מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת וישלח – להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות

פרשת וישלח – להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות

פרשת וישלח – להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות

בתחילת הפרשה הקודמת, פרשת ויצא, כתוב: 'ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש'.

מפסוק זה למדו חז"ל, כי יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית.
בנוסף, מעירה שם הגמ' (מס' ברכות, דף כ"ו ע"ב), כי אברהם תיקן תפילת שחרית ויצחק תיקן תפילת מנחה.
יש לשאול כאן שתי שאלות:
1.      מדוע היו צריכים 3 תפילות ביום? מדוע היה צריך יצחק להוסיף על תפילתו של אברהם אביו, ומה מקום מצא יעקב להוסיף תפילה על תפילתם של אביו וסבו?
2.      האם זהו אך מקרה, שכל אחד מהאבות תיקן דווקא את התפילה המיוחסת לו? האם אך מקרה הוא שאברהם תיקן תפילת שחרית ואילו יעקב תיקן תפילת ערבית?
כדי ליישב שני קשיים אלו, יש להתבונן בפסוק הבא:
בספר תהילים, פרק צ"ב פס' ג' כתוב:

'להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות'.

על פסוק זה, יש להעיר, כי אכן החסד המאיר, הזוהר והטוב, מתייחס דווקא לזמן הבוקר המאיר והזוהר ואילו האמונה האמיתית, באה לידי ביטוי דווקא בזמן החושך, הצרות והקשיים – בלילה. לכן יש להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.
דברים אלה מתיישבים היטב עם דברינו למעלה.
נראה, כי כל אחד מהאבות הוסיף נופך מיוחד לתפילה, ביטוי המייחד את עבודת ה' שלו בתפילה. אנו אומרים בכל תפילת שמונה עשרה: 'אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב' – אלוקים בכל אחד מהאבות. אברהם הוא איש החסד, המקרב את כל הבריות תחת כנפי השכינה, המבקש רחמים, אפי' על אנשי סדום הרעים מאוד. יצחק מביא לידי ביטוי את מסירות הנפש בעבודת ה' – פרשת העקידה, ואילו אצל יעקב, הפן הדומיננטי הבא לידי ביטוי באופן משמעותי יותר היא האמונה. ואמנם, יש לשים לב שאצל יעקב, הרבה מן הצרות שהוא חווה מתרחשות בזמן חשיכה – בלילה. החלפת רחל בלאה, חלום יעקב, בריחת יעקב ונשותיו מלבן, מלחמת יעקב עם מלאך ה' וכו'. דווקא בזמן של חשיכה ולילה – יש לאמץ את כוחות האמונה בה'.
כתוב: 'זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל' – ואומר על כך המדרש: 'זכר חסדו – זה אברהם ואמונתו לבית ישראל – זה יעקב'.
אכן, הדברים הללו אף מתיישבים יפה עם דברינו למעלה. לכן אברהם מתקן את תפילת שחרית – זמן הבוקר, החסד המתאים כל כך לדרך עבודת ה' של אברהם אבינו ואילו אצל יעקב – תפילת ערבית – זמן החושך, הצרות הקשיים – ולכן תפילתו של יעקב באה לידי ביטוי דווקא בזמן הלילה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • מטיילים על בטוח - הכללים שישמרו עליכם בטיול

  מטיילים על בטוח - הכללים שישמרו עליכם בטיול

  כולנו יוצאים לטיולים ברחבי הארץ. השנה, בעקבות ריבוי המטיילים בארץ, חשוב יותר מתמיד שנשמור על כללי בטיחות בטיולים. ריכזנו עבורכם את הנקודות העיקריות שחשוב לזכור
  המשך לקריאה