מעבר לאיזור תוכן ראשי מעבר לתפריט ראשי מעבר לדף הבית מעבר לצור קשר

פרשת שלח לך - פרשת ארץ ישראל / הרב יהודה פליקס

פרשת שלח לך - פרשת ארץ ישראל / הרב יהודה פליקס

פרשת שלח לך - פרשת ארץ ישראל / הרב יהודה פליקס

פרשת שלח לך ידועה בתור פרשת ארץ ישראל, במובן העמוק של הבנת מהותה של ארץ זו אצל הקב"ה וממילא אצלנו. ככל דבר גדול באמת האפשרות ליפול ולהכשל בו היא עצומה ואכן עם ישראל היוצא ממצריים נכשל בהבנת ערכה האמיתי של ארץ ישראל ובכוחה העצום לגבי כל עתידו של העם והעולם ואכן לא זכה להכנס אליה אלא רק לאחר ארבעים שנה. ועם ישראל אינו היחיד שכשל אלא המנהיג של אומתנו משה רבינו שלא היה כמוהו לא בענוה ולא בנבואה ולא יהיה אחר כמוהו , גם הוא נכשל וכשלונו זה הוא הסיבה העיקרית לאי הכנסו לארץ ישראל. שר המפרשים האברבאנל מוכיח זאת  מפורש בספר דברים א: לז: 'גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם, יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבא שמה אותו חזק כי הוא ינחילנה את ישראל'.

 בספרים הקדושים מבואר שאילו בני ישראל היו נכנסים ישר לארץ ישראל עם משה רבנו, כלומר לו לא היו נופלים בחטא המרגלים - הרי היינו נשארים בארץ לנצח ותיקון העולם היה מגיע. במילים אחרות היינו מגיעים למצב של אדם הראשון לפני החטא שהוא מצב של נצח אמיתי ובארץ ישראל. גם מובא שם שהיו שני מועדי אפשרות לבא התיקון המלא והאחר אף קדם לכך והוא היה בעת קבלת משה את לוחות האבן עם עשרת הדברות. על העת ההיא נאמר 'אני אמרתי בני עליון כולכם אכן כאדם תמותון'. כלומר כוונת הקדוש ברוך הוא היתה להחזיר נצח - בטול המוות - תיקון הכללי של העולם, אבל אתם לא עמדתם בנסיון וחטאתם בחטא העגל, ולכן אכן כאדם תמותון. לאחר תשובתם של ישראל ניתנה להם ההזדמנות השנייה והיא גם כן נכשלה בעקבות חטא המרגלים. כלומר גם בקבלתינו את התורה שהיא היא חיינו ואורך ימינו וגם בעת הכניסה האמורה לארץ ישראל הארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה - הארץ שהיא היא מקום המצוות כולם, לא הצלחנו להגיע אל היעד.

על כל פנים מציאות חיינו היתה שונה לגמרי וכל ההיסטוריה היהודית היתה אחרת לו היינו מבינים מייד את ערכה וכוחה של ארץ ישראל ואת משמעות הכניסה המיידית עם משה. אבל לא זכינו וגם בהמשך מהלך ההיסטוריה בזמן חזקיהו המלך כידוע החטאנו את בא המשיח בגלל שא אמרנו שירה בזמן וכך קרה שנכנסנו לחולי הגדול של גלויות. אבל היום סוף סוף אנו בדרך לגאולה השלמה שהרי מובטחים אנו שלא יהיה חורבן שלישי של ארץ ישראל ואשרינו שזכינו לחיות בזמן של תהליך הגאולה למרות כל הסיבוכים שיש בתוך התהליך הזה.

מהמתרחש במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

 • פנימייה חדשה לתלמידי מכינת ”עוז שלמה”

  פנימייה חדשה לתלמידי מכינת "עוז שלמה"

  קומה חדשה, בחומר וברוח – פנימייה חדשה ויפיפייה שחנכנו לרווחת התלמידים, תרומת משפחת פיצוט'ו.
  המשך לקריאה
 • בפעם ה-80: פותחים את שנת הלימודים תש”ף

  בפעם ה-80: פותחים את שנת הלימודים תש"ף

  אלפי תלמידי ומורי רשת בני עקיבא התחילו את שנת הלימודים תש"ף במוסדות הפרוסים בכל רחבי הארץ
  המשך לקריאה
 • מדד משרד החינוך קובע: מחנכים לערכים

  מדד משרד החינוך קובע: מחנכים לערכים

  מדד משרד החינוך מוכיח: מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא הרשת הערכית ביותר
  המשך לקריאה