מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת וירא/ הרב אריאל רוקח, ראש ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

פרשת וירא/ הרב אריאל רוקח, ראש ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

פרשת וירא/ הרב אריאל רוקח, ראש ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

לרפואת פצועי פיגועי הטרור והצלחת המשטרה, צה"ל ושאר כוחות הביטחון!


השבוע סיימו לומדי הדף היומי את מסכת נזיר. כה מתאים לסיימה בימי חודש חשון, שכן יום פטירתו של מייסד הדף היומי, רבי מאיר שפירא, חל בז' חשון – לפני כשבוע.
רבי מאיר שפירא ורעייתו לא זכו לילדים – רגיל היה לומר כי שני ילדיו הם 'הדף היומי' וישיבת חכמי לובלין, אותה הקים ועמד בראשה זמן קצר עד פטירתו.
רבי מאיר בהצעתו את רעיון 'הדף היומי', שבימינו הגיע לרבבות לומדים ברחבי העולם, אמר:
"אם כל בית ישראל בכל אתר ואתר ילמדו באותו יום את אותו דף גמרא, היש לך ביטוי מוחשי יותר לאיחוד העליון בין קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל?!... נוסע לו יהודי ותחת בית שחיו מסכת ברכות, נוסע הוא שבועיים מישראל לארצות הברית...לבסוף, כשהוא עומד על אדמת ארצות הברית נכנס הוא לבית המדרש ומוצא יהודים עוסקים באותו דף שבו עמד היום ומצטרף ללומדים בחדווה, ומתפלפל עם הלומדים והם משיבים לו ונמצא שמו הגדול מתאדר מתגדל ומתקדש.."
על מסירותו ללימוד התורה ודרישתו להעמיד ענקי תורה השולטים בש"ס ופוסקים ניתן ללמוד מהדרישות אותן נתבקש תלמיד לדעת במבחני הקבלה לישיבה:
הישיבה קיבלה לשורותיה בחורים מצטיינים, בעלי פוטנציאל להיות רבנים וגדולים בתורה. מבחני הקבלה דרשו שליטה במסכתות יומא, פסחים, ביצה, ברכות ושבת, עם מפרשים - בסך הכל מעל ל-400 דפי גמרא. בנוסף נדרשו התלמידים לשלוט במשניות מסכת תמיד ומידות, הלכות בית הבחירה בספר יד החזקה להרמב"ם ובהלכות הספר אורח חיים מהשולחן ערוך.
נחתום את הדברים בדברי הסיום של מסכת נזיר.
הגמרא מביאה מחלוקת האם גדול המברך יותר מהעונה (- הכוונה לעונה 'אמן' על ברכת המברך) או גדול העונה יותר מן המברך.
בהתבוננות עמוקה במחלוקת עולה כי ה'גדולה' כאן תלויה האחד בשני שכן אין עניית אמן ללא אדם אחר שיברך ואין עוצמתה של הברכה ללא מי שיענה אחריה אמן. אם נדייק בלשון הגמרא נראה כי "גדול העונה אמן יותר מן המברך" היינו ש"גדול העונה אמן יותר [מתוך] מן [זה שיש] המברך"
הצורך והתנאי לגדולה תלוי בכך שנהיה בשלום האחד עם השני ונשמח בגדולתו של חברי.
לא בכדי מסיימת המסכת במשפט הבא: "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר 'וכל בנייך לימודי ה' ורב שלום בנייך ' "
שבת שלום ובשורות טובות,

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ”ל

  פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ"ל

  אולפנית בני עקיבא מירון חנכה פנימייה חדשה. במעמד חנוכת הפנימייה, על שמו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, השתתף בנו הרב שמאל אליהו.
  המשך לקריאה
 • מהפכה של שמחה בבית החולים ”סורוקה”

  מהפכה של שמחה בבית החולים "סורוקה"

  תלמידים בישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" בבאר שבע משתתפים בפרויקט "מהפכה של שמחה" בבית החולים
  המשך לקריאה
 • ערב התעוררות באולפנת בנ”ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  ערב התעוררות באולפנת בנ"ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  מאות בנות האולפנה נהנו מהופעתם של חנן בן ארי ומשה נריה כורסיה, אשר סחפו את הקהל לאווירת ימי התשובה בהופעה מיוחדת במינה.
  המשך לקריאה