מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת כי תבוא/ הרב אריאל רוקח, ראש ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

פרשת כי תבוא/ הרב אריאל רוקח, ראש ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

פרשת כי תבוא/ הרב אריאל רוקח, ראש ישיבת בני עקיבא ראשון לציון

בסוף הפרשה מופיע פסוק שלכאורה אינו מובן:
"ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם אתם ראיתם את כל אשר עשה ה' לעיניכם...המסות הגדולות אשר ראו עיניך..." ובהמשך, לכאורה בסתירה גמורה: "ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה"
אינו מובן – האם אנו רואים, שומעים מבינים או לאו?!
יתירה מזו - מס' פעמים בתורה ישנם תיאורים של ראיה, שמיעה וכיו"ב כולל כאן ממש שהעם מתואר כמי שראה את האותות וכו'. מדוע אם כן מצוין בפסוק כי רק "היום הזה" קבלנו לב, עינים ואוזנים לדעת, לראות ולשמוע?!
המלבי"ם מיישב את הקושי בדברים הבאים:
"הנה האדם ישיג החכמה על שלשה פנים:  א) כשיתעורר מלבו להשגת החכמה  ב) שיתעורר ע"י שראה בעיניו דברים שלא הורגל בהם ומשים לבו בגלל ראיה זו להבין.  ג) שלא יבין מדעת עצמו, רק סומך על קבלה מאבותיו.  וזהו שאמר: "לב לדעת" – להתעורר מעצמכם. "ועינים לראות" – שיתעוררו ע"י ראית העינים, שהיא מדרגה למטה מראשונה. ואף גם "ואזנים לשמוע" – ואפילו לא סמכתם על קבלת אבותיכם
לא די שיהיה לאדם את האמצעי ה"טכני" לדעת, לשמוע ולראות. אם הוא אינו משתדל ומתאמץ לבקש, ללמוד ולדרוש כיצד להפעיל איברים אלה (ואחרים) באופן הראוי – הרי שאינו ממצה אותם ואינו מיישם את ייעודם. עלינו להתאמץ, לדרוש ולבקש להשתמש באברינו באופן הראוי (יעויין ב'תפילה זכה' הנאמרת בחלק מקהילות ישראל בעיוכ"פ)
נבקש לאחל לעצמנו, תלמידנו ובני המשפחות היקרות שנזכה לשנה בה אנו זוכים לממש את המתנות שהקב"ה טבע בנו, להשכיל לדרוש שימושם הראוי וממילא בעז"ה למלא את ייעודם.
שבת שלום

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  בונים חינוך - כנס סתיו ברשת מוסדות בני עקיבא

  למידע על ההשתלמויות הארציות המתוכננות ברשת עד חנוכה >
  המשך לקריאה