מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת לך לך - הבחירה הישראלית/ הרבנית יפה מגנס ראש אולפנית בני עקיבא תל אביב לשעבר

פרשת לך לך - הבחירה הישראלית/ הרבנית יפה מגנס ראש אולפנית בני עקיבא תל אביב לשעבר

פרשת לך לך - הבחירה הישראלית/ הרבנית יפה מגנס ראש אולפנית בני עקיבא תל אביב לשעבר

הרב צבי יהודה זצ"ל פתח את שיעורו השבועי בפרשת "לך לך" שנת התשל"ד במשפטים הבאים: "היום מתחיל דבר ה' ממש אלינו- "אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו". הפרשיות הקודמות בראשית, נח.. אינן מיוחדות לנו אלא כלל עולמיות וכלל אנושיות. ומגיעים אנו לדבר ה' המיוחד לנו, הספציפי לנו...עכשיו מתחיל עניין ישראל ואורייתא."

החל מפרשת "לך לך" מתחילה היצירה של עם ישראל העם הייחודי. הקב"ה פותח את תהליך ההוויה בבחירה המיוחדת של ה' לאברהם ולזרעו אחריו.

בתפילה אנו אומרים "אשרי העם שככה לו..." מסבירים בחסידות אשרי העם שהקב"ה בחר בו ככה! בחירת אברהם אבינו כבחיר האבות ובחירת עם ישראל כעם נבחר לא נבעה מתנאים מוקדמים אלא ברצון ה'! ככה!

המהר"ל מפראג בספרו "נצח ישראל" פרק י"א ע"מ ס"ט כותב :"ולכן יתורץ השאלה שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם קודם שנגלה אליו השכינה ואמר לו לך לך מארצך וממולדתך שאם כך היה משמע שכך נגלה אליו הקב"ה ואם כן הייתה זו אהבה תלויה בדבר וכל אהבה שתלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה."

יוצא איפא שבחירתם של ישראל היא בחירה של רצון ה' והיא בחירה אינסופית!

ריה"ל, כוזרי ב' נ' כותב: "ובאהבה זו נצטווינו להאמין ועליה אנו מודים ומשבחים בברכת אהבת עולם אהבתנו". עלינו לכוון בברכה זו כי ההתחלה היא מאת אלוק-ה ולא מאיתנו".

כיוון שאהבת ה' את ישראל קשורה בעצמותינו זוהי אהבה שאיננה תלויה בדבר ולכן מובטחת הגאולה. שום חטא איננו יכול לנתק את הקשר הטבעי בין ה' לעם ישראל ומעולם לא ימיר הקב"ה אומתנו באומה אחרת. "ה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה." (דברים כ"ו,י"ח)

נפלאים דבריו של המהר"ל בדרך החיים ה',י"ז "בא להודיע תקוות וביטחון ישראל בגלות שאי אפשר שתהיה האהבה ביטלה לעולם שהרי אהבה שהשי"ת אוהב את ישראל לא היתה תלויה בדבר כלל...רק שבחר באברהם ובזרעו מצד עצמו ולא בשביל דבר."

הפרשה הפותחת את עניין ישראל מדברת על שני יסודות אדירים בהויתה של האומה על בחירתה כעם ה' ועל נצחיותה- וחיותה.

לך לך – אומה שכל הזמן בתנועה הן בראיה הכללית שלה והן בראיית כל פרט ופרט כי האומה מהלכת ומתגדלת וכל פרט ופרט שבה כל הזמן נמצא בתנועה אל-על.

"אבל האדם מי שנשמת אדם בקרבו נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה." (הרב זצ"ל- אורות הקודש ב' שי"ב)

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • חנוך לנער על פי דרכו

  חנוך לנער על פי דרכו

  מה השיקולים שצריך לקחת בחשבון כשבוחרים ישיבה או אולפנה? עד כמה ההורים צריכים להתערב? הרב דולי בסוק על אמונה ביכולת המתבגר לקראת הרישום למוסדות חינוך.
  המשך לקריאה
 • מנהלת יעוץ והכוונה

  מנהלת יעוץ והכוונה

  באיזו אולפנה או ישיבה תיכונית כדאי לילדכם ללמוד? חמישה טיפים של רותם לבחירת המקום לילדכם.
  המשך לקריאה
 • מובילים ציונות דתית בגליל

  מובילים ציונות דתית בגליל

  מובילים ציונות דתית בגליל לאחר חצי שנה של מפגשים שבועיים בנושא ציונות דתית, יצאו השבוע כמעל 140 בנות ואנשי צוות מ-7 אולפנות של רשת בני עקיבא ליומיים מסע ציוני דתי בגליל. המסע נפתח בטיול קצר לפתיחת הלב ממצודת ביריה לבית הכנסת העתיק בנבוריה. לאחר הטיול ומעגלי שיח להיכרות, הגיעו הבנות לצפת העתיקה שם השתתפו בסדנאות להקשבה ולימוד. את הביקור סיימנו בשירה וריקודים במעין החתום. בהמשך סיירו הבנות בשבילי פקיעין העתיקה ממערת רשב״י לבית מרגלית זינתי שומרת הגחלת שריגשה ולימדה אותן מהי ׳לנו מורשה׳. היום השני נפתח במפגש עם הגרעין התורני בקרית שמונה שם העמיקו בנושא שליחות אישית וחיבור לעם ישראל את המסע חתמו הבנות במפגש עם השומר החדש במטולה שם זכו ללמוד ולהרגיש בידיים את אהבת ועבודת האדמה, כדוגמא להגשמה ציונית דתית. בכל אחד מהמקומות נפגשו ההבנות עם אנשים וסיפורים, שחשפו אותן לעוד נדבך ב׳סיפור׳ המופלא של הציונות הדתית ושל חזרת עם ישראל לארצו ומילוי ייעודו.
  המשך לקריאה