מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת כי תבוא - "תפילות , שמחה וביכורים" / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת כי תבוא - ”תפילות , שמחה וביכורים” / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת כי תבוא - "תפילות , שמחה וביכורים" / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

במדרש תנחומא בתחילת הפרשה נאמר על הפסוק, "היום הזה ה' אלוקיך מצווך לעשות" (דברים כו, טו):

זהו שאמר הכתוב: "באו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו" (תהילים צה, ו). והלא כריעה בכלל השתחויה, והשתחויה בכלל כריעה, ומה ת"ל "נשתחווה ונכרעה נברכה"? אלא צפה משה ברוח הקודש וראה שביהמ"ק עתיד ליחרב, והביכורים עתידים ליפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלש פעמים בכל יום".

דברי המדרש טעונים בירור: וכי מה עניין תפילות אצל ביכורים? מצאנו אמנם ש"תפילות במקום קורבנות תקנום", אך מה העניין המיוחד דווקא בביכורים, ומה עניין התפילות במקום הביכורים ?

אולי ניתן להסביר את הדברים כך :  הגמ' במסכת ברכות אומרת שג' התפילות נתקנו ע"י האבות:

•        אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר, "וישכם אברהם בבוקר" (בראשית יט, כז).

•        יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר, "ויצא יצחק לשוח בשדה" (שם כד, סג).

•        יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר, "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש" (שם כח, יא).

מהי המשמעות שכל אחד מהאבות תיקן תפילה, על איזו תקנה מדובר כאן?

פירושם של דברים הם שאברהם אבינו נטע בעם ישראל את הכוח של "שחרית". אברהם, שהיה ראש וראשון לגילוי מציאותו של הקב"ה בעולם – כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד – אברהם הוא הבחינה של בוקר, התחלה. הוא נטע בעם ישראל את האפשרות לגלות את מציאות ה', ולעשות את הצעד הראשון לכניסה תחת כנפי השכינה ע"י התפילה.

כמו"כ, יצחק תיקן תפילת מנחה. שעת צהרים – השמש במרכז, הכל ברור ומואר. יצחק הוא הבחינה של עבודת ה' מתוך ברכה, "ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'" (בראשית כו, יב). זה כאשר טוב לאדם, ויש את הכל מן המוכן, גם אז האדם צריך לפנות בתפילה ולהכיר טובה על החסד שהקב"ה גמל אתו.

יעקב תיקן תפילת ערבית, שעה של חשכה – סמל הייסורים והצרות אשר יעקב אבינו עבר משך כל ימי חייו. יעקב נטע בעם ישראל את הכוח של תפילה בשעה של חשכה וצרות: "ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע" (ירמיה ל, ז).

נראה שבמצות בכורים ניתן לראות את שלושת המוטיבים הנ"ל:

"ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקיך" (שמות לד, כו) – הביכורים זה כוח הראשית, ההתחלה. הפרי הראשון שגדל לאדם בתוך שדהו צריך להביאו לפני ה', במקביל לתפילת שחרית המסמלת כוח זה כפי שנתבאר.

כמו"כ מצינו במצות ביכורים, "והיה כי תבוא אל הארץ ... וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה" (דברים כו, א-ב).

כך גם כותב הרמב"ם במורה נבוכים, שעניינה של מצוה זו היא הכרת טובה על החסד שה' גמל עמנו לרשת ולשבת בארץ ישראל ולקיים מצוה זו – בדומה לתפילת המנחה, שהיא שעת שגשוג והצלחה , כניסה וישיבה בארך הקודש לאחר תלאות רבות וגלויות קשות בארצות הגויים , ובשעה זו של הארה גדולה צריך האדם להודות להקב"ה על הברכה והשפע שהקב"ה נתן לו.

והיסוד השלישי הוא מה שאנו מזכירים במצות הביכורים: "ארמי אובד אבי וירד מצרימה" (דברים כו, ה). זהו סמל לכל הייסורים והתלאות שעם ישראל עבר במשך כל ההיסטוריה הכואבת של עמ"י – המקבילה לתפילת ערבית, שעת החושך והגלות.

א"כ, במצות הביכורים הושרשו ג' יסודות אלו. וכיון שצפה משה ברוה"ק שעתידים הביכורים להתבטל – עמד והתקין ג' תפילות אשר הם משרישים בעם ישראל יסודות אלו. התפילות בעצם משמשות כתחליף למצוות הביכורים .

על פי יסוד זה אנו בישיבה לא נמצאים בראשית , אלא במנחה – הכול ב"ה ברור ומואר . בשעה זו אני פונה בתפילת הודאה לה' יתב' ומודה לו על הטובה והחסד שה' גמל עמנו .

מקרא ביכורים לא מתעלם מהקשיים והצרות. מקרא ביכורים מבקש להתרומם יחד עם הבעיות ולראות את הדברים מבעד לערפל. מבט בריא שכזה הוא המבט האמוני הראוי , והוא מעניק לנו כוח להמשיך בבניין היצירה המפואר האישי והכללי.

בפתחה של השנה חדשה נבוא גם אנחנו אל ריבונו של עולם ונאמר תודה רבה על המציאות בעבר ועל המציאות העכשווית.

הורים ובנים יקרים –

פתחנו את השנה במסר שנתי של "כולנו לוקחים אחריות" . פתחנו את השנה בהסתכלות על עם ישראל , בלקיחת אחריות על עם ישראל . אספנו בשבוע הראשון מצרכים רבים מאוד לטובת משפחות נזקקות . מצרכי המזון עברו לאילני חסד בגבעת שמואל ולמחלקת הרווחה באור יהודה עבור המשפחות הנזקקות למצרכים אלו.

יה"ר שנהיה תמיד מהנותנים !!!

בואו בנים יקרים ונתרגל לומר – תודה  !!!! מילה קטנה ועוצמתית  - "תודה" !!

תודה לאימא על הארוחה הטעימה , תודה להורים ולאחים , תודה לר"מ או למורה שהעביר שיעור מצויין....... תודה למזכירות ולאבות הבית שעובדים כ"כ קשה בשביל כולנו , תודה לעובדי המטבח.........

אנו תפילה שנזכה לחידוש הביכורים ולבניין ביהמ"ק במהרה בימינו אמן, ואני מאחל לכולנו שנה טובה , ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו , והכי חשוב לעשות הכול מתוך שמחה ומתוך קבלת אחריות עלינו באופן אישי , ואחריות כללית על הכיתה, המחזור, הישיבה ועם ישראל כולו .

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  למידע על ההשתלמויות הארציות המתוכננות ברשת עד חנוכה >
  המשך לקריאה