מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת לך לך - הבחירה הישראלית/ הרבנית יפה מגנס ראש אולפנית בני עקיבא תל אביב לשעבר

פרשת לך לך - הבחירה הישראלית/ הרבנית יפה מגנס ראש אולפנית בני עקיבא תל אביב לשעבר

פרשת לך לך - הבחירה הישראלית/ הרבנית יפה מגנס ראש אולפנית בני עקיבא תל אביב לשעבר

הרב צבי יהודה זצ"ל פתח את שיעורו השבועי בפרשת "לך לך" שנת התשל"ד במשפטים הבאים: "היום מתחיל דבר ה' ממש אלינו- "אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו". הפרשיות הקודמות בראשית, נח.. אינן מיוחדות לנו אלא כלל עולמיות וכלל אנושיות. ומגיעים אנו לדבר ה' המיוחד לנו, הספציפי לנו...עכשיו מתחיל עניין ישראל ואורייתא."

החל מפרשת "לך לך" מתחילה היצירה של עם ישראל העם הייחודי. הקב"ה פותח את תהליך ההוויה בבחירה המיוחדת של ה' לאברהם ולזרעו אחריו.

בתפילה אנו אומרים "אשרי העם שככה לו..." מסבירים בחסידות אשרי העם שהקב"ה בחר בו ככה! בחירת אברהם אבינו כבחיר האבות ובחירת עם ישראל כעם נבחר לא נבעה מתנאים מוקדמים אלא ברצון ה'! ככה!

המהר"ל מפראג בספרו "נצח ישראל" פרק י"א ע"מ ס"ט כותב :"ולכן יתורץ השאלה שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם קודם שנגלה אליו השכינה ואמר לו לך לך מארצך וממולדתך שאם כך היה משמע שכך נגלה אליו הקב"ה ואם כן הייתה זו אהבה תלויה בדבר וכל אהבה שתלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה."

יוצא איפא שבחירתם של ישראל היא בחירה של רצון ה' והיא בחירה אינסופית!

ריה"ל, כוזרי ב' נ' כותב: "ובאהבה זו נצטווינו להאמין ועליה אנו מודים ומשבחים בברכת אהבת עולם אהבתנו". עלינו לכוון בברכה זו כי ההתחלה היא מאת אלוק-ה ולא מאיתנו".

כיוון שאהבת ה' את ישראל קשורה בעצמותינו זוהי אהבה שאיננה תלויה בדבר ולכן מובטחת הגאולה. שום חטא איננו יכול לנתק את הקשר הטבעי בין ה' לעם ישראל ומעולם לא ימיר הקב"ה אומתנו באומה אחרת. "ה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה." (דברים כ"ו,י"ח)

נפלאים דבריו של המהר"ל בדרך החיים ה',י"ז "בא להודיע תקוות וביטחון ישראל בגלות שאי אפשר שתהיה האהבה ביטלה לעולם שהרי אהבה שהשי"ת אוהב את ישראל לא היתה תלויה בדבר כלל...רק שבחר באברהם ובזרעו מצד עצמו ולא בשביל דבר."

הפרשה הפותחת את עניין ישראל מדברת על שני יסודות אדירים בהויתה של האומה על בחירתה כעם ה' ועל נצחיותה- וחיותה.

לך לך – אומה שכל הזמן בתנועה הן בראיה הכללית שלה והן בראיית כל פרט ופרט כי האומה מהלכת ומתגדלת וכל פרט ופרט שבה כל הזמן נמצא בתנועה אל-על.

"אבל האדם מי שנשמת אדם בקרבו נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה." (הרב זצ"ל- אורות הקודש ב' שי"ב)

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ”ל

  פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ"ל

  אולפנית בני עקיבא מירון חנכה פנימייה חדשה. במעמד חנוכת הפנימייה, על שמו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, השתתף בנו הרב שמאל אליהו.
  המשך לקריאה
 • מהפכה של שמחה בבית החולים ”סורוקה”

  מהפכה של שמחה בבית החולים "סורוקה"

  תלמידים בישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" בבאר שבע משתתפים בפרויקט "מהפכה של שמחה" בבית החולים
  המשך לקריאה
 • ערב התעוררות באולפנת בנ”ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  ערב התעוררות באולפנת בנ"ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  מאות בנות האולפנה נהנו מהופעתם של חנן בן ארי ומשה נריה כורסיה, אשר סחפו את הקהל לאווירת ימי התשובה בהופעה מיוחדת במינה.
  המשך לקריאה