מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת מצורע - בואו ונדבר רק טוב...../ הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת מצורע - בואו ונדבר רק טוב...../ הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

פרשת מצורע - בואו ונדבר רק טוב...../ הרב שרגא פרוכטר ראש ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל

בפרשתינו במדרש רבה (ויקרא טז, ב) מובא:

מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות הסמוכות לצפורי והיה מכריז ואומר "מאן בעי למיזבן סם חיים"? ... שמע [רבי ינאי] דמכריז, קרא ר' ינאי לאותו רוכל ואמר לו הראני נא אותו סם חיים שאתה מוכר. הוציא לו ספר תהלים הראה לו פסוק: "מי האיש החפץ חיים". מה כתיב בתריה? "נצור לשונך מרע ... סור מרע ועשה טוב" ... אמר רבי ינאי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע איך הוא פשוטו, עד שבא רוכל זה והודיעו "מי האיש החפץ חיים". לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם: "זאת תהיה תורת המצרע ... תורת המוציא שם רע".

צריך להבין, מה חידש אותו רוכל לר' ינאי בפסוק זה מה שלא ידע קודם לכן?

מסביר המהר"ל כי החידוש שנתחדש לר' ינאי על ידי הרוכל בפסוק זה, ששמירת הלשון איננה רק סגולה לחיים, אלא היא עצמיות החיים ממש, כי הדיבור הוא חיותו של האדם, והפוגם בכוח הדיבור נוטל את כוח החיות שלו.

הקשר שבין כוח הדיבור לחיותו של האדם מופיע בספר בראשית בפסוק: "וַיִּיצֶר ה' אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם עָפָר מִן הָאֲדָמָה וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים, וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה" (בראשית ב, ז), ואונקלוס מתרגם "נפש חיה" - "רוח ממללא" (רוח מדברת).

הדיבור הוא המחבר בין הגוף ובין הנשמה, וזו הנפש החיה שבאדם. וע"כ נקרא האדם בשם "מדבר", כי זה כל מהותו ושורש חיותו, וזוהי מעלתו משאר בעלי החיים.

נמצא שכאשר האדם פוגם בכוח הדיבור, הוא מקלקל את כל אבריו, וכן אמרו חז"ל: "זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע" – הה"ד "אַל תִּתֵּן אֶת פִּיךָ לַחֲטִיא אֶת בְּשָׂרֶךָ" (קהלת ה, ה), שע"י החטא של הפה הוא מחסר את כל בשרו, כי הדיבור אינו דבר פרטי של הפה , אלא הוא מהות של כל האדם.

זהו חידושו של אותו רוכל, "מאן בעי סם החיים - נצור לשונך מרע", כי הלשון הוא החיים של האדם. אם האדם ישמור את לשונו שהוא החיים - הוא נקרא חי, אך אם האדם הוא בעל לשון הרע – איך יהיו לו החיים?!

ולכן מי שמדבר לשון הרע  לוקה בצרעת, כי מצורע חשוב כמת, כמו שנאמר: "אַל נָא תְהִי כַּמֵּת" (במדבר יב, יב), ומפרש רש"י שמצורע חשוב כמת. וזהו מידה כנגד מידה, כיון שהוא פגע בכוח הדיבור שהוא חיותו של האדם – לכן אבד את מקור חיותו, וטומאתו היא כטומאת המת.

אך אם נתבונן יש ללמוד נקודה נוספת מדברי הרוכל בפסוק, "מי האיש החפץ חיים ... נצור לשונך מרע ... סור מרע ועשה טוב". ישנה כאן הדגשה לא רק על שלילת הרע, אלא גם עשיית הטוב, וכך דורשת הגמ' בעבודה זרה (יט, ע"ב): "שמא יאמר אדם, נצרתי לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, אלך ואתגרה בשינה?(=אלך לישון ואז לא אוכל לדבר רע) תלמוד לומר 'סור מרע ועשה טוב', אין טוב אלא תורה, שנאמר 'כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו" (משלי ד,ב).(= כלומר , לא מספיק שהאדם ישן ונמנע ממעשה העבירה , אלא תפקידו של האדם הוא לעשות טוב בפועל).

פירושם של דברים, כיון שכוח הדיבור הוא כוח חיותו של האדם, אין די בכך שישמור את פיו ולשונו מדבר מרמה, אלא עליו להשתמש בכוח הדיבור ל-"ועשה טוב" ואין טוב אלא תורה שנאמר "כי לקח טוב". וע"כ צריך האדם להוציא את דברי התורה בפיו, ולא מספיק רק שיהיו במחשבה. וכן אומרת הגמ' בעירובין (נד, ע"א), "אמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא, פתח פומיך קרי, פתח פומיך תני, כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי (= פתח פיך ותקרא, פתח פיך ותשנה, כדי שתתקיים בך ותאריך ימים), שנאמר 'כי חיים הם למֹצְאיהם ולכל בשרו מרפא' – אל תקרי למֹצְאיהם אלא למוֹצִיאיהם בפה". אין מספיק ללמוד תורה ע"י המחשבה; צריך להוציא את דברי התורה בכוח הדיבור שהיא חיותו, ועל זה מובטח לו אריכות ימים ושנים כפי שנאמר: "כי היא חייך ואורך ימיך" (דברים ל, כ).

כולנו צריכים לזכור תמיד – כוחנו באחדותנו !!!!!

בואו ונפסיק לדבר רע , בא נפסיק לרכל , בא נפסיק לפגוע אחד בשני , ורק אז – באחדותנו נוכל להתעצם ולשמור על עם ישראל שימשיך לשבת בארץ ישראל ויעסוק בתורת ישראל .

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • מחנכים באמונה

  מחנכים באמונה

  הקלטות וובינרי העשרה בנושאי פדגוגיה, חינוך ואמונה בימי הקורונה
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • להתחיל מבראשית!

  להתחיל מבראשית!

  צוות ההנהלה באולפנת בני עקיבא לכיש יצאו בסופ"ש לחלוקת עוגות לכל הצוות לכבוד תחילת השנה >
  המשך לקריאה