מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת וירא - עבודת ה' ביראה ובאהבה - הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת וירא - עבודת ה' ביראה ובאהבה - הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת וירא - עבודת ה' ביראה ובאהבה - הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת וירא - עבודת ה' ביראה ובאהבה - הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

בפרשה זו, אנו נפגשים עם אחד הניסיונות המפורסמים ביותר, שמתנסה בהם אברהם אבינו – ניסיון העקידה.
האברבנאל מיטיב לבטא את גודלו ואת משמעותו האמיתית של ניסיון העקידה, באומרו:
" הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמים, ולכן היא שגורה בפינו בתפילתנו כל היום, ומפני זה ראוי להפליג בה העיון והחקירה יותר משאר הפרשיות".

ראשית, נשאל שתי שאלות:

1. מהי מטרת ה' בניסיון העקידה, ומהי מטרת הניסיונות באופן כללי? וכי הקב"ה לא יודע
    מה יהיה בסוף כל ניסיון?
2. בפסוק י"ב נאמר: "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" –
        א. מדוע רק "עתה ידעתי" – וכי לפני כן לא ידע הקב"ה, כי אברהם הינו ירא אלוקים?
        ב. מדוע נחשב אברהם ל "ירא אלוקים" בלבד? וכי מעשהו מוכיח רק על יראת
            אלוקים?

בתחילה, ברצוננו לברר,, מהי באמת מטרתו של הקב"ה בניסיון העקידה ובכלל, בעצם הניסיונות, שמנסה הוא את אברהם אבינו.
המהר"ל בפרקי אבות, פרק ה' משנה ג' וכן רבים כמוהו, אכן עוסקים בשאלה חשובה זו. הרי הכל ידוע לפני הקב"ה ולכאורה, מהו הטעם לנסות אדם כזה או אחר, אם התשובה ידועה מראש?

ישנן שתי גישות מנוגדות לפשר הניסיון ומטרתו.

רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים כותב, כי מטרת הניסיון היא להוציא מן הכוח אל הפועל את צדקותו של האדם, שהרי אינו דומה מי שעמד בניסיון לבין מי שטוען שיכול לעמוד בו. לכן, ברור שאברהם איננו אותו אברהם לפני הניסיון ולאחריו. נמצא, א"כ, כי הניסיון הוא לצורך האדם המנוסה, שידע ויכיר את כוחותיו ואת אמונתו החזקה בקב"ה.
לעומתו, סבור האברבנאל, כי אין הניסיון עבור האדם או עבור הקב"ה, אלא שהמילה נס, כוונתה: דגל, סימן גבוה, אות, למען יראו כל עמי העולם וילמדו. "והאלוקים נסה את אברהם"- הרי ברור שהקב"ה יודע שאברהם יעמוד בניסיון גדול זה וגם אברהם יודע שיוכל לניסיון זה, אלא שכל אומות העולם יראו וילמדו מהי גדולתו של עם ישראל ומהי גדולתו של מנהיגם. זהו נס – דגל – שאנו מרימים גבוה, בגאווה גדולה, כדי שכולם יראו וייראו. זהו גם, כנראה, הקשר בין המילה נס וניסיון. הניסיון הוא עצמו הרמת דגל – נס ודגל, להודיע לכל אומות העולם על העמידה בניסיון.

כעת, ניתן להסביר מה פשר המילים: "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה". המהר"ל מסביר בדרך החיים, כי עובדה פשוטה היא, שהקב"ה יודע מאז ומעולם, כי אברהם אבינו הוא ירא אלוקים. ברם, המטרה הייתה להוכיח לשטן ולכל אומות העולם, כי אברהם הוא אכן כזה.

ניסיון העקידה, איפשר את פירסומה של יראת ה' של אברהם. זו גם הסיבה, שהניסיון מתחיל במילים: "והאלוקים נסה את אברהם" (מידת הדין והיראה) ולא וה' ניסה את אברהם (מידת הרחמים). כעת גלוי וידוע לכל העולם, כי אברהם אבינו זוכה לאהדתו של הקב"ה בדין ולא ברחמים.

יש לציין, כי לכל אורך הניסיון, מפס' א' ועד הפסוק בו מבקש מלאך ה' מאברהם לא לשלוח ידו אל הנער, מופיעה המילה: "אלוקים" – מידת הדין:
פס' א': " והאלוקים נסה את אברהם". פס' ג': " אל המקום אשר אמר לו האלוקים".
פס' ח': " ויאמר אברהם אלוקים יראה לו השה לעולה בני". פס' ט': " אל המקום אשר אמר לו האלוקים", ואילו בפס' י"א כבר מופיעה מידת הרחמים: מלאך ה', שהרי הניסיון הסתיים והוכתר בהצלחה רבה. אמנם, לאחר מכן, בפס' י"ב, מציינת התורה, כי אברהם אבינו הוא ירא אלוקים, שהרי זוהי כל המטרה – להודיע ולפרסם זאת בעולם.
אכן, בעניין המילה "ידעתי", מציין האב"ע, כי מצא בדברי הרס"ג, כי לדעתו, פירוש המילה "ידעתי" הוא כמו הודעתי. כלומר, אני הקב"ה, יודע את צדקתך, אך רצוני הוא להודיע לעולם.

בעל השפת אמת מסביר את הדברים באופן מעט שונה. ניסיון זה, אמנם, היה לטובתו של אברהם. אברהם, עד אותו ניסיון, האמין בקב"ה במידת האהבה בלבד. מידת האהבה טובה וחשובה, אך דורשת בירור. אדם המתנהג במידת האהבה כלפי הקב"ה איננו נחשב בעיני הבריות. ניסיון העקידה מלמד ומודיע, כנס הספינה, כי אמונתו של אברהם שלמה, הן מבחינת מידת האהבה והן מבחינת מידת היראה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  מיזם ייחודי: בני ה-13 התגייסו לעזרת הורים עובדים

  עברי הרשקוביץ מישיבת בני עקיבא חדרה יצא ביוזמה שתאפשר לנערים לסייע להורים להשלים פערים שנוצרו בעבודה בזמן משבר הקורונה >
  המשך לקריאה
 • גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  גאון המתמטיקה בן ה-17 שהפך ללהיט בימי הקורונה

  צור דולב, בתלמיד כיתה יא' בישיבת בני עקיבא בקרני שומרון, סטודנט לתואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה וחבר נבחרת ישראל במתמטיקה, ניצל את ימי הקורונה להקים דף יוטיוב פופולרי >
  המשך לקריאה