מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת מסעי - מסעות בני ישראל במדבר / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת מסעי - מסעות בני ישראל במדבר / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת מסעי - מסעות בני ישראל במדבר / הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

המסע הזה הוא מסע כללי – של כל עם ישראל, אך כידוע לכם ישנם גם מסעות פרטיים של כל אדם,  מסעות אישיים. בעצם כל החיים הם מסע , חניה, מסע וחניה בבחינת "ויסעו ויחנו".

אנחנו קוראים השבת על 42 המסעות שעם ישראל עברו במדבר. השאלה שנשאלת היא : למה חשוב לפרט את המסעות? ואם היינו אומרים רק את המסעות בתחילת הדרך ובסוף הדרך , זה לא היה מספיק ?

לפני שניכנס לפרושים השונים נדגיש שבעולם החסידות ראו במסעות בני ישראל, דרך למסעות עם ישראל בכלל ומסעות כל אדם בחייו הפרטיים בפרט. למשל בדגל מחנה אפרים (רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, נכדו של הבעל שם טוב שחי בסוף המאה ה-18)  נאמר :" כי כל המסעות הם מ"ב, והם אצל כל אדם מיום היוולדו עד שובו לעולמו".  התהליך שעובר עם ישראל , עובר כל אדם בעולמו הפרטי. 

אדם נמצא כל חייו במסע. ה' יתב' מוביל את האדם במהלך חייו. כל שלב בחיינו הוא חלק ממסע פרטי וחלק מהמסע הגדול של עם ישראל. 

אדם צריך בראש וראשונה לדעת מה מוצאו, "דע מאין באת" מה נקודת המוצא. לפני שאתה יוצא לדרך ומסדר לך את מפת הניווטים של חייך, חשוב לראות גם מה החזון שלך. "לאן אתה הולך".. מה היעד. חשוב גם לזכור לאורך המסע, לבדוק את עצמך שאתה נאמן למקור, למטרה, לחזון שהצבת. בדרך, לאורך המסע, יש נחש ושרף, קשיים ואתגרים, ואתה עלול ליפול חלילה, ולשכוח מה מטרת הליכתך, מה מטרת חייך... אתה עלול לשכוח "מאין באת". התורה רוצה שנלמד מכאן שיש הרבה מסעות ומטרות שונות של האדם בשנות חייו , וכאן רוצים ללמד אותנו איך להתייחס למסע הגדול הזה של שנות חיינו, והרבה פעמים גם מתוך קשיים מסויימים שיהיו בדרך.

העיקרון הוא - כאשר אתה חי את מסע החיים "על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו" ה' יתב' מצווה אותנו לקיים את התורה והמצוות, תורת החסד הישר והטוב מנחים את חייך, זה יכול לסייע לאדם לא לאבד לרגע את הדרך לחזון הגדול, והאופק שלך המשתלב עם הדרך העולה בית אל של כלל ישראל, הוא "לעשות צדקה ומשפט".

מסע חיינו  אינו אמצעי ויש הכרח להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בלבד. הדרך!! היא דרך ה'. המסע עצמו, ההתמודדות, העמידה באתגרים, הטבעת החותם על הסובב אותך .בספר ישמח משה על הפרשה מובא: " כי עיקר היציאה היא ממש בשביל מסעיהם ולא כמו העולה על הדעת. כי הנסיעה היא רק טפל כדי להגיע למחוז החפץ".

פרשת מסעי - ויסעו ויחנו

פרשתנו פותחת בתיאור ארבעים ושניים מסעות של בני ישראל, החל מיציאת מצרים וכלה בערבות מואב. בכל מסע ומסע התורה כותבת "ויסעו מ... ויחנו ב.... נשאלת השאלה מהי התועלת ומהו הלקח שעלינו להפיק מכל הפירוט הנרחב הזה ??

 לדעת רש"י למדים אנו מכאן חסדיו של ה' יתב' . רש"י נותן שני ביאורים לתיאור 42 המסעות.

כך כותב רש"י : אלה מסעי - למה נכתבו המסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום, שאעפ"י שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא הייתה להם מנוחה, שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות.... ועוד הוצא משם שמונה מסעות שהיו לאחר מיתת אהרן מהר ההר עד ערבות מואב בשנת הארבעים, נמצא שכל שמנה ושלשים שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות. זה מיסודו של רבי משה הדרשן. ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך וכו':

רש"י - מביא בשם רבי משה הדרשן, שמטרת הדבר היא להודיע חסדיו של הקב"ה עִם ישראל, שאע"פ שגזר עליהם לנוד במדבר ארבעים שנה, עם כל זאת רוב המסעות היו בשנה הראשונה ובשנה האחרונה, ועשרים מסעות התפרשו על שלושים ושמונה שנים, כך שרוב הזמן ישבו במקומות קבועים . ניתן לומר לפי פרושו הראשון של רש"י שאמנם הייתה גזירה של 40 שנה להסתובב במדבר , אך ה' שעושה חסד לעם ישראל , המתיק את הגזירה בכך שבמשך 38 שנים הם הלכו רק 20 מסעות, כך שברוב השנים הם ישבו במקום אחד.

לפי פירושו השני של  רש"י שמביא בשם התנחומא : כמו שמלך שמזכיר לבנו חוזר ממקום מסויים ואומר לבנו כאן ישננו , כאן כאב לך הראש , כאן אכלנו ....... כך כאן לפני הכניסה לארץ ישראל , משה רבינו

מזכיר לעם ישראל את המסעות שעברו עד שהגיעו לכאן. ומזכירים לאדם את כל הדרך שעשה עד נקודה זו , וכרגע הם מוכנים להיכנס לארץ ישראל.

הרמב"ן - מצטט את דברי הרמב"ם ממורה נבוכים , האומר שהתועלת באזכור כל אותם מקומות היא בכך שתתבסס אצלנו האמונה בכל אותם ניסים שקרו במדבר במשך ארבעים שנה, כגון לחם מִן השמים, הבאר שהלכה עִמם ממקום למקום, וכו', שלא נבוא לתלות את שנות הנדודים במדבר בדברים טבעיים . לפי זה, פרוט המסעות כדי להראות את הניסים הגדולים שנעשו לישראל במדבר. כשישראל ישמעו את כל המקומות שהם עברו ואת כל הניסים שעשה ה' לישראל במדבר , תתחזק האמונה של עם ישראל ובצורה בזו של אמונה חזקה יכנסו לארץ ישראל.

הספורנו - רואה בפירוט המסעות את שבחם של ישראל: "  להודיע זכותם בלכתם אחריו "במדבר בארץ לא זרועה", באופן שהיו ראויים להיכנס לארץ" . מה שאומר הנביא:" זכרתי לך חסד נעוריך... לכתך אחרי במדבר".

הספורנו מלמד אותנו לראות תמיד את נקודת האור, את החצי הכוס המלאה . בסוף ספר במדבר, כשהתורה עושה סיכום... האמירה היא:" כולך יפה רעייתי" , היו נפילות בלכתם של ישראל במדבר- מתאוננים, מי מריבה, "ניתנה ראש ונשובה מצרימה", היו רגעים קשים של חטא המרגלים וחטא המעפילים ועוד ועוד. ולמרות הענש של ארבעים שנה במדבר, מלמד אותנו הספורנו- היה הרבה טוב ואמונה והליכה כמעט עיוורת "על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו" . שיעור גדול של ראיית הטוב, שלנו כלפי הקב"ה שלעולם "אהבה רבה אהבתנו"  גם כשנענשים... וללמוד מדרכי הבורא לראות את המכלול ולגלות תמיד את נקודת האור ( הספורנו) בסופו של דברזכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך..."אדם זוכר מה שהוא מבקש לזכור וכאן למדים אותנו לראות את המכלול – את נקודת האור .

השפת אמת : אכן ניתן לראות במסעות אלו הוראה נצחית לדורות לכל אחד ואחד מישראל במסעו הארוך, מסע החיים. וכך כותב ה"שפת אמת" בשני מקומות.

כי הנה האדם נקרא מהלך וצריך תמיד לילך ממדרגה אל מדרגה אחרת. ואותן הגדולים שבדור המדבר הלכו תמיד ממסע למסע וכל מסע הי' מלחמה חדשה כדכתי' בנסוע הארון כו' ויפוצו אויבך כו'. משנאיך הם הסט"א שמשניאין לאדם העול תורה ומצות. (שפת אמת תורה תרמ"ה)

ונכתבו כל המסעות להודיע לעם ה' כי כל עובד ה' לא ייפול לבו עליו מכל הנפילות שיש לו. כי כך הוא המידה להיות עולה ויורד. ומכל מנוחה שהשיגו אחר איזה מלחמה התחיל מלחמה אחרת. וכן לעולם ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו כמ"ש ילכו מחיל אל חיל שאין להם מנוחה לעובדי ה' שע"ז נבראו ללחום מלחמות ה'. ובודאי מלחמות שהיו לכלל ישראל היו דברים הנוגעים לכל הבריאה. ומעין זה נמצא בכל פרט לפי מה שהוא: (שפת אמת תורה תרמ"ו)

פרוש השפת אמת :

האדם בניגוד למלאכי השרת אינו נתון במצב קבוע. הוא במסע מתמיד – אדם נקרא "מהלך". חייו של אדם הם מסע ארוך וממושך, מסע שיש בו תחנות רבות. לא לחינם מרובות התחנות, כי לכל תחנה מאפיינים משלה, לכל תחנה תפקיד ייחודי. לעיתים החניה קצרה אך לעיתים נדרשים אנו לסבלנות ואורך רוח כי החניה ארוכה וממושכת. לפעמים החניה במקום נעים ונוח – "ויחנו במתקה", ולעיתים החניה קשה ומסובכת – "ויחנו במרה". אך לכל תחנה יש תפקיד ומטרה. תחנה היא הנקודה שאנו נעצרים בה מתוך מגמה לנסות ולהפיק ממנה את המירב ואת המיטב. אך בנוסף לכך כל תחנה היא גם הנקודה אשר בה וממנה צריכים אנו להיערך לקראת המסע הבא ולקראת המשימה הבאה.

מדברי ה"שפת אמת" עולה כי לא "החניות" בלבד הם המטרה והתכלית, אלא אף לעצם המסע תפקיד ומטרה משלו. היגיעה, החיפוש, השאיפה להתקדם ולהתעלות, אף לה מעלה בפני עצמה. הרצון לצאת ממצב נתון, ומהנקודה בה אנו מצויים כעת, בה עצמה יש תועלת ויש לה מעלה בפני עצמה. "ויהי בנסוע הארון – ויפוצו אויבך", ויסעו-ויחנו-ויסעו. המסע כערך בפני עצמו.

לעיתים אנו סבורים, שכיון שעדיין לא הגענו אל המטרה ואנו אך ורק באמצע המסע, אזי אנו מכלים כוחנו לריק. אך לא כן הדבר, המסע בכל המובנים הוא חשוב לא פחות מן החניה, ובוודאי רק בזכותו ומכוחו יכולים אנו למצות את הערך שבחניה.

ידוע ומפורסם הסיפור על אותו יהודי שחלם שאוצר טמון מתחת הגשר שבעיר הבירה. הנ"ל הלך בעקבות חלומו והחל לחפור תחת הגשר. ראוהו שומר הגשר, עצרו, ושאל לפשר מעשיו. כששמע את חלומו פרץ בצחוק ואמר: אף אני חלמתי הלילה שבכפר מסויים בביתו של יהודי פלוני(וכאן הוא נקב בשמו ובכפרו של אותו יהודי חולם) טמון אוצר תחת התנור שבמטבח, וכי אלך בעקבות חלומי זה?. שמע זאת היהודי, שב מיד אל ביתו, חפר תחת התנור ומצא שם אוצר גדול. עד כאן הסיפור. רגילים להשתמש בסיפור זה ולסיים במוסר השכל: האוצר נמצא בביתך ואינך זקוק לחפשו במקום רחוק. אך אנו נוסיף ונאמר, כי בוודאי אלמלא הלך אותו יהודי אל הגשר המרוחק לא היה זוכה לדעת לעולם כי האוצר טמון בביתו. לעיתים זקוקים אנו למסע ארוך שרק בסופו אנו יודעים ומבחינים שהאוצר טמון בביתנו .כך הדבר בעבודת ה' ובמסעו אל הקודש. גם למסע הארוך ואף לנפילות והנסיגות יש תפקיד להביאנו אל המטרה אל החניה וממנה אל המסע הבא.

הדברים של השפת אמת כ"כ רלוונטיים להיום, לזמנינו ממש : אנו במסע לא פשוט בימים אלו . אנו במסע של עוצמה יהודית וישראלית , אנו במסע של אחדות אדירה בעם , אנו במסע של נתינת שלום ושלווה ושקט ובמיוחד במסע של התחזקות רוחנית ..................

יהי רצון שנזכה כולנו איש איש בחנייתו ובמסעו להמשיך ולעלות בדרך העולה בית א-ל ככתוב: "על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו". 

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • תובנות ועצות על אתגרי החינוך בימי הקורונה

  תובנות ועצות על אתגרי החינוך בימי הקורונה

  שפע של תובנות ועצות על אתגרי החינוך בימי הקורונה! ראיון של ראש מנהל החינוך, הרב ד"ר יונה גודמן, בכאן מורשת. האזינו >
  המשך לקריאה
 • אגרת להורים

  אגרת להורים

  אגרת להורים בעניין תשלומי ההורים למוסדות החינוך >
  המשך לקריאה
 • שיר של יום: סרטונים מתעדכנים בתקופת הקורונה

  שיר של יום: סרטונים מתעדכנים בתקופת הקורונה

  בכל יום אנחנו מעלים 3 סרטונים ב-3 נושאים שונים על מנת להמשיך בחווית הלימוד ככל הניתן, לשמור על קשר ולחזק את התלמידים וההורים! מוזמנים להיכנס ולצפות >
  המשך לקריאה