מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת ויצא - "הפעם אודה את ה'...." / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת ויצא - ”הפעם אודה את ה'....” / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת ויצא - "הפעם אודה את ה'...." / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

עומדים אנו בשעות אלו לפני שני אירועים מחוננים וחשובים. בעוד מספר שעות עומד להשתחרר מהכלא האמריקאי לאחר 30 שנה מר יונתן פולארד. מר פולארד נשלח ע"י מדינת ישראל לפעילות ביטחונית שאינני יודע את פרטי הפעילות וייתכן שאנו לא נדע גם בעתיד. מה שאני יודע שצריך לומר לו – תודה רבה. צריך להוקיר לו תודה על מסירותו למען עם ישראל.

בני הישיבה היקרים בכיתות י' ארגנו שלטי הכרת הטוב  וכתבו מכתבים רבים ליונתן והביעו עי"כ את תודתם למר פולארד.  נתתי שיחה ע"כ לבני הישיבה והסברתי מדוע צריך לומר תודה.

 

ועוד תודה –

בעוד מס' שעות ניכנס לשבת מיוחדת – שבת הארגון של בנ"ע. בשבת זו בנינו היקרים חוגגים בתור מדריכים וחניכים את שבת הארגון של התנועה.

במסגרת ההכנות לשבת והבעת תמיכה ואהבה גדולה לבנים, ביקרתי בלילות האחרונים בסניפים רבים. ראיתי בסניפים שמחה גדולה, ראיתי בנים שגאים בתנועה שלהם, בחולצת התנועה שעל גופם. נכנסתי לסניפים ואכן חטאתי מעט במידת הגאווה. חשתי הרגשת גאווה גדולה על מה שראו עיניי. בנים שמקדשים ש"ש, בנים - מדריכים ,שעוסקים במסירות רבה ומנהיגים את הדור הצעיר. איזו גאווה חשתי כשראיתי את בניי היקרים מנהיגים בעצמם . איזו גאווה הייתה להתפלל עם הבנים הרבים תפילת ערבית ולראות שמארגני המניין הם בנים מהישיבה. איזו גאווה לראות בסניפים הרבים את המדריכים הרבים שכמעט כולם הם בני הישיבה.

אמרה לי קומונרית באחד הסניפים : "אין כמו החבר'ה מגבעת שמואל" !! , איזו גאווה לשמוע מילים כאלו מקומונרית.

אשרינו שזכינו ברמי"ם – כמעט כולם, מבקרים את הבנים בשעות הקטנות של הלילה מביעים את שמחתם ומוקירים את הבנים הלומדים בישיבה.

אשריי שזכיתי ברמי"ם כאלו ובבנים כאלו !!

תודה רבה לבורא עולם שזיכני בכך.   

 

ואם מדברים על תודה, אני מבקש להוסיף מספר מילים בנושא זה.

אתחיל בספור קצר: חוקר ישראלי יצא לקונגרס בחו"ל, באחד הדיונים הציגה חוקרת צעירה מחקר מדעי, בו בדקה כמה זמן מרגע ההתעוררות לוקח ללב לפעול שלא במצב שינה?

תוך כדי הצגת נתונים מרשימים  הגיעה החוקרת למסקנה שזמן הסתגלות הלב למצב החדש הוא: 12 שניות!

קם החוקר הישראלי ואמר: לתוצאה זו כבר הגיעו אבותינו לפני אלפי שנים כשהורו לנו לומר כל בבוקר- "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך".

12 מילים 12 שניות .

המשפט הראשון אותו אנו אומרים כשפוקחים עיניים הוא: "מודה אני". מדוע הנוסח הוא "מודה אני " ולא להיפך: "אני מודה?

 

 

כדי שהמילה הראשונה שאומר כל יהודי בבוקר תהיה תודה , תודה לה' יתברך .

כשאנו אומרים בבוקר את תפילת "מודה אני" , אנו חשים הרגשה של חיבור ושל קירבה בינינו למקבל, ואמירת תודה לקב"ה על כל דבר משמעותי גורמת לאומר אותה להתקרב לקב"ה ולהכירו כל יום מחדש.

בפרשתנו אנו לומדים את הבעת התודה מלאה . בואו ונראה על מה צריך להודות.......................

 

"הפעם  אודה  את  ה'...."

בלידת בנה יהודה, אמרה לאה: "הפעם אודה את ה'" (בראשית כט, לה). ודרשו חז"ל (ברכות ז:):

אמר ר"י משום רבי שמעון בר יוחאי מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שהודה להקב"ה עד שבאתה לאה והודתו, שנאמר "הפעם אודה את ה'".

ולכאורה הדברים טעונים ביאור, שהרי כבר אדם הראשון הודה לפני הקב"ה כמבואר בילקוט שמעוני (תהלים רמז) שאדה"ר אמר "מזמור שיר ליום השבת טוב להדות לה'" (תהילים צב, ב). עוד מצאנו שמלכי צדק מלך שלם גם כן אמר "ברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך" (בראשית יד, כ), ומהי מיוחד בהודאת לאה שחשובה כאילו לא היה אדם שהודה להקב"ה לפניה, כאשר אנו יודעים שקדמו לה שני אנשים?

ה'כתב סופר' ביאר זאת עפ"י הגמ': "הקורא את ההלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף"  (שבת קיח:). שואל ה'כתב סופר' מהי הסיבה לכך? ומתרץ שהלל נאמר על ניסים שהם יוצאים מגדר הטבע כמו ניסי יציאת

 מצרים וכדומה, ולכן ההלל נאמר דווקא בזמנים מיוחדים , בזמנים שעלינו להודות על ניסים מיוחדים , ניסים שיוצאים מגדר הטבע.

בניגוד לכך, בכל יום על האדם להודות לקב"ה: "על ניסך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך שבכל עת." היינו על עצם קיומנו כמאמר הגמ': "כל הנשמה תהלל י-ה" (תהילים קנ, ו) על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך להודות להקב"ה. אם האדם היה אומר הלל בכל יום, נמצא שהוא היה מהלל להקב"ה רק על ניסים שמחוץ לגדר הטבע , ועל ניסים יום-יומיים הוא לא היה מודה בכלל , וכאילו כופר בטובתו התמידית של הקב"ה בכל יום ויום.

זו הייתה המעלה המיוחדת בהודאה של לאה "הפעם אודה את ה'" - ללא שום סיבה מיוחדת אלא על עצם הלידה על אף שזו לידה רביעית והדבר כבר נהפך להיות דבר שבשגרה, ואין משהו מיוחד בלידה הזאת, בכל זאת אומרת לאה "הפעם אודה את ה'" - למרות שזה דבר שבטבע.

זוהי הודאה "על ניסיך שבכל יום עמנו" זוהי ההודאה שהשתרשה גם בבנים. יהודה אמר "צדקה ממני", יש כאן הודאה על האמת, לא הודאה על חסד שהקב"ה עושה לו, אלא הכרת האמת במציאות ה' יתברך וטובתו. דוד אמר "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" - חסד תמידי וקבוע של הקב"ה על הבריאה כולה. ואף דניאל אמר "שלך אלהא אבהתי מהודא ומשבח אנא", שבעצם ההודאה יש הכרה באלוקי אבותיו.

 

כאשר נולדו שלשת הבנים הראשונים ללאה אמנו היא קראה להם בשם והודתה על החסד המיוחד שעשה לה  הקב"ה. כמתואר בגמ': ראובן - "כי ראה ה' בעוניי כי עתה יאהבני אישי". שמעון - "כי שמע ה' כי שנואה אנוכי". לוי - "הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלושה בנים".

אולם לאחר מכן, בתלת=בשלש זמנים הוי חזקה, לאה הוחזקה כבר בבנים והפך אצלה הדבר לשגרה. לכן, בפעם הרביעית כאשר ילדה את יהודה היא אומרת "הפעם אודה את ה'" - סתם הודאה על הדבר שבשגרה, שאינו מיוחד במינו. מצינו לזה גם דיוק בפסוק "הפעם אודה את ה'" - לה' לא נאמר אלא את ה'", כי כאן ההודאה היא על מציאות ה' בעולם "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" (יוצר אור). אין כאן הודאה על העבר, אלא על ההווה, אין כאן הודאה חד פעמית אלא הודאה תמידית יום יומית שגם הטבע שקיים בעולם הוא נס. זוהי הכרת הטוב האמיתית שאנו צריכים ללמוד מלאה אמנו, ולהודות להקב"ה על הניסים והנפלאות שבכל עת ובכל שעה.

 

בנים יקרים – עלינו ללמוד מכך דבר חשוב מאוד . להודות לה' יתב' על מעשים יומיים שלכאורה הם ברורים ומובנים , אך אם נעמיק נראה שכל דבר שאנחנו עושים באופן שגרתי – אכילה , שתייה, הליכה על רגלינו ............. הם דברים ניסיים ועל כך עלינו להודות לה' יתב' מידי יום.

 

כמו"כ בואו ונתרגל לומר "תודה" להורינו היקרים ,לחברים בישיבה, לצוות הישיבה וגם לאדם שעובד ומנקה את רחובות העיר. תודה זוהי מילה קצרה עם המון משמעות של הבעת נתינה וחיבור אל האחר.

 

תודה על כל מה שבראת

תודה על מה שלי נתת.....על מה שיש לי בעולם......

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • כיצד מסייעים לתלמידינו לחזור לסדר אחרי סגר?

  כיצד מסייעים לתלמידינו לחזור לסדר אחרי סגר?

  מפגש 'חשיבה משתפת' לראשי מוסדות וליועצים. יום חמישי, מוצאי ט”ו בשבט 21:00-22:00
  המשך לקריאה
 • וובינר להורי תלמידי רשת בנ”ע עקיבא

  וובינר להורי תלמידי רשת בנ"ע עקיבא

  'תעודת מחצית' בימי קורונה – מה באמת תפקידנו ההורי?' בהשתתפות: הרב ד"ר יונה גודמן, הגב' ענת דומן והגב' פנינה קינדרמן
  המשך לקריאה