מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת ניצבים - ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך | הרב אשר כורסיה - ראש אולפנת בנ"ע אורות מודיעין

פרשת ניצבים - ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך | הרב אשר כורסיה - ראש אולפנת בנ”ע אורות מודיעין

פרשת ניצבים - ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך | הרב אשר כורסיה - ראש אולפנת בנ"ע אורות מודיעין

בס"ד

ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך

את פרשת ניצבים אנו קוראים תמיד בסמוך ליום בריאת האדם, יום הדין, הוא ראש השנה. מי לא ירא מיום דין הנורא?

לימדונו חז"ל כי ביום הדין נפתחים שלושה ספרים: של צדיקים, רשעים ובינוניים.
מי כותב אותנו באחד הספרים?
בספר נתיבות שלום לאדמו"ר מסלונים נכתב כי כל אחד בוחר באיזה ספר להיכתב... זו המשמעות של חתימת פרשת ניצבים. נותן החיים, שופט כל הארץ פונה אלינו בפניה אישית:"..החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך". הפניה היא אישית לכל אחד מישראל וגם לכלל ישראל המאוחד.
"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה'אלוקיכם, ראשיכם...כל איש ישראל" כאשר אנחנו מאוחדים, כל איש ישראל, מכל המעמדות, אנו יכולים להיות ניצבים וקיימים.הבחירה היא שלנו, לחיות או חלילה לחדול.
תורתנו היא תורת חיים המאמינה באדם שנברא בצלם אלוקים.אחרי שהאדם מאמין באלוקים צריך הוא להאמין בעצמו.. כך כותב ר' צדוק הכהן מלובלין בספרו צדקת הצדיק.יש לנו בחירה חופשית, כפרטים וכעם השם. לבחירות שלנו יש השלכות עצומות.
לפני כמאה וחמישים שנים הסתובב בארץ ישראל סופר נוצרי בשם מארק טווין שחיבר יומן מסע בו הוא מתאר שממה ושממון בישראל. והוא מצטט מפרשת השבוע את שאלת הגויים:" ואמרו כל הגויים על מה עשה השם ככה לארץ הזאת...ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם...ויתשם השם מעל אדמתם.." ההיסטוריה שנצפתה לפני מאה חמישים שנים נכתבה מראש בתורה שניתנה לנו לפני כ-3500 שנים! ( והנכרי אשר יבוא מארץ רחוקה).ובהמשך יש הבטחה לתשובה כללית של עם ישראל ולתשובה פרטית שאנו זוכים לראותה היום עין בעין, בשוב השם ציון.  "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו...ושב ה' אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך. והביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירישתה והיטיבך והרבך מאבותיך. ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך..."(ראשי תיבות אלול).שוב זוכים לראות את שיבת ציון היום!רבבות יהודים שבים לציון מכל הגלויות. לעיר החדשה מודיעין, כדוגמה עלו כ-10,000! יהודים מ-40 תפוצות! בעשרים השנים האחרונות בלבד!
פרשת התשובה הכתובה בפרשת ניצבים אותה קוראים בסמוך לעשרת ימי התשובה, עוסקת בתשובה הכללית של עם ישראל לציון וגם בתשובה הפרטית. הראי"ה קוק בספרו אורות התשובה כותב על תשובה כללית ותשובה פרטית. על התשובה הפרטית:" והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו, אל שורש נשמתו, ומיד ישוב אל האלוקים". בפרשתינו נכתב:" לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה(סופי תיבות שם הויה) ויקחה לנו... כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו"..יש לנו בחירה חופשית הכל בידיים שלנו. שיבת ציון ושיבה אל היעוד האישי של כל אחד ואחד. ראשיכם, ..זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל. לכל אחד יש יעוד אישי שרק הוא יכול להגשימו.כל אדם נברא בצלם אלוקים עם יכולת לברוא עולמות:"ואשים דברי בפיך,..לנטוע שמים וליסוד ארץ"(ישעיהו).
"לעולם יראה אדם את העולם כולו חציו זכאי וחציו  חייב, עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות"(רמב"ם, הלכות תשובה).
יהי רצון שנאמין בעצמנו ונתחזק באמונה שבורא העולם אוהב אותנו אהבת עולם, והוא טוב ומיטיב לכל. ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, ניזכר וניכתב אנחנו...אנחנו ניכתב בספרם של צדיקים, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ.
שתהיה שנת עשיית טוב (תשע"ט) וישר בעיני ה' אלוקינו.


באהבה ובאמונה
הרב אשר כורסיה

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  טיפים יומיים בשימושי ZOOM (מתעדכן)

  לאור המצב, טיפים יומיים של הרב יונה גודמן, שיסייעו לכם בניהול מפגשי זום
  המשך לקריאה
 • פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב”ע פסגת זאב!

  פרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר לתלמיד יב"ע פסגת זאב!

  אריאל יצחקוב, תלמיד כיתה י' ושוחר בתוכנית, זכה בשבוע שעבר בפרס מצטיין בסיס טכני חיל האוויר בחיפה. כל הכבוד! >
  המשך לקריאה