מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת ויצא - עקרותה של רחל במבחן האמונה / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת ויצא - עקרותה של רחל במבחן האמונה / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת ויצא - עקרותה של רחל במבחן האמונה / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשה זו מעמידה את יעקב ורחל במבחן אמוני גדול. בקשתה של רחל מיעקב איננה פשוטה וטומנת בחובה מספר קשיים. תגובת יעקב לבקשתה של רחל, ג"כ איננה פשוטה ודורשת בירור מעמיק.
בשיעור זה, ננסה לעמוד מקרוב אחר השיחה בין רחל לבין יעקב, בעניין עקרותה של רחל, ליישב כמה קשיים, העולים מתוך השיחה ואף לשפוך אור על כמה נקודות, העולות מתוך הדין והדברים בין רחל לבין יעקב.

פרשייה זו מתחילה בפרק ל', פס' א' – ג'. נראה, כי רחל מחכה זמן רב להיות בהריון וללדת, אך דבר זה, משום מה, נמנע ממנה. כאבה גדל, במיוחד לאור העובדה, כי אחותה (צרתה) לאה, מצליחה ללדת כבר כמה ילדים.
ברוב צערה וכאבה, פונה רחל אל יעקב בעלה ומבקשת ממנו: 'הבה לי בנים ואם אין – מתה אנוכי'.
תגובת יעקב הינה מיידית: " ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר התחת אלוקים אני, אשר מנע ממך פרי בטן"? בפסוק שלאחריו, כנראה, לאחר שרואה כי לא נותרה בידיה ברירה, מבקשת רחל מיעקב לקחת את בלהה שפחתה, כדי שתלד על ברכיה בן ליעקב ולפחות כך יהיה לרחל זרע.
כאמור לעיל, ישנן מספר תמיהות בפרשייה קצרה זו, וברצוננו להעלותן:
1. 'ותקנא רחל באחותה' – וכי יתכן שרחל, האישה הצדקת, חרף כאבה הגדול וצערה הרב, תגיע למצב של עבירה כל כך חמורה, של קנאה באחותה לאה?
2. 'ויחר אף יעקב ברחל' – כיצד יכול יעקב לכעוס על רחל בשעה שכאבה כל כך גדול? האם לא היה צריך יעקב קודם כל מעט להרגיע את רחל שאותה כל כך אהב ורק אח"כ להסביר לה את דעתו בעניין?
3. 'הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי' – נראה על פי הפשט, כי דברי רחל בפסוק זה מבטאים, לכאורה, ייאוש מן העובדה שתלד. האם ייתכן שרחל אכן מגיעה למצב של ייאוש כה גדול? האם אין היא מאמינה שהקב"ה יתן לה בסופו של דבר בן?

אכן, שאלות אלו אינן כה פשוטות ונראה, כי אף חז"ל הבינו כי מהלך הדברים כאן איננו כה פשוט.
בעניין קנאתה של רחל באחותה לאה, כבר שואל המדרש בב"ר:
'א"ר יצחק: כתיב 'אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום' ואת אמרת: 'ותקנא רחל באחותה'? אלא מלמד שקינאתה במעשיה הטובים. אמרה: אילולי שהיא צדקת לא היתה יולדת'.
המדרש א"כ, מלמדנו כי קנאתה של רחל הייתה חיובית. עינה לא הייתה צרה בלידותיה של לאה אחותה. רחל מקנאה במעשיה הטובים של לאה, שבגינם זכתה ללדת ילדים.
ברם, דומה כי עיקר ענייננו מצוי דווקא בדו שיח המובא בהמשך אותו מקור מדרשי שראינו לעיל:
'...ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו' א"ל הקב"ה: כך עונים את המעיקות? חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה.
ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן - ממך מנע, ממני לא מנע.
אמרה לו: כך עשה אביך לאמך? לא חגר מתניו כנגדה?
אמר לה: אבי לא היה לו בנים, אבל אני יש לי בנים.
אמרה לו: וזקינך לא היה לו בנים וחגר מתניו כנגד שרה?
אמר לה: יכולה את לעשות כשם שעשתה זקנתי?
אמרה לו: מה עשתה?
אמר לה: הכניסה צרתה לתוך ביתה.
אמרה לו: אם הדבר הזה מעכב,הנה אמתי בלהה בא אליה ואבנה גם אנכי. מה זו נבנית על ידי צרתה אף זו נבנית ע"י צרתה...'.

נראה, כי המדרש שולח חיצי ביקורת כלפי יעקב אבינו. שואל המדרש, וכי כך מתייחסים אל אישה כל כך פגועה, אישה המבינה כי אינה יכולה ללדת? שאלה זו מקבלת משנה תוקף, כשמדובר באשה שיעקב כל כך אוהב? קשה להבין מדוע מגיב יעקב באופן כל כך קיצוני ופוגע לכאורה?
התמיהה עולה כשמעיינים בהמשך המדרש, בדו שיח בין יעקב לבין רחל. בין השאר אומר יעקב לרחל, כי בעצם הבעיה הינה בה ולא בו. זאת ועוד. יעקב טוען כלפי רחל, כי לו יש בנים ואילו לזקינו (אברהם) לא היו בנים ולכן התפלל לה'. עושה רושם, כי הדברים המושמים בפי יעקב ע"י המדרש הינם קשים ופוגעים ביותר.
ברם, נראה כי סיומו של המדרש הינו הקשה ביותר. יעקב מציע לרחל אשתו את הפתרון האלטרנטיבי: הכניסי צרה לביתינו ובכך תיפתר הבעיה. קשה לתאר כי במצב כזה רחל נרגעת. קיימת סבירות די גבוהה כי פתרון זה הינו פתרון של דיעבד, פתרון של 'אין ברירה' ובוודאי מותיר את רחל ביגונה ועצבותה הגדולה.

לפי דברי המדרש קשה א"כ, להבין את התנהגותו של יעקב כלפי רחל אשתו.

הכלי יקר מבאר את הדברים בצורה נפלאה. יעקב טוען כלפי רחל כי הסיבה לעקרותה נובעת מחטא שתלוי בה. רחל חושבת ומבינה כי חטאה הוא בכך שקינאה באחותה, וכדי לתקן חטא זה, באה בקשתה ליעקב לקחת את בלהה וללדת ממנה בן. כאן התיקון הוא גדול ביותר, כי גדולה הקנאה מאישה זרה (בלהה) מאשר קנאה באחותה (לאה). רחל מבינה, כי כדי לתקן את חטא הקנאה, חייבת היא לקבל על עצמה תיקון גדול יותר ולכן מקבלת היא על עצמה את בלהה שתלד על ברכיה. זהו כנראה, הקשר בין פסוק ב' לבין פס' ג' – בין כעסו של יעקב על רחל וההוכחה שמוכיח את רחל לבין בקשתה מיעקב לקחת את בלהה שפחתה שתלד על ברכיה.
נמצא, א"כ, שמטרתו של יעקב היא חיובית ביותר. יעקב מנסה להסביר לרחל אשתו האהובה, כי חטא הקנאה הוא אשר איננו מאפשר לה ללדת ולכן התיקון האולטימטיבי הוא להכניס את בלהה לעניין, כדי לגבור על הקנאה ורק לאחר מכן, תוכל רחל להיבנות וללדת בעצמה. כדי שהיא תלד על ברכיה וכך תוכל רחל עצמה להיבנות וללדת.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • כיצד מסייעים לתלמידינו לחזור לסדר אחרי סגר?

  כיצד מסייעים לתלמידינו לחזור לסדר אחרי סגר?

  מפגש 'חשיבה משתפת' לראשי מוסדות וליועצים. יום חמישי, מוצאי ט”ו בשבט 21:00-22:00
  המשך לקריאה
 • וובינר להורי תלמידי רשת בנ”ע עקיבא

  וובינר להורי תלמידי רשת בנ"ע עקיבא

  'תעודת מחצית' בימי קורונה – מה באמת תפקידנו ההורי?' בהשתתפות: הרב ד"ר יונה גודמן, הגב' ענת דומן והגב' פנינה קינדרמן
  המשך לקריאה