מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת לך לך - הקשר הכפול ביחסי לוט ואברהם - כיצד לקרב רחוקים

הרב שלמה רוזנפלד ,ראש ישיבת ההסדר "שדמות נריה" , בשדמות מחולה

פרשת לך לך - הקשר הכפול ביחסי לוט ואברהם - כיצד לקרב רחוקים

פרשת לך לך - הקשר הכפול ביחסי לוט ואברהם - כיצד לקרב רחוקים

הרב שלמה רוזנפלד ,ראש ישיבת ההסדר "שדמות נריה" , בשדמות מחולה

אחרי שלוט נפרד מאברהם נאמר:"וד' אמר לאברם אחרי הפרד לוט מעמו, שא נא עיניך" וכו'. רש'י מדיק מההדגשה:"אחרי הפרד לוט" :"כל זמן שהרשע עמו היה הדבור פורש ממנו". ובסוגריים מוסיף:"ולעיל שהיה לוט וכתיב וירא ד' אל אברם, באותה שעה כשר היה". ומוסיף בשפתי חכמים, שלוט למד מהמצרים וכו'.

לעומתם אומר האור החיים(יב,א ד''ה עוד ירצה(כבר בתחילת יציאתו לדרך, כשנאמר לו:"לך לך... ומבית אביך", הרמז היה שיתנתק גם מלוט אך או שאברהם לא הבין או שהבין ולא היה יכול כי לוט נדבק אליו. אך ברגע שמצא את ההזדמנות להיפרד ממנו, אחרי ויכוח הרועים, אכן נפרד ממנו.שוב חוזר על כך(יב,ד)שאברהם נחפז לקיים צו ד' ורצה להתנתק מבית אביו, כולל לוט, לא הועיל הדבר ולוט הלך אתו.שוב חוזר על כך לאחר שנפרד ממנו לוט(יג,יד), שד' היה "יושב  ומצפה אל הדבר",ואז התגלה אליו.

אמנם מצאנו במדרשים שני כיוונים(יעויין באישים ושיטות ערך לוט)שמצד אחד משבחים אותו בשתיקתו בפרשת שרה במצרים, וכן במידת הכנסת אורחים שאימץ מאברהם, ואח''כ התאמץ בה באירוח המלאכים בסדום, מצד שני המדרשים רואים אותו באור שלילי, על בחירתו בסדום, כמי שהיה שטוף בעריות, כפי שעשה זאת ברצותו לתת את שתי בנותיו לאנשי סדום ובפר' שתי בנותיו המערה. במיוחד, מצאנו באותו מדרש שתי גישות מנוגדות על יחס זה של אברהם ללוט, וז'ל בר'ר מא,ה:" וה' אמר אל אברם וגו', ר' יודה אומר כעס היה לאבינו אברהם בשעה שפירש לוט בן אחיו מעמו, אמר הקב"ה לכל הוא מדבק, וללוט אחיו אינו מדבק, רבי נחמיה אמר כעס היה לו להקב"ה בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו, אמר הקב"ה אני אמרתי לו לזרעך נתתי את הארץ הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי לירשו, א"כ ילך ויביא לו שני פרסתקין מן השוק, ויורישם את שלו, כמו שהוא רוצה בן אחיו, הה"ד (משלי כב) גרש לץ ויצא מדון, גרש לץ זה לוט, ויצא מדון, ויהי ריב בין רועי אברם וגו'".

ונראה, שדעות אלה הן ביטוי ליחס הכפול שחש אברהם אבינו ללוט, שפסח על שני הסעיפים, כאביו הרן, שאף הוא פסח על שני הסעיפים, כנזכר ברש'י בפר' נח(יא,כח):"על פני תרח אביו-בחיי אביו. ומדרש אגדה יש אומרים שעל ידי אביו מת,    שקבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד על שכתת את צלמיו והשליכו לכבשן האש, והרן יושב ואומר בלבו אם אברם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני משלו. וכשניצל אברם אמרו לו להרן משל מי אתה, אמר להם הרן משל אברם אני. השליכוהו לכבשן האש ונשרף, וזהו אור כשדים".

הרן הלך עם "המנצח", ואף  לוט החל כך. לכן הוא הולך עם תרח (יא,לא)לכיון ארץ כנען, וכן הולך עם אברהם(שם יב,ה)וזוכה לרכוש רב (יג,ה)וזאת כי שיתף פעולה עם אברהם ושרה במצרים ושתק. כ'כ, הוא מוכיח עצמו כמי שלמד מאברהם מידת החסד, כפי שנהג עם המלאכים בסדום וכן הנחיל זאת לבתו פלוטית,כמסופר בילקוט שמעוני פג':"רבי יהודה אומר הכריזו בסדום כל מי שהוא מחזיק בפת לחם לעני ואביון ישרף באש פלוטית בתו של לוט היתה נשואה לאחד מגדולי סדום ראתה עני אחד מדוקר ברחוב העיר, ועגמה עליה נפשה, מה היתה עושה? בכל יום כשהיתה יוצאה לשאוב מים, היתה נותנת בכד שלה מכל מה שבביתה ומאכלת לאותו עני. אמרו מאין חי העני הזה וכשידעו בדבר הוציאוה לישרף, אמרה רבון העולמים עשה משפטי ודיני, ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד. באותה שעה אמר הקב"ה ארדה נא [ואראה]אם צעקת הנערה הזאת עשו אנשי סדום, אהפוך יסודותיה למעלה הכצעקתם אינו אומר, אלא הכצעקתה":  מצד שני הוא הוא מרעה את צאנו בגזל, ובוחר ללכת לסדום, ובגמ'(נזיר כג.) נרמז על הבולמוס של עריות שהיה להוט אחריו, עד שהאכילוהו על כך.

זהו שבמי מרום ח'(עמ' נג)מביא הרב חרל'פ, על היות לוט שורש של משיח שפסח על שני הסעיפים. ונראה, שלכן אברהם לא יכול לדעת מה יהיה עם לוט בדורו. לכן לא הכריע להיפרד, עד שניכר שלוט בוחר ללכת עם "המצליח" .

 לכן, נראה שאברהם התאמץ להציל את לוט, אף שהיה כבר בסדום. האור החיים (יד,ב)מסביר , שארבעת המלכים ילחמו עם סדום, אף שידעו שלוט נמצא שם,ולא קראו לו לשלום להיפרד מהסדומיים כפי שעשו ישראל לקיני. אף מובא בעוד מדרש, שבכוונה רצה נמרוד שהיה עם כדרלעומר, לפגוע בכך באברהם. א''כ, אברהם נמשך ללוט,והיה זה כדי להציל את נפש רות העתידה לצאת ממנו.כן משמע משורה אחת בפרי צדיק,לך לך,אות טו',לקראת סופו, וז''ל:"ואאע'ה ג''כ זכה לזה במלחמת המלכים,שהיה להציל את לוט שהייתה בו נפש רות".

רות, מצאצאי לוט, תקנה את מידות לוט. בתחילה, כבת של עשיר-מלך מואב,היא נישאה לבן עשיר יהודי. אך כשנשארה לבד עם חותנתה הענייה והזקנה, וויתרה לחזור לביתה "המצליח", כאחותה, אז "ותרא כי מתאמצת היא", ואכן יכלה להצטרף לעם ישראל. אין אנו הולכים לפי ההצלחה אלא ע'פ אמונתנו, ולפי זה מקבלים את האחרים.

 הרב שלמה רוזנפלד ,משמש כראש ישיבת ההסדר "שדמות נריה" , בשדמות מחולה

 

 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • 'תעודת מחצית' בימי קורונה

  'תעודת מחצית' בימי קורונה

  וובינר להורי תלמידי רשת בני עקיבא: מה באמת תפקידנו ההוֹרי?
  המשך לקריאה
 • סרטון מרגש: ראשי מוסדות בני עקיבא מודים למוריהם

  סרטון מרגש: ראשי מוסדות בני עקיבא מודים למוריהם

  שבט תשפ"א. סגר שלישי. צפו >
  המשך לקריאה