מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת קדושים- איסור נקימה ונטירה והקשר ביניהן לאהבת הזולת/ הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת קדושים- איסור נקימה ונטירה והקשר ביניהן לאהבת הזולת/ הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

פרשת קדושים- איסור נקימה ונטירה והקשר ביניהן לאהבת הזולת/ הרב אמיר אדרעי ראש אולפנת בני עקיבא צפירה

בפרשתינו, בפרק י"ט, פס' י"ח, מופיע הפסוק הבא:
" לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'".
פסוק זה מעורר לפחות 3 שאלות:
1.  במצווה זו של "ואהבת לרעך כמוך" יש להבין: האם ניתן לצוות לאהוב? כיצד יכולה התורה לחייב  לאהוב את הזולת?
2.      יש להבין את הסמיכות של הציווי של "ואהבת לרעך כמוך", להמשכו של הפסוק: "לא תיקום ולא תיטור". מהו הקשר בין שני האיסורים הללו (לא תיקום ולא תיטור) לבין מצוות אהבת הרע?!
3.      מדוע מסתיים הפסוק במילים "אני ה'"?
כאשר אנו מעיינים בפסוק זה, במבט ראשון ושטחי, יש לשאול, כיצד ניתן לצוות או לחייב כל אדם מישראל לאהוב כל אחד מבני עמו? הרי זוהי מצווה הנוגעת לרגש?!
הרש"ר הירש, מבאר את העניין, בצורה נפלאה, באמצעות שאלה: מדוע אין מצווה זו מנוסחת כך: ואהבת את רעך אלא "לרעך"?!
מבאר הרש"ר הירש,  כי קיים הבדל מאוד מהותי בין שני הניסוחים ואכן, אין זה מקרה, שהתורה דורשת מאיתנו : "ואהבת לרעך כמוך" בל'! הכוונה במשפט "ואהבת את רעך" היא בעצם בקשה מכל אחד מעם ישראל לאהוב את אישיותו של כל אחד מבני ישראל והרי זה בוודאי דבר שאיננו מתקבל על הדעת, ואילו הציווי של "ואהבת לרעך כמוך" מלמדנו, כי אנו מתבקשים לחשוב על טובתו של חברינו, כשם שאנו חושבים על טובתינו אנו, כי גם הוא יציר ה' ובוודאי גם הקב"ה רוצה בטובתו (לכן, בין השאר, נאמר בסוף הפסוק – "אני ה'"). זהו עניין, שלא קשור בהכרח לרגש אלא למשהו הרבה יותר עמוק ומשמעותי
בעל ספר ה"חינוך" במצווה רמ"ג, מכנה את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" – "מצוות אהבת ישראל", ובהגדרה כתב שם: "לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר, שנחמול על ישראל ועל ממונו, כמו שאדם חומל על עצמו וממונו".
אמנם, חשוב להבהיר, כי ההגעה לדרגה זו של "לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש" הינה קשה ומורכבת ביותר. בספר "מסילת ישרים", עוסק הרמח"ל, בין השאר, במידת השנאה והנקמה, ומציין,  כי "קשה מאוד שיימלט מהן לב הותל אשר לאדם". בהמשך דבריו הוא אומר: "והוא קל רק למלאכי השרת, שאין ביניהם המידות הללו, לא על שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם. אומנם גזירת מלך היא".
 
כיצד א"כ, דורשת מאיתנו התורה לקיים "גזירת מלך" זו?
לצורך כך, עלינו לבאר בתחילת הדברים, מהי באמת אהבה. לצערנו הגדול, קיימת טעות רווחת בעולם, בדבר הגדרתו של מושג האהבה.
הרה"ג אליהו לופיאן זצ"ל, היה רגיל לומר, שאדם האומר שהוא אוהב דגים ולפיכך הוא מתענג באכילתם, אינו דובר אמת, שכן אילו היה אוהבם באמת, לא היה אוכל אותם. האמת היא, שאדם זה אוהב את עצמו, לפיכך הוא מענג עצמו באכילת דגים טעימים, הערבים לחיכו. באותה מידה, כאשר אדם אומר שהוא אוהב את חברו, הוא מבטא בכך, בדרך כלל, שנעים לו להיות בחברתו. יתכן, גם כן, שדבר זה משתלם לו בגלל מתנות או שאר הטבות שהוא מקבל ממנו, או מכל סיבה אחרת. אך זו אינה אהבה אמתית וטהורה, כי אהבה היא מלשון "הב" (תן). לכן, אהבה אמיתית נבחנת במידת הנכונות להעניק לזולת, ולא בהנאה המתקבלת ממנו.

כיצד א"כ, ניתן להגיע למידת האהבה האמיתית והטהורה הזו? לצורך כך, האדם חייב לסגל לעצמו את המידה של "עין טובה". האדם צריך להרגיל את עצמו להסתכל על כל אדם באור חיובי, עד כמה שאפשר. חשוב לזכור, כי בכל אדם יש מעלות ותפקידנו הוא למצוא ולגלות את המעלות הללו.
פעמים קורה, שהאדם מחפש את חסרונות חברו ודן אותו לכף חובה. לכן, באה התורה ומצווה אותנו:  "ואהבת לרעך כמוך" – כשם שאתה מחפש בעצמך את המעלות ודן את עצמך לכף זכות – כך תעשה גם כלפי חברך.
כאשר אדם מחפש את מעלות חברו – ממילא, יחפש גם חברו את המעלות אצלו. שלמה המלך כבר אמר בחכמתו: " כמים הפנים לפנים - כן לב האדם לאדם" (משלי, פרק כ"ז פס' י"ט). כאשר חלילה, אדם מחפש את חסרונות חברו – מן הסתם יחזיר לו חברו בדיוק באותה המטבע ואז מתרבה שנאה, נקימה ונטירה בעולם.
כעת נבוא להבין, כיצד א"כ, מצווה אותנו התורה על אהבת הרע וכן, מהו הקשר בין האיסור לנקום ולנטור לבין אהבת הרע. דבר ברור הוא, שכל מה שעושה הקב"ה בעולמו – הכל לטובה. זהו בסיס אמוני איתן ומוצק. א"כ, דבר פשוט הוא, שאם אדם מסויים פוגע בנו או מעליב אותנו בצורה כזו או אחרת, הרי הכל, בסופו של דבר, בא מה'. ברור הוא, שיש לכך תכלית מסויימת, גם אם אינה ברורה לנו. שומה עלינו לשאול את עצמינו: מדוע קרה הדבר? הרי דבר ברור הוא, שאין פעולה המתרחשת בעולם ללא שום מטרה מיוחדת! אם אכן, כך אנו מאמינים, ממילא אין שום יסוד ובסיס לנקום או לנטור במישהו שפגע בנו. אדרבה! התורה מצווה אותנו לאהוב אותו בכל ליבנו.
אמנם, פעולת ההימנעות מנקמה ונטירה היא קשה ביותר. הרמח"ל מכנה את תגובת הנקמה כפעולה טבעית,מתוקה מדבש. אף על פי כן ולמרות כל הקושי, אנו מצווים להימנע לחלוטין משני איסורים אלו ומעבר לכך, מצווים אנו לאהוב את האדם, שאולי פגע בנו, כשם שאנו אוהבים את עצמינו – אהבה אמתית.
ואם נשאל, כיצד יכולה התורה לצוות אותנו על כך, הרי שהתשובה מצויה בשתי המילים האחרונות בפסוק: "אני ה'"!
הקב"ה, הוא שמכוון את כל המאורעות ועלינו להאמין, באמונה שלימה, שכל מה שעושה הקב"ה הוא לטובתינו ולא חלילה, לרעתינו.
לסיכום, הציווי של "ואהבת לרעך כמוך" בא לחנך את האדם, שגם אם פגע בו חברו, חובה עליו לחפש את המעלות שבחברו ולא רק שהוא מצווה שלא לנקום ולנטור לו על מעשהו אלא שמצווה הוא לאהוב אותו כמו שאוהב הוא את עצמו וכל זאת בגלל ש"אני ה'". אני הוא המגלגל את כל מה שקורה בעולם לטובתך, גם אם כרגע אינך רואה או מבין זאת.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  יש מקום: מתחם ההרשמה הדיגיטלי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

  מתלבטים איזו ישיבה מתאימה לבנכם? לא יודעים לאיזו אולפנה כדאי לשלוח את הבת? מתחם ההרשמה הארצי עומד לשרותכם >
  המשך לקריאה
 • 'תעודת מחצית' בימי קורונה

  'תעודת מחצית' בימי קורונה

  וובינר להורי תלמידי רשת בני עקיבא: מה באמת תפקידנו ההוֹרי?
  המשך לקריאה
 • נטועות בארץ

  נטועות בארץ

  תלמידות הפנימייה של אולפנת בני עקיבא סגולה החליטו ליזום נטיעות לכבוד ראש חודש שבט מסביב לפנימייה.
  המשך לקריאה