מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת חיי שרה/הרב אריאל רוקח ראש ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

פרשת חיי שרה/הרב אריאל רוקח ראש ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

פרשת חיי שרה/הרב אריאל רוקח ראש ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

לרפואת פצועי פיגועי הטרור והצלחת המשטרה, צה"ל ושאר כוחות הביטחון!

השפעת הסביבה – פרשת השבוע והדף היומי


"לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק". אברהם אבינו מבין היטב את כוחה של ההשפעה הסביבתית על החינוך והמידות. ממרום גילו ומנסיון חייו הוא מבהיר לאליעזר כי אשה ראויה ליצחק חייבת לצמוח באקלים מידותי ואישיותי נקי.
השבוע למדנו בדף היומי, מסכת סוטה דף ט', את דברי חז"ל:
"תנו רבנן כל הנותן עיניו במה שאינו שלו מה שמבקש אין נותנין לו ומה שבידו נוטלין הימנו וכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו במה שאינו ראוי לו: מה שביקש לא נתנו לו ומה שבידו נטלוהו ממנו ; אמר הקב"ה: אני אמרתי יהא מלך על כל בהמה וחיה, ועכשיו 'ויאמר ה' אלקים אל הנחש: כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה; על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך'. 'ארור הוא מכל הבהמה ומכל חית השדה'; אני אמרתי יהלך בקומה זקופה, עכשיו על גחונו ילך; אני אמרתי יהא מאכלו מאכל אדם, עכשיו עפר יאכל; הוא אמר: אהרוג את אדם ואשא את חוה, עכשיו 'איבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה'; וכן מצינו בקין וקרח ובלעם, ודואג, ואחיתופל, וגחזי, ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו, והמן שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם; מה שביקשו לא ניתן להם ומה שבידם נטלוהו מהם"
האדם יצור שאפתני, רואה את הנעשה סביבו ופועל ממה שעיניו רואות. ראיית הסביבה מעוררת השראה ומוטיבציה לעשייה והתקדמות. דוקא צמיחה ליד אנשים שפועלים ומתקדמים בתחומים מגוונים עשויה לעורר גם אותי לעשיה מבורכת. לא בכדי למדונו חז"ל כי ''קנאת סופרים תרבה חכמה'' (מסכת בבא בתרא כא')
מדוע אם כן הגמרא מגנה את מי שנותן עיניו במה שאינו שלו?
ישנו הבדל מהותי בין התעוררות לעשיה מתוך משאבים ומאמצים אישיים ישרים והגונים לעומת מאמץ להשיג דברים באופן שקרי ומרומה. האנשים המוזכרים בדברי חז"ל לעיל ניסו להשיג את מבוקשם באופן עקום. בלעם ניסה להשיג ממון מתוך קללת ישראל, אבשלום ניסה להשיג את המלוכה בכך שגנב את לב אביו, עוזיה ניסה ליטול את הכהונה בכוח. אלה, לא דיי שלא הרוויחו אלא אף נענשו והפסידו את מה שהיה להם.
חינוך עצמנו ובנינו להתקדמות חייב להיות מתוך הקנייה של מידות טובות וישרות. אין הפנמה ואין התקדמות בטווח הרחוק, אם התשתית והיסודות בנויים על ריקבון מוסרי, על שקר ושחיתות. השפעתה של הסביבה חשובה ביותר אולם היא צריכה להוות מנוע לחיפוש אישי חיובי.
שבת שלום,

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • סגנית יו”ר ועדת תלמידים ארצית: תלמידת כיתה י”א באולפנת בני עקיבא ערד

  סגנית יו"ר ועדת תלמידים ארצית: תלמידת כיתה י"א באולפנת בני עקיבא ערד

  ברכות לנועה ואקנין, תלמידת כיתה י"א באולפנת בני עקיבא נאות אברהם בערד, שנבחרה לסגנית יו"ר ועדת תלמידים ארצית
  המשך לקריאה
 • אולפנת בני עקיבא פסגת זאב היא הזוכה בפרס החמ”ד הארצי

  אולפנת בני עקיבא פסגת זאב היא הזוכה בפרס החמ"ד הארצי

  ברכות לרב רפי קופרשטוק ולכל צוות אולפנת בני עקיבא פסגת זאב על זכייתכם בפרס החמ"ד הארצי!
  המשך לקריאה
 • צפו: חגיגות סיום הש”ס בישיבות ואולפנות בני עקיבא

  צפו: חגיגות סיום הש"ס בישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מבצע רשתי ענק, בהשתתפות אלפי תלמידים ותלמידות בעשרות ישיבות ואולפנות בסיומי ש"ס שהתקיימו בו זמנית. צפו בחגיגות >
  המשך לקריאה