מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת פקודי - הרב אשר כורסיה ראש אולפנת בני עקיבא אורות מודיעין

פרשת פקודי - הרב אשר כורסיה ראש אולפנת בני עקיבא אורות מודיעין

פרשת פקודי - הרב אשר כורסיה ראש אולפנת בני עקיבא אורות מודיעין

השבת אנו חותמים את ספר הגאולה - ספר שמות בפרשה האחרונה העוסקת במשכן ה'. בסוף הספר נכתב פעמיים: "וכבוד ה' מלא את המשכן" "ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן" "וכבוד ה' מלא את המשכן".

כל מטרת יציאת מצרים, וקבלת התורה היא הדבקות של עם ישראל בשכינה "וכבוד ה' מלא את המשכן".

השראת שכינה היא מקור לברכה, לביטחון, לשפע, לחיים טובים ולגן עדן עלי אדמות..

כדי לזכות להשראת שכינה נדרשים שלושה תנאים: אהבה, שמחה וענווה.

אין השכינה שורה אלא במקום שמחה ותמיד פרשיות המשכן מתרחשות בחודש אדר בו אנו מצווים להרבות בשמחה.

אהבה ואחדות- זה תנאי שני במקום שיש " ואהבת לרעך כמוך" יש "אני ה'".

וענווה - במקום שיש גאווה אומר הקדוש ברוך הוא: "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת".

 

כל המצוות של פורים הן אמצעים  להשגת מטרות חשובות אלו:

1) משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים - להרבות אהבת ישראל.

2) מקרא מגילה ברוב עם הדרת מלך- אחדות ישראל.

3) משתה - גדולה לגימה שמקרבת.

זה גם המסר של מגילת אסתר "לך כנוס את כל היהודים". - כשמתכנסים כולם באחדות יש גאולה.

יהי רצון שבימים אלו כמו בימים ההם הקדוש ברוך הוא יצילנו מכל ההמנים ה"חומיינים" שבשושן הבירה ובפרס והאיום האירני "להשמיד להרוג ולאבד" שנשמע היום כמו בימים ההם בזמן הזה - יתבטל. "חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה" ויקויים בנו מקרא ככתוב: " ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" כן תהיה לנו.

כל זה תלוי בנו, שנלמד לאהוב ולכבד זה את זה וללמד זכות זה על זה ולתת רשות זה לזה להקדיש ליוצרנו בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה כולנו כאחד!

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ”ל

  פנימייה חדשה על שם הרב מרדכי אליהו זצ"ל

  אולפנית בני עקיבא מירון חנכה פנימייה חדשה. במעמד חנוכת הפנימייה, על שמו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, השתתף בנו הרב שמאל אליהו.
  המשך לקריאה
 • מהפכה של שמחה בבית החולים ”סורוקה”

  מהפכה של שמחה בבית החולים "סורוקה"

  תלמידים בישיבת בני עקיבא "אהל שלמה" בבאר שבע משתתפים בפרויקט "מהפכה של שמחה" בבית החולים
  המשך לקריאה
 • ערב התעוררות באולפנת בנ”ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  ערב התעוררות באולפנת בנ"ע מודיעין: ''תנופה עצומה''

  מאות בנות האולפנה נהנו מהופעתם של חנן בן ארי ומשה נריה כורסיה, אשר סחפו את הקהל לאווירת ימי התשובה בהופעה מיוחדת במינה.
  המשך לקריאה