מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת משפטים – חסידות דווקא מתוך הקפדה בדיני ממונות

פרשת משפטים – חסידות דווקא מתוך הקפדה בדיני ממונות

פרשת משפטים – חסידות דווקא מתוך הקפדה בדיני ממונות

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" – כותרת פרשת משפטים מהווה פתיחה לעיסוק מפורט וגדוש בסוגיות "נזיקין", מסכתות סדר נזיקין מבוססות על פסוקי פרשתנו: דיני עבד עברי; חובל ומזיק; שומרים; השבת אבידה ועוד

הגמרא במסכת בבא קמא אומרת: "אמר רב יהודה: האי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקין" אדם הרוצה להיות חסיד – יקפיד ויקיים הלכות נזיקין.

מה הקשר בין ענייני נזיקין להיות האדם 'חסיד'?

מה שמניע את האדם ליצור, ללמוד, לבנות ולהתקדם הוא – הרצון להשתלם (להיות מושלם). למעשה, כל בני האדם חסרים, החוסר מוליד חלומות ושאיפות ובשלב שני גם פעולות ומעשים. התורה ירדה לסוף דעתו של האדם ולכוח העצום הקיים ברצון ובדחף להתקדם. אותו דחף שגרם לחטא האכילה מעץ הדעת הוא הדחף והמניע לכל יצירה והתקדמות באדם הפרטי ובעולם בכלל. כשם שביום השישי, יום בריאת האדם מייד גם נצטווה על איסור האכילה, כך מייד עם נתינת התורה עליה קראנו בפרשה הקודמת פרשת 'יתרו', התורה מצווה על ענייני נזיקין. הלכות המנתבות, מכווינות ומיישרות את האדם לתעל את כוח ההתפתחות והפריצה העצום הטמון בו ביושר, באמת, בחסד, ברגישות ובאכפתיות לרכושו של הזולת ולזולת בכלל.

המסר הפנימי השזור בכך – אדם – דע לך כי עליך לעמול, ליצור ולהתפתח. לא להתכחש לחלומות ולהתפתחות, אדרבה תן לכוחות אלה מקום, אולם אם תרצה שהקב"ה יסייע לך בכוחותיך העצומים – הטה אוזנך והקשב להדרכה האלוקית ובכך לא רק שתתפתח ותצמח אלא זה יהיה בחסד ובטוב עם עצמך ועם העולם כולו ותזכה לסייעתא דשמיא!

"הרוצה להיות חסיד – לקיים מילי דנזיקין"

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • לא מפקירים גיבור: תלמידי ישיבת ”לפיד תורת נחום” במודיעין מתגייסים למען לניצול הפיגוע ביבנה

  לא מפקירים גיבור: תלמידי ישיבת "לפיד תורת נחום" במודיעין מתגייסים למען לניצול הפיגוע ביבנה

  תלמידי הישיבה התגייסו לעזור לניב נחימה, שנפצע אנוש בפיגוע, מתקשה לחזור לעבודה ומצבו הכלכלי של משפחתו ברוכת הילדים הורע מאד. צפו >
  המשך לקריאה
 • כנפי רוח גיליון 17

  כנפי רוח גיליון 17

  ועידת ישיבות ואולפנות בני עקיבא הראשונה לכבוד שמונים שנות חינוך ערכי
  המשך לקריאה
 • מנצחים, בעזרת הרוח

  מנצחים, בעזרת הרוח

  תלמידי ישיבת בני עקיבא אדר"ת בבת ים פגשו ספורטאים נכים ולמדו מהם שאין מגבלה גופנית העומדת בפני כוחות של אמונה ורצון.
  המשך לקריאה