מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת כי תבוא - השופר של חודש אלול / הרב אלמוג וגנר מנהל חינוכי ישיבת בני עקיבא חדרה

פרשת כי תבוא - השופר של חודש אלול / הרב אלמוג וגנר מנהל חינוכי ישיבת בני עקיבא חדרה

פרשת כי תבוא - השופר של חודש אלול / הרב אלמוג וגנר מנהל חינוכי ישיבת בני עקיבא חדרה

"בר"ח אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה "משה עלה להר", שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה... לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה. וכל החדש כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר (עמוס ג') אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו..." (טור סימן תקפא)

שני טעמים מביא הטור לתקיעת השופר בחודש אלול. הטעם השני, מצייר את קול השופר כקול מחריד ומזעזע אשר אמור לעורר את האדם ולהביאו לידי חרטה ותשובה. עם הישמע קול השופר עוברת בגוף שלנו מעין צמרמורת בכל שנה מחדש, פעמים רבות הייתי צריך להרגיע את ילדי הקטנים שלא יבכו מפחד קול השופר. טעם זה, לכאורה, טבעי ופשוט.  

ברם, הטעם הראשון מצריך עיון. טעם זה השייך לראש חודש אלול, מתייחס לתקיעת שופר היסטורית אשר אירעה ביום זה, במדבר סיני. מרן הבית יוסף (על אתר) מסביר שמשופר המדבר אנו לומדים שקול השופר מרחיק את האדם מן החטא. כפי שאומר המדרש: "שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה". הסבר זה טעון ביאור. הכיצד יכולים חז"ל לערוב לנו כי עצם שמיעת קול השופר מונעת אדם מלחזור על חטאיו? מהו אם כן סוד הסגולה "החיסונית" של השופר?

מצוות השופר, נבדלת היא מרבות ממצוות התורה האחרות. על פי רוב, הרכיב המרכזי בקיום המצווה הינו המעשה. זאת הסיבה לכך שאנו מברכים על המצווה קודם לביצוע מעשה המצווה - "מברך ועובר לעשייתן". לעומת זאת, מצוות השופר שונה. על השופר מברכים אנו "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר". ברכה זו אינה מתייחסת למעשה (קרי לעצם התקיעה בשופר), כי אם לתוצאת המעשה (קרי לשמיעת השופר). על פי ההלכה, תקיעת השופר, אף אם מתבצעת כהלכתה עם כל פרטיה, דקדוקיה וכוונותיה, עדיין אינה מבטיחה יציאת ידי חובת המצווה - וזאת במקרה בו אין האדם שומע את קול השופר המקורי: "התוקע לתוך הבור... אם קול שופר שמע - יצא, ואם קול הברה (הד) שמע - לא יצא" (משנה, ראש השנה ג',ז'). עיקר המצווה אם כן, אינו המעשה עצמו כי אם תוצאת המעשה - שמיעת קול השופר. במילים אחרות, "המעשה" של מצוות השופר אינו התקיעה כי אם השמיעה.

הרב קוק באורות התשובה מרחיב לדבר על יסוד השמיעה כגורם מרכזי בכח התשובה, וכך כתב: "על ידי הרהורי תשובה שומע האדם קול ה' הקורא אליו מתוך התורה ומתוך כל רגשי הלב, מתוך העולם ומלואו וכל אשר בם, וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר בעצמו, הגורם את החטא, הולך ומתעדן, עד שאור התשובה חודר בו".(אורות התשובה ז':ג').

מטבע בריאתו של האדם, אפשר לו הקב"ה מוסר כליות והקשבה פנימית עמוקה. קשר בריא בין גוף ונפש. באופן אידיאלי ביכולתו של האדם להיות קשוב לצו האלוקי הפנימי, ותחושותיו של האדם תואמות את הרצון האלוקי.  החטא בעצמו הוא הגורם להחצנת תחושותיו הפנימיות של האדם, וליצירת פער בין רצון ה' לרצון האדם בבחינת "שכר עבירה - עבירה".

תחילתה של תשובה אמת, נעוצה היא ביכולת לחדש את כושר השמיעה הפנימית של הקול האלוקי. אין זה פוטר אותנו מדרך ארוכה ומייגעת של תיקון כל הפגמים ומלחמה במידות הרעות. ברם, דרך זו עשויה להיות קלה יותר ועמוקה יותר, אם תלווה בתיקון השורש של הפגמים - ההחצנה של ריבונו של עולם. "התשובה העליונה...כוללת בתוכה ממילא את כל מיני התשובות התחתונות, עם כל פרטי יגיעות חשבונותיהן, בצורה אצילית נוחה וענוגה." (אורות התשובה ט"ז, ט')

שופרו של חודש אלול, שופר התשובה, משקף הוא את שני ההיבטים הללו של התשובה. מחד, אמור שופר זה לעוררנו לתיקון כל החטאים והפגמים בהם אנו טובעים. אך לצד זאת, בתקיעת השופר יש עוצמה רבה אף יותר והיא נועדה להגביר באדם את יכולת ההקשבה, השמיעה ולאפשר לו להגביר את המערכת החיסונית מפני הקולות הזרים, התאוות, הפיתויים וטעויות המשבשות ומטשטשות את הקול הבהיר.

אנו מאחלים לעצמנו ולכל עם ישראל כי קול השופר יסייע בידינו לשפר מעשינו, לעורר לתיקון וקידום העולם בכלל המתחיל בתיקון האדם, אך גם לעורר אותנו להקשיב. להקשיב לעצמינו, לחבר לסביבה להשקיט את הרעשים והפיתויים ולהיוותר עם קול השופר הטבעי והפשוט.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  למידע על ההשתלמויות הארציות המתוכננות ברשת עד חנוכה >
  המשך לקריאה