מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת כי תצא / הרב אמיר אדרעי, ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת כי תצא / הרב אמיר אדרעי, ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת כי תצא / הרב אמיר אדרעי, ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

ההקשבה - תנאי חיוני להצלחה בחינוך

פרשייית בן סורר ומורה, המופיעה בתחילת פרשתנו, הינה פרשייה מעניינת ומאתגרת ביותר, בעיקר מבחינה חינוכית.

כאשר אנו מחפשים אחר ההגדרה המהותית, המאפיינת בן סורר ומורה, אנו נתקלים בקושי מסוים. בפס' י"ח, מציינת התורה בפירוש, כי בן סוור ומורה הוא ילד אשר "איננו שומע בקול אביו ובקול אמו". מאידך גיסא, בפס' כ', כאשר הוריו באים לבית הדין, כדי להתלונן על התנהגותו של בנם, אומרים הם לדיינים: " איננו שומע בקולנו זולל וסובא".
ראשית, יש לשאול, מהי מטרת התורה בתוספת המילים :"זולל וסובא"? בנוסף, אם אכן הזלילה והסביאה מהווים חלק מהותי בחטאיו של בן סורר ומורה, יש לברר, מדוע לא הוזכרו הזלילה והסביאה גם בפס' י"ח, שם הגדירה התורה את אישיותו ומהותו של בן סורר ומורה, כילד שאיננו שומע בקול אביו ובקול אמו?!
נראה, כי אחת המטרות המרכזיות, שרוצה התורה ללמדנו, בעניין פרשיית בן סורר ומורה היא עד כמה דומיננטי ומשמעותי הוא חוש השמיעה של האדם.
התורה מזכירה את עניין השמיעה ארבע פעמים בפרשיית בן סורר ומורה ובשיאה של הפרשייה, מצווה התורה את בני עירו של בן סורר ומורה לרגום אותו באבנים. אך בנוסף לכך, קיים ציווי על כל ישראל לשמוע את הסיפור של בן סורר ומורה: " וכל ישראל ישמעו וייראו".
יתכן, כי מכאן ניתן ללמוד עד כמה חשוב לתורה להדגיש בפני כל עם ישראל את חשיבותו של חוש השמיעה. זאת ועוד! עצם העובדה, שבן סורר ומורה נסקל, בעיקר, בשל העובדה, שאיננו שומע בקול הוריו- מלמדת אותנו עד כמה משמעותי הוא חוש השמיעה ובפרט, במערכת היחסים בין ילד לבין הוריו.
אמנם, אין ספק, שחלק מהותי מההוויה של בן סורר ומורה, נעוצה בעובדה, שהוא זולל וסובא, אך לפי פשט הפסוקים, עובדה חמורה זו היא בעצם השלכה או תוצאה משנית לעבירה החמורה יותר, שהיא איבוד כוח השמיעה ואי הציות לציוויים של ההורים.
נחיצותו וחשיבותו של חוש השמיעה בא לידי ביטוי משמעותי מאוד, בגמ' במס' ב"ק, דף פ"ה ע"ב, שם מלמדנו רבא, כי אדם הפוגע והמזיק אחד מאיבריו של חבירו, חייב לשלם לו את דמי הנזק, על פי הערכה, המתייחסת לנזק שנגרם לניזק. לעומת זאת, אדם המזיק את חבירו באוזנו וכתוצאה מכך הופך אותו להיות חירש – משלם את דמי כולו.
בנוסף, יש לציין, כי הביטוי חרש שוטה וקטן, המתייחס לילד, שמבחינה משפטית, איננו אחראי על מעשיו, נוגעת דווקא לחוש השמיעה וכי אין מדובר בפסול הקשור לחוש הדיבור או הראייה, שם נחשב האדם לכשיר ואחראי על מעשיו מבחינה משפטית.
המהר"ל בחידושי אגדות, מס' קידושין עמ' קל"א, עוסק בחיוניותה של השמיעה ועל החשיבות שבשמירה על "ערוץ פתוח" עם העולם החיצוני, כדי לשמור על קשר קבוע עם מה שקורה בעולם וכדי לקלוט את כל הרשמים המיוחדים הקיימים בעולמנו ואשר בסופו של דבר, הופכים אותנו לבני אדם פקחים ואחראים על מעשינו.
זאת ועוד!
המהר"ל ב'נתיבות' חלק ב', נתיב הצניעות עמ' ק"ז, שואל:
" ואל יקשה, למה האוזן נברא יותר פתוח משאר כל האיברים ולמה לא נברא כמו העין, שיש לו כסוי?!
מדברי המהר"ל עולה, כי העובדה שהאוזן היא האיבר היחיד, שלמעשה, אין לה שום כיסוי טבעי, בניגוד לעין ולפה, מלמדת אותנו, כי האוזן חייבת להיות תמיד פתוחה, אפילו בזמן שינה.
נראה למעשה, כי העובדה, שיש לנו שתי אוזניים, אחת מכל צד, מלמדת על האיזון שהיא יוצרת אצל האדם, גם מבחינה פיסיולוגית וגם מבחינה נפשית פסיכולוגית. אין ספק, שכל חושי האדם הינם חיוניים ביותר, אך יתכן לומר, כי חוש השמיעה, בשונה מחוש הראיה, למשל, מאפשר תקשורת הרבה יותר טובה בין אנשים, ובוודאי כאשר מדובר בקשר בין הורים לילדים.
נראה, א"כ, כי הסיבה המרכזית להפיכתו של הילד להיות בן סורר ומורה נעוצה, בעיקר בעובדה, שלא שמע בקול הוריו. הילד הגיע למצב של חוסר איזון חמור בהתנהגותו כלפי הוריו ובכלל כלפי כל אדם.
העולה מדברינו הוא, כי תנאי חשוב ובסיסי להצלחה בחינוך הילדים הוא ליצור אצלם מציאות של הקשבה. ילד הלומד להקשיב ולשמוע בקול הוריו, הינו בעל סיכוי גבוה לגדול ולהתפתח בצורה טובה, כאדם שיועיל למשפחתו ולחברה כולה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: ”המפתח להצלחה במתמטיקה”

  כנס מתמטיקה מקוון - הרצאה ראשונה: "המפתח להצלחה במתמטיקה"

  ד"ר ילנה פורטנוי נאמן מיינדסט מתמטי - המפתח להצלחה במתמטיקה. צפו >
  המשך לקריאה