מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת פקודי - הרב אשר כורסיה ראש אולפנת בני עקיבא אורות מודיעין

פרשת פקודי - הרב אשר כורסיה ראש אולפנת בני עקיבא אורות מודיעין

פרשת פקודי - הרב אשר כורסיה ראש אולפנת בני עקיבא אורות מודיעין

השבת אנו חותמים את ספר הגאולה - ספר שמות בפרשה האחרונה העוסקת במשכן ה'. בסוף הספר נכתב פעמיים: "וכבוד ה' מלא את המשכן" "ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן" "וכבוד ה' מלא את המשכן".

כל מטרת יציאת מצרים, וקבלת התורה היא הדבקות של עם ישראל בשכינה "וכבוד ה' מלא את המשכן".

השראת שכינה היא מקור לברכה, לביטחון, לשפע, לחיים טובים ולגן עדן עלי אדמות..

כדי לזכות להשראת שכינה נדרשים שלושה תנאים: אהבה, שמחה וענווה.

אין השכינה שורה אלא במקום שמחה ותמיד פרשיות המשכן מתרחשות בחודש אדר בו אנו מצווים להרבות בשמחה.

אהבה ואחדות- זה תנאי שני במקום שיש " ואהבת לרעך כמוך" יש "אני ה'".

וענווה - במקום שיש גאווה אומר הקדוש ברוך הוא: "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת".

 

כל המצוות של פורים הן אמצעים  להשגת מטרות חשובות אלו:

1) משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים - להרבות אהבת ישראל.

2) מקרא מגילה ברוב עם הדרת מלך- אחדות ישראל.

3) משתה - גדולה לגימה שמקרבת.

זה גם המסר של מגילת אסתר "לך כנוס את כל היהודים". - כשמתכנסים כולם באחדות יש גאולה.

יהי רצון שבימים אלו כמו בימים ההם הקדוש ברוך הוא יצילנו מכל ההמנים ה"חומיינים" שבשושן הבירה ובפרס והאיום האירני "להשמיד להרוג ולאבד" שנשמע היום כמו בימים ההם בזמן הזה - יתבטל. "חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה" ויקויים בנו מקרא ככתוב: " ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" כן תהיה לנו.

כל זה תלוי בנו, שנלמד לאהוב ולכבד זה את זה וללמד זכות זה על זה ולתת רשות זה לזה להקדיש ליוצרנו בנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה כולנו כאחד!

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • חנוך לנער על פי דרכו

  חנוך לנער על פי דרכו

  מה השיקולים שצריך לקחת בחשבון כשבוחרים ישיבה או אולפנה? עד כמה ההורים צריכים להתערב? הרב דולי בסוק על אמונה ביכולת המתבגר לקראת הרישום למוסדות חינוך.
  המשך לקריאה
 • זוכרים ולומדים

  זוכרים ולומדים

  תלמידי כיתה ז' בישיבת בני עקיבא חץ קיימו אזכרה ושיעור לזכרו של הרב רזיאל שבח הי"ד.
  המשך לקריאה
 • אלוף המורים

  אלוף המורים

  המורה ידידיה צונץ מישיבת בני עקיבא "נתיבות חיים" בפסגת זאב, זכה בתואר מורה מצטיין ארצי בתחום החנ"ג .
  המשך לקריאה