מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת יתרו- "וישמע יתרו" - חינוך לשמיעה / הרב ליאור הלפרין, ראש ישיבת בני עקיבא נריה

פרשת יתרו- ”וישמע יתרו” - חינוך לשמיעה / הרב ליאור הלפרין, ראש ישיבת בני עקיבא נריה

פרשת יתרו- "וישמע יתרו" - חינוך לשמיעה / הרב ליאור הלפרין, ראש ישיבת בני עקיבא נריה

וישמע יתרו- או רש''י : "מה שמועה שמע ובא –קריעת ים סוף ומלחמת עמלק"
לכאו' שאלתו של רש'י לא מובנת – הרי נא בפסוק זה במפורש כי יתרו שמע כי ד' הוציא את עמו ממצריים. אם כן מהו החידוש בדבריו ?
ועוד יש להבין- מדוע חשובה פרשת יתרו כמבוא לקבלת התורה ועשרת הדברות ?
אלא שברור מה יתרו שמע, זו אותה שמועה ששמעו כל העמים על קריאת ים סוף וכדו'.
אלא שרש''י רצה להבין מה הביא את יתרו לבא. "שמעו עמים-ירגזון" –כולם שמעו, נבהלו, פחדו אך לא באו. שמיעתן של העמים לא הייתה שמיעה משמעותית פנימית. יתרו שמע, הסיק מסקנות ואף בא. לכן או לו יתרו "אני חותנך יתרו בא אליך"- לא כמלווה לאשתך-בתי, ולבניך- שהם נכדי אלא דע לך שבאתי אליך, לכרוע ברך בפני אלוקיך ולהרכין ראש בפני שליחו נאמן ביתו.
מעניין הדבר כי חינוך לשמיעה שיש בה גם מעשה מודגש גם בפרשת שמע שאנו אומרים מס פעמים ביום מכוונת
בפירוש המילה "שמע" מצינו מס הסברים:
1)      שמיעת האוזן ומכאן קבעו חכמים "הקורא את שמע צריך שישמיע לאוזניו" (ברכות טו)

2)      הבנת המילים ומכאן נפסק כי אדם יכול לקרוא שמע בכל לשון –כי העיקר שיבין. "שמע- בכל לשון שאתה שומע" (ברכות יג)

3)      כוונה ותשומת לב וכך מובא בגמרא "הקור אאת שמע –צריך שיכוון ליבו" (ברכות יג)

4)      קבלה ומחוייבות. וכך למדנו במשנה (ברכות ב משנה א) למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה אם שמע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים ואח'כ עול מצוות.

הפתיחה של פרשת שמע וכן של פרשת והיה אם שמע- מתחילהבפועל ש,מ,ע. המשמעות היא שמיעה שמתחילה בקבלת עול שמים ומתוכה מגיע הצד המעשי של קבלת המצוות.

     ארבעה רבדים אלו אינן מנותקים זה מזה אלא משלימים.אמירת קריאת שמע משמעה שמיעה שמביאה להבנה, ההבנה מביאה לכוונה וכוונה שמביאה לקבלה.
פרשת יתרו קודמת למתן תורה על פי סדר התורה- ללמדנו כי בסיסה של קבלת תורה בנויה על השמיעה.
או הרב נריה זצ'ל בספרו נר למאור:
"זוהי תורת השמיעה-תורת האוזן. דוד המלך או "אזניים כרית לי" (תהילים מ,ז)- לעיתים האוזניים כבדות ולא שומעות. במצבים אלו יש צורך בחפירה וכרייה להסיר את השכבות שאוטמות את האוזן כדי שיאפשרו לשמוע. ומשמעות הפסוק הוא שדוד מודה לקב'ה שכרה בור באוזניו כדי שישמע"
פתיחתה של פרשת יתרו עוסקת בעניין השמיעה. הפועל שמע מופיע הן בראש הפסוק היסודי בחיי אדם בישראל "שמע ישראל"  והן בראש פרשת "יתרו" המקדימה למתן תורה.  דומה, כי המסר ברור: עם ישראל שים לב לפני שאתה מקבל את התורה שים לב ולמד מאותו גוי יתרו מהי שמיעה אמיתית יש לשמוע ולהמשיך הלאה את החיים ויש לשמוע שממנו אדם קם ועושה מעשה.
במהלך החיים אנו שומעים דברים רבים בשיעורים, שיחות, אמצעי תקשורת, שיחות עם חברים וכ'ו
הבעש'ט מסביר כי כל דבר שהאדם רואה או שומע –כך רצה הקב'ה שיראה או ישמע דוקא את הדברים האלו.
פרשתנו מלמדת כי שמיעה אמיתית כוללת בתוכה הבנה, הפנמה ויישום הלכה למעשה
שנזכה לשמוע ,ללמוד וללמד ומתוך כך לשמור לעשות ולקיים
שבת שלום 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • ראש הממשלה ושר האוצר הצילו את החינוך הדתי

  ראש הממשלה ושר האוצר הצילו את החינוך הדתי

  מנכ"ל רשת ישיבות ואולפנות בני עקיבא מברך על אישור התקציב שיאפשר המשך פעילות מוסדות החינוך ומודה לראש הממשלה ולשרי האוצר והחינוך
  המשך לקריאה