיוון גם אותנו להמשיך בדרכו ולראות בעבודה ובמלאכה מצווה גדולה וחיוב עצום לפיתוחו של העולם.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • כיצד מסייעים לתלמידינו לחזור לסדר אחרי סגר?

  כיצד מסייעים לתלמידינו לחזור לסדר אחרי סגר?

  מפגש 'חשיבה משתפת' לראשי מוסדות וליועצים. יום חמישי, מוצאי ט”ו בשבט 21:00-22:00
  המשך לקריאה
 • וובינר להורי תלמידי רשת בנ”ע עקיבא

  וובינר להורי תלמידי רשת בנ"ע עקיבא

  'תעודת מחצית' בימי קורונה – מה באמת תפקידנו ההורי?' בהשתתפות: הרב ד"ר יונה גודמן, הגב' ענת דומן והגב' פנינה קינדרמן
  המשך לקריאה