מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת לך לך - הבחירה הישראלית/ הרבנית יפה מגנס ראש אולפנית בני עקיבא תל אביב לשעבר

פרשת לך לך - הבחירה הישראלית/ הרבנית יפה מגנס ראש אולפנית בני עקיבא תל אביב לשעבר

פרשת לך לך - הבחירה הישראלית/ הרבנית יפה מגנס ראש אולפנית בני עקיבא תל אביב לשעבר

הרב צבי יהודה זצ"ל פתח את שיעורו השבועי בפרשת "לך לך" שנת התשל"ד במשפטים הבאים: "היום מתחיל דבר ה' ממש אלינו- "אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו". הפרשיות הקודמות בראשית, נח.. אינן מיוחדות לנו אלא כלל עולמיות וכלל אנושיות. ומגיעים אנו לדבר ה' המיוחד לנו, הספציפי לנו...עכשיו מתחיל עניין ישראל ואורייתא."

החל מפרשת "לך לך" מתחילה היצירה של עם ישראל העם הייחודי. הקב"ה פותח את תהליך ההוויה בבחירה המיוחדת של ה' לאברהם ולזרעו אחריו.

בתפילה אנו אומרים "אשרי העם שככה לו..." מסבירים בחסידות אשרי העם שהקב"ה בחר בו ככה! בחירת אברהם אבינו כבחיר האבות ובחירת עם ישראל כעם נבחר לא נבעה מתנאים מוקדמים אלא ברצון ה'! ככה!

המהר"ל מפראג בספרו "נצח ישראל" פרק י"א ע"מ ס"ט כותב :"ולכן יתורץ השאלה שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם קודם שנגלה אליו השכינה ואמר לו לך לך מארצך וממולדתך שאם כך היה משמע שכך נגלה אליו הקב"ה ואם כן הייתה זו אהבה תלויה בדבר וכל אהבה שתלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה."

יוצא איפא שבחירתם של ישראל היא בחירה של רצון ה' והיא בחירה אינסופית!

ריה"ל, כוזרי ב' נ' כותב: "ובאהבה זו נצטווינו להאמין ועליה אנו מודים ומשבחים בברכת אהבת עולם אהבתנו". עלינו לכוון בברכה זו כי ההתחלה היא מאת אלוק-ה ולא מאיתנו".

כיוון שאהבת ה' את ישראל קשורה בעצמותינו זוהי אהבה שאיננה תלויה בדבר ולכן מובטחת הגאולה. שום חטא איננו יכול לנתק את הקשר הטבעי בין ה' לעם ישראל ומעולם לא ימיר הקב"ה אומתנו באומה אחרת. "ה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה." (דברים כ"ו,י"ח)

נפלאים דבריו של המהר"ל בדרך החיים ה',י"ז "בא להודיע תקוות וביטחון ישראל בגלות שאי אפשר שתהיה האהבה ביטלה לעולם שהרי אהבה שהשי"ת אוהב את ישראל לא היתה תלויה בדבר כלל...רק שבחר באברהם ובזרעו מצד עצמו ולא בשביל דבר."

הפרשה הפותחת את עניין ישראל מדברת על שני יסודות אדירים בהויתה של האומה על בחירתה כעם ה' ועל נצחיותה- וחיותה.

לך לך – אומה שכל הזמן בתנועה הן בראיה הכללית שלה והן בראיית כל פרט ופרט כי האומה מהלכת ומתגדלת וכל פרט ופרט שבה כל הזמן נמצא בתנועה אל-על.

"אבל האדם מי שנשמת אדם בקרבו נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה." (הרב זצ"ל- אורות הקודש ב' שי"ב)

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב”ע פסגת זאב!

  פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב"ע פסגת זאב!

  אריאל יצחקוב, תלמיד כיתה י' ושוחר בתוכנית, זכה בשבוע שעבר בפרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר בחיפה. כל הכבוד! >
  המשך לקריאה