מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת נשא/הרב ערן פרינס, ראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

פרשת נשא/הרב ערן פרינס, ראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

פרשת נשא/הרב ערן פרינס, ראש ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר

בפרשת השבוע שלו מובאת פרשת הנזיר. קיים דיון האם הנזירות היא שלילית או חיובית. הרמב״ם בהלכות דעות פרק ג פוסק כרבי אלעזר הקפר בתלמוד:
״ שמא יאמר אדם, הואיל והתאווה והכבוד וכיוצא בהן דרך רעה הן ומוציאין את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה ולא יישב בדירה נאה ולא ילבוש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן, כגון כומרי אדום--גם זו דרך רעה היא, ואסור לילך בה.  המהלך בדרך זו, נקרא חוטא: הרי הוא אומר בנזיר, "וכיפר עליו, מאשר חטא על הנפש" (במדבר ו,יא); אמרו חכמים, ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין, צריך כפרה--המונע עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה. לפיכך ציוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעה התורה בלבד, ולא יהיה אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים המותרים. כך אמרו חכמים, לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים״.
מצד שני אנו מכירים במקורתינו שהנזירות לעיתים נצרכת. בהפטרה שאנו קוראים בשבת, היוזמה לנזירותו של שמשון באה מהקב״ה. גם בסיפור על הנזיר מהדרום שמובא בגמרא בנדרים ט:
״אמר שמעון הצדיק: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד; פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו: בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אמר לי: רועה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו: רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה? העבודה, שאגלחך לשמים! מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו: בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר: "אִישׁ... כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר לְהַזִּיר לה׳״.
היישוב לסתירה זו הוא פשוט ויסודי ביותר. העולם נברא כך שטוב לו לאדם שיהנה ממנו ועל כן לא נכון לאדם שיהיה נזיר, אך לעיתים, לאדם מסויים או במציאות מסויימת, הדבר הנכון הוא להגביל.
דומה הדבר בימינו לסמארטפונים, לכאורה הרבה יתרונות יש בהם. כמה הקלות מקל עלינו הwaze או התפילון ושאר יתרונות, אך יש גילאים שונים שבהם הסכנות גדולות מהיתרונות, בא הקב״ה להורים של שמשון ואומר להם, אתם חייבים להגביל אותו, בא הנזיר מהדרום והבין לבד, כפי שקיימת תופעה יפה בימים האחרונים של כמה וכמה וכמה חבר׳ה שהחליטו שלא טוב להם להיות עם סמארטפון לעת הזאת ובגיל הזה ומחליפים לסלולוארים פשוטים, שלעיתים , על מנת לאפשר צמיחה נכונה בהמשך, יש זמנים בהם צריך להגביל.
בהזדמנות זאת אברך את ועד ההורים שהגיע לסיכום עם חברת נאטספרק שהסינון לחודשי יולי- אוגוסט יהיה חינם והתשלום  (יחד עם מגבלות השעות מטעם הישיבה) יתחיל רק מהראשון לספטמבר.

שבת שלום

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • תובנות ועצות על אתגרי החינוך בימי הקורונה

  תובנות ועצות על אתגרי החינוך בימי הקורונה

  שפע של תובנות ועצות על אתגרי החינוך בימי הקורונה! ראיון של ראש מנהל החינוך, הרב ד"ר יונה גודמן, בכאן מורשת. האזינו >
  המשך לקריאה
 • אגרת להורים

  אגרת להורים

  אגרת להורים בעניין תשלומי ההורים למוסדות החינוך >
  המשך לקריאה
 • שיר של יום: סרטונים מתעדכנים בתקופת הקורונה

  שיר של יום: סרטונים מתעדכנים בתקופת הקורונה

  בכל יום אנחנו מעלים 3 סרטונים ב-3 נושאים שונים על מנת להמשיך בחווית הלימוד ככל הניתן, לשמור על קשר ולחזק את התלמידים וההורים! מוזמנים להיכנס ולצפות >
  המשך לקריאה