מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת כי תשא - הקשר בין חור בן מרים לבין חטא העגל / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת כי תשא - הקשר בין חור בן מרים לבין חטא העגל / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת כי תשא - הקשר בין חור בן מרים לבין חטא העגל / הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

נראה, כי הנושא המרכזי בפרשת 'כי תשא' הוא חטא העגל.
אני מבקש לשאול בעניין זה שתי שאלות:
1.      מעניין לציין, כי האדריכל והבנאי הראשי של בניין המשכן היה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. חז"ל מפליגים מאוד בשבחו של בצלאל, דברים המצדיקים בהחלט את בחירתו האולטימטיבית לתפקיד מיוחד זה. אך יש עדיין לשאול, מדוע לכאורה, לא נבחרו משה או אהרון לתפקיד חשוב זה? האם קיימת סיבה מיוחדת להעדפתו של בצלאל על פני משה ואהרון, לשמש בנאי ראשי של המשכן?
2.      בנוסף, יש לשאול, מדוע בחרה התורה לייחס את שמו של בצלאל ולהזכיר גם את שם סבו – חור?! והרי, בדרך כלל, התורה איננה מייחסת לשמו של אדם גם את שמו של סבו אלא רק את שמו ושם אביו ואילו כאן בחרה התורה לייחס את בצלאל לחור זקנו?! מדוע?!
חשוב לציין, כי אכן ישנם מקומות נוספים, שבהם ישנה התייחסות של שמות נוספים, מעבר ליחס של שם האב, כמו למשל: 'ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי' (במדבר, ט"ז, א'), אך נדמה לי, כי בכל מקום שאכן קיימת התייחסות כזו, ישנה סיבה מיוחדת לעצם השינוי. אשר על כן, שומה עלינו לחפש את הסיבה להזכרת שמו של חור, גם כאן.
כדי ליישב את העניין ולהשיב על שתי השאלות גם יחד, ברצוני להביא פסוק מתוך פרשתינו.
בפרק ל"ב, פס' ה' כתוב:
" וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר".
הגמרא במס' סנהדרין, דף ז' ע"א, מתייחסת לפסוק זה ואומרת:
..."דאמר רבי תנחום בר חנילאי: לא נאמר מקרא זה אלא כנגד מעשה העגל, שנאמר: 'וירא אהרן ויבן מזבח לפניו'. מה ראה? אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר:  ראה חור שזבוח  לפניו  (" ויבן   מזבח  לפניו" – כלומר – אהרון  הבין  מחור  הזבוח  לפניו)  אמר: אי לא שמענא להו השתא עבדו לי כדעבדו בחור, ומיקיים בי 'אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא'  ולא הויא להו תקנתא לעולם. מוטב דליעבדו לעגל, אפשר הויא להו תקנתא בתשובה".
הגמרא בסנהדרין שם, דנה בפסוק: 'בוצע ברך נאץ ה'" (תהילים, י', ג'), העוסק בפשרה, ומספרת הגמרא, כי חור ניסה להניא את בני ישראל מליצור את העגל ועמד נגדם בחירוף נפש. בני ישראל, שהיו מצויים באקסטאזה נוראית, הרגו את חור בשל התנגדותו החריפה לדרישתם. אהרון הכהן צופה באותו מעמד נוראי ומחליט להיענות לבקשתם של בני ישראל וליצור עבורם את העגל. הסיבה לכך נעוצה בעובדה, שאהרון יודע, שבמידה ובני ישראל יהרגו גם אותו, אזי יתקיים בהם הפסוק: 'אם ייהרג במקדש ה' כהן ונביא' (איכה, ב', כ') ולא תהיה יותר תקומה, חלילה, לעם ישראל. לכן, אהרון מחליט להיענות לבקשת בני ישראל וליצור את העגל.
לענייננו, אנו רואים שחור הנביא, בנה של מרים, עמד כנגד העם בחירוף נפש וממש מסר את נפשו על קידוש השם, כדי שתכניתם של בני ישראל ביצירת העגל, לא תצא אל הפועל.
כדי להשלים את העניין, חשוב לציין, כי חז"ל מוצאים קשר ברור, בין בניית המשכן לבין חטא העגל:
במדרש תנחומא, פרק ח' כתוב:
"... ובו ביום אמר לו הקדוש ברוך הוא: 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', כדי שידעו כל האומות, שנתכפר להם על מעשה העגל... אמר הקדוש ברוך הוא: יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב שנעשה בו העגל".
עיקר בניית המשכן, אפוא, היה לכפר על חטא העגל.
נראה א"כ, כי כיוון שעל פי חז"ל ראינו, שבניין המשכן בא כדי לכפר על חטא העגל, הרי דבר ברור ומתבקש הוא, כי דווקא בצלאל בן אורי בן חור, נבחר להיות האדריכל והבנאי הראשי של המשכן, שהרי אין מתאים יותר מבצלאל לתקן את חטא העגל באופן המושלם ביותר, כיוון שהוא מהווה שליח של סבו – חור – שעמד בחירוף נפש, כדי לסכל את יצירת העגל. זוהי, כמובן, גם הסיבה להזכרת שמו של חור בהקשר של בצלאל.
להשלמת התמונה, חשוב לדעת, כי חז"ל מוסרים לנו כי חור היה בנם של מרים וכלב בן יפונה.
כלב בן יפונה, כזכור לכולנו, ג"כ עומד בחירוף נפש, יחד עם יהושע בן נון, בחזרתם עם המרגלים מארץ ישראל. כלב עומד מול שאר עשרת המרגלים, משתיק את העם ואומר לכל בני ישראל, מה שהיה מאוד לא פופולארי לשמוע: 'טובה הארץ מאוד מאוד' (במדבר, י"ד, ז').
א"כ, בצלאל בן אורי, הינו הנכד של חור והנין של כלב בן יפונה, שעמדו שניהם בחירוף נפש כדי להשמיע את דבר ה', כנגד המון העם שעמד לבצע שני חטאים גדולים מאוד: חטא העגל וחטא המרגלים.
לכן, ברור מדוע משה ואהרון אינם נבחרים לתפקיד בנאי המשכן. דווקא בצלאל הוא המתאים ביותר לתפקיד בניית המשכן, שבאה לכפר באופן המושלם ביותר, על חטא העגל.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • תובנות ועצות על אתגרי החינוך בימי הקורונה

  תובנות ועצות על אתגרי החינוך בימי הקורונה

  שפע של תובנות ועצות על אתגרי החינוך בימי הקורונה! ראיון של ראש מנהל החינוך, הרב ד"ר יונה גודמן, בכאן מורשת. האזינו >
  המשך לקריאה
 • אגרת להורים

  אגרת להורים

  אגרת להורים בעניין תשלומי ההורים למוסדות החינוך >
  המשך לקריאה
 • שיר של יום: סרטונים מתעדכנים בתקופת הקורונה

  שיר של יום: סרטונים מתעדכנים בתקופת הקורונה

  בכל יום אנחנו מעלים 3 סרטונים ב-3 נושאים שונים על מנת להמשיך בחווית הלימוד ככל הניתן, לשמור על קשר ולחזק את התלמידים וההורים! מוזמנים להיכנס ולצפות >
  המשך לקריאה